>Starter med bydelsmødre i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Starter med bydelsmødre i Sarpsborg

Publisert: 22.02.2024 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Denne våren vil Sarpsborg kommune starte prosjektet "Bydelsmødre Sarpsborg", og vil rekruttere frivillige kvinner til å delta.

Har du et ønske om å hjelpe kvinner i ditt nærmiljø?

Konseptet bydelsmødre har allerede vært prøvd ut en rekke steder rundt om i landet med stor suksess, og startes nå som en del av områdesatsing Østre bydel. Bydelsmødre er frivillige kvinner, gjerne med etnisk minoritetsbakgrunn, som kan hjelpe andre kvinner med innvandrerbakgrunn til å bli bedre inkludert og integrert.

- Vi har tro på at dette er et konsept som vil passe bra i Sarpsborg også, sier Maria Skundberg Strøm som blir koordinator for prosjektet sammen med Marianne Syverstad.

Bare i Oslo er det etablert frivillige bydelsmødre i ni bydeler, og flere andre kommuner har fulgt etter. Til nå har det blitt utdannet 263 bydelsmødre med bakgrunn fra 60 land, som til sammen snakker 60 språk. Det som startet som et konsept av Nasreen Berum i 2016, har videreutviklet seg til en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid.

Hva er bydelsmødre?

Bydelsmødrene er frivillige kvinner i lokalmiljøet som kan hjelpe andre kvinner med innvandrerbakgrunn.Språk og en annen kulturbakgrunn kan gjøre det vanskelig å bli inkludert og integrert. Et mål er at kvinner som allerede har erfart å være ny i Norge, enklere kan nå disse kvinnene. Det er derfor viktig at bydelsmødrene også kan godt norsk, sier Marianne Syvertstad i avdeling samfunnshelse.

Hva gjør bydelsmødre? De kan hjelpe familier med innvandrerbakgrunn som sliter litt ekstra med å finne ut av det norske samfunnet. Det kan for eksempel være å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer, finne fram til informasjon på nettsider, forstå brev, være med i møter med for eksempel barnehage, skole eller andre. Å være synlige og delta på lokale arrangement, arrangere aktiviteter, temakvelder, treningsgrupper, kurs og feiringer, eller hjelpe kvinner med å finne fram til andre lokale aktivitetstilbud eller annet de trenger hjelp til, er andre eksempler på hva bydelsmødre kan bidra med. 

Informasjonsmøte og gratis opplæring

De som ønsker å bli bydelsmødre må først få gratis opplæring gjennom kurskvelder med ulike temaer om familie, helse, samfunn og kommunens tjenester og tilbud.

-Det er en veldig god mulighet til å få god opplæring, bli kjent med flere, og en mulighet til å hjelpe andre som er i en situasjon hvor de er nye i Norge. Det er mye læring og kunnskap i det å jobbe frivillig som bydelsmor også, det gir en mulighet til å skape en forskjell hos deg selv, din familie, andre kvinner og i lokalmiljøet ditt, sier Syverstad.

Grunntanken i Bydelskonseptet er at mødre på mange måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle inkluderingsprosess. Gjennom lik erfaring og kjennskap til kultur og språk, kan bydelsmødre enklere nå frem og bygge tillit til å møte kvinner med minoritetsbakgrunn som har lite sosialt nettverk. 

- Alle som er nysgjerrig på å vite mer eller har lyst til å bli bydelsmor, er hjertelig velkomne til åpent informasjonsmøte på St.Marie læringsenter 26. februar kl. 18 til 20. Det blir enkel bevertning, og her vil vi fortelle mer om bydelsmødre og det blir mulighet til å stille spørsmål, sier Maria Skundberg Strøm som håper mange vil ta turen.