>Søksmål om eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søksmål om eiendomsskatt

Publisert: 14.06.2022

Borregaard har tatt ut søksmål mot Sarpsborg kommune. De mener eiendomsskatten de er pålagt å betale er for høy.

Eiendomsskattegrunnlaget for Borregaard ble i februar 2020 satt til 1,8 milliarder kroner, noe de klaget på. Klagenemda fastsatte endelig takstgrunnlag i november i fjor, kun med noen ubetydelige justeringer. Borregaard har nå tatt ut søksmål mot Sarpsborg kommune.

Dette står uenigheten om

Enkelt sagt handler uenigheten om:

  • Klagenemda har lagt til grunn at alle bygninger skal tas med i beregningen av eiendomsskatt. Borregaard mener at bygninger som kun har som formål å beskytte produksjonsinstallasjoner, skal unntas fra beregningen
  • Partene er uenige om at eiendommens installasjoner knyttet til mottak og nedtransformering av strøm til bruk i produksjonen, skal inkluderes i eiendomsskattegrunnlaget
  • Borregaard mener også at verdien av tomtearealet er satt for høyt

-Denne saken har mange prinsipielle sider som handler om hvordan eiendomsskatteloven skal forstås. Det ble vedtatt nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk fra og med skatteåret 2019. Endringene innebar at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Siden en slik sak kan få betydning også for andre kommuner i samme situasjon, har vi avtalt å samarbeide med Kommunenes sentralforbund. I samråd med KS vil vi bestemme oss for neste skritt, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

12,2 millioner i skatt

I 2019 betalte Borregaard 12,5 millioner kroner i eiendomsskatt. Etter den nye, omstridte taksten, betalte de 14,1 millioner i 2020 og i år skal de betale 12,2 millioner kroner. Nedgangen siden 2020 skyldes endringer i loven, som ikke påvirkes av uenigheten.

Hvis det omstridte vedtaket blir opphevet gjennom en rettssak, vil eiendomsskattegrunnlaget bli behandlet på nytt.

-Det er usikkert hvor mye lavere eiendomsskatt en slik eventuell omtaksering vil gi. Men siden Borregaard er kommunens desidert største eiendomsbesitter, vil en ny takst kunne innebære et inntektstap for kommunen, sier kommunedirektøren.