>Stanser trolig nedleggelse av skoler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stanser trolig nedleggelse av skoler

Publisert: 01.12.2022

Flertallspartiene la i formannskapet fram sitt alternative budsjettforslag. Om dette blir vedtatt vil det ikke bli nedleggelse av skoler og barnehager neste år. SFO-prisen vil heller ikke øke.

Se hele behandlingen av saken her.

3. november la kommunedirektøren fram sitt forslag til budsjett for 2023 og handlingsplan for 2023-2026.

- Jeg vil beskrive situasjonen som dramatisk, men ikke akutt. Hovedutfordringen er at utgiftene er større enn inntektene. Det er opplagt en situasjon vi må snu. Økonomien må komme i balanse i løpet av få år, sa Turid Stubø Johnsen ved framleggelsen. Her kan du lese mer om kommunedirektørens forslag. 

Saken ble behandlet i formannskapet i dag, torsdag, og skal endelig vedtas av bystyret 15. desember.

I formannskapet la Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Rødt fram sitt alternative budsjettforslag. Dette ble vedtatt. Siden disse partiene har flertall i bystyret, er det ventet at deres forslag også vil bli vedtatt der.

Viktigste endringer

De viktigste endringene i forslaget innebærer:

  • Nedleggelse av Navestad, Jelsnes, Ullerøy og Alvimhaugen skoler tas ut av budsjett og handlingsplan. Spørsmålet drøftes på nytt ved revidering av kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur
  • Varteig barnehage og den åpne barnehagen på Sandbakken legges ikke ned i 2023
  • Områdebibliotekene består
  • Prisen på SFO-plass blir den samme som i år
  • Samarbeidsavtalen med Kirkens bymisjon fortsetter
  • Litteraturuka fortsetter
  • Det legges inn ekstra midler til grunnskolen, hjemmetjenesten og Olavsdagene

Forslaget innebærer økte utgifter. Disse foreslås dekket først og fremst ved at energikostnadene budsjetteres lavere enn det kommunedirektøren har beregnet.

Saken tas altså til endelig behandling i bystyret om to uker. Der vil flere av de andre partiene legge fram sine budsjettforslag.