>Skolevei på Grålum/Bjørnstad stenges i forbindelse med asfaltarbeider

Innhold

Kartutsnitt over Grålum og Bjørnstad.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skolevei på Grålum/Bjørnstad stenges i forbindelse med asfaltarbeider

Publisert: 06.10.2023

Gang- og sykkelveien som går fra Gamle Kongevei til Haraldstadveien, skal få ny asfalt. Dette fører til at veien blir stengt på dagtid mellom 08.30 og 13.30 en periode framover.

Utenfor disse tidspunktene vil veien være åpen, noe som betyr at elever kan benytte veien både ved skoledagens start og slutt. Men merk at veien da kan ha noe begrenset framkommelighet.

Veiarbeidene starter opp i løpet av uke 41, altså uka etter høstferien. I løpet av uke 43 vil arbeidene avsluttes.

Skoleveien benyttes av elever ved både Grålum barneskole og Grålum ungdomsskole.