>Sarpsborg blir GNIST-kommune!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg blir GNIST-kommune!

Publisert: 01.06.2023 Av: Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune er valgt ut til å bli en GNIST-kommune. - Dette betyr utrolig mye, sier programleder for områdesatsing Østre bydel, Guro Elise Berg.

Gnist er et nasjonalt innovasjonsprogram for bærekraftig steds- og næringsutvikling utviklet av DOGA og Nordic Edge. Programmet har som mål å hjelpe lokalsamfunn over hele landet til å jobbe på nye måter. Dette for å skape gode steder som bidrar til en tryggere og mer bærekraftig fremtid for innbyggerne.

Sarpsborg var en av totalt 23 kommuner som søkte om å få bli med i Gnist i år. 10 gikk videre til en «finale», hvor 5 til slutt ble kåret som vinnere. 
Flere av årets søknader dreide seg om mer urbane utfordringer som områdesatsinger, bylogistikk og koordinering av parallelle planprosesser. Andre utfordringer er felles for både små og store kommuner, som boligbygging, sentrumsutvikling og transport.

Nå er det klart at Sarpsborg vil slå gnister, noe som gleder programleder for områdesatsing Østre bydel, Guro Elise Berg.

Ytterligere styrking, som innbyggerne vil merke

- Dette betyr en ytterligere styrking av vårt arbeid i Østre bydel. Flere folk, mer kompetanse, erfaring og kunnskap. Vi skal bruke områdesatsningen som metode for innovasjon, tverrfaglig samarbeid og bærekraftsarbeid, og nå får vi koblet på et team med innovasjonsaktører som skal hjelpe oss med nettopp det, sier hun entusiastisk.
Berg viser til at Sarpsborg har fantastiske kvaliteter i Østre bydel – med kulturhistorisk identitet, kulturelt mangfold og flere kulturinstitusjoner.

Gjennom Gnist får Sarpsborg blant annet:

  • Oppmerksomhet, mobilisering og engasjement rundt en viktig utfordring i kommunen
  • Synlighet nasjonalt og internasjonalt
  • Kartlegging av potensielle ressurser lokalt, regionalt og nasjonalt som kan bidra med kompetanse og fremme gjennomføring av løsninger
  • Kunnskaps- og erfaringsdeling med kommuner og regioner med lignende utfordringer

DOGA uttaler følgende om valget av Sarpsborg:
- Sarpsborg kommune har med sin satsning på Østre bydel vist at de evner å tenke nytt om sin rolle som beslutningstaker og lokal myndighet. De klarer å engasjere lokale og innovative samarbeidspartnere i sine prosesser og det tyder godt for arbeidet i Gnist der dette er en forutsetning for å lykkes. Fokuset på sosial bærekraft, inkludering og bruk av eksisterende ressurser trekkes fram av juryen som svært positivt og bruk av kultur og det kulturelle mangfoldet som drivere for å redusere levekårsutfordringer blir spennende å følge. Sarpsborgs utfordringer er komplekse, og løsninger på disse kan ha stor overføringsverdi til andre norske byer.


- Nå skal vi, sammen med DOGA, ha en dialog med markedet av innovasjonsaktører som tjenestedesignere, arkitekter, designere osv, for å spisse utfordring vi trenger hjelp til å løse. For, hvordan kan vi utnytte disse kvalitetene og styrkene i Østre bydel – til å sikre en bærekraftig steds- og næringsutvikling?, sier Berg i Sarpsborg kommune.

Programlederen er overbevist om at gnistene vil være synlige for innbyggerne i Østre bydel.
- Dette vil uten tvil innbyggerne i Østre bydel merke. Design setter brukeren, i dette tilfellet innbyggeren i fokus, og innbyggerne vil bli invitert inn til å delta i prosessen og finne løsningene sammen med oss. Forhåpentligvis skaper vi mange flotte gnister sammen, avslutter Guro Elise Berg.

Dette er GNIST

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner i hele landet som vil jobbe på nye måter med bærekraftig steds- og næringsutvikling.
Gnist innovasjon gir utvalgte kommuner mulighet til å arbeide med en stedsspesifikk utfordring, og teste ut designmetodikk i praksis.
Gnist innovasjon er et innovasjonsprogram for fem utvalgte kommuner. Prosessen går over omtrent 12 måneder.