>Statsforvalteren har flere innsigelser til arealplanen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Statsforvalteren har flere innsigelser til arealplanen

Publisert: 04.03.2024

Arbeidet med arealplanen har pågått i lang tid. Forslaget til ny plan har vært på høring siden desember. Nå har Statsforvalteren kommet med sitt høringssvar, og fremmer i den forbindelse flere innsigelser.

Som følge av innspill og meklingsresultat er det gjort en rekke endringer i det opprinnelige planforslaget. I november vedtok bystyret å legge et revidert planforslag ut på en ny høring. Høringsfristen gikk ut 1. mars.

En innsigelse er en stoppordre fra en offentlig myndighet som må løses før planen kan vedtas. Statsforvalteren har flere slike innsigelser til forslaget som har vært på høring. Mattilsynet fremmet innsigelse til planen i forrige høring. De opprettholder fortsatt sin innsigelse. Mattilsynet tar imidlertid forbehold om at hvis det foreligger en faglig utredning som viser at restriksjonene som er tatt inn i planen er tilstrekkelige, så kan de frafalle sin innsigelse. Østfold fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fredrikstad kommune har fått utsatt frist til midten av mars.

- Vi vil nå gå gjennom både innsigelser og andre innspill som har kommet i høringen, sier Hege Hornnæs som er plansjef i Sarpsborg kommune. – Videre vil vi vurdere hvilke innspill som vi tar til følge og ikke. Når det gjelder innsigelser så går vi i dialog med Statsforvalteren om disse, og vurderer mulighetene for å komme til enighet.

Om ikke innsigelsesmyndigheten og kommunen klarer å komme fram til en løsning på egenhånd, må bystyret ta stilling til om det skal foretas en ny mekling.

Hornnæs kan ikke si noe om når et nytt forslag til arealplan vil komme til politisk behandling.