>Store investeringsbehov i barnehage- og skolebyggene

Innhold

Nytt tilbygg ved Grålum barneskole


Eksempel på skolebygg i Sarpsborg: Grålum barneskole har nå fått et nytt tilbygg, som skal stå ferdig til skolestart i august.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Store investeringsbehov i barnehage- og skolebyggene

Publisert: 28.05.2024

Sarpsborg kommune har bestilt en ekstern gjennomgang av alle barnehage- og skolebygg. Nå har Norconsult levert sin rapport.

Norconsult har undersøkt teknisk tilstandsgrad, samt pedagogisk og funksjonell egnethet ved alle de kommunale barnehagene og skolene i Sarpsborg.

De har også blant annet undersøkt følgende:

  • Hva er kapasiteten i det enkelte bygg? Når er en skole/barnehage full?
  • Hvor godt egnet er bygget til det det faktisk brukes til?
  • Har ansatte gode arbeidsforhold?
  • Er bygget fleksibelt? Eksempelvis tilgang på grupperom.
  • Er det nok dagslys/lysinnslipp?
  • Hvordan er uteområdene tilrettelagt?
  • Er forholdene tilrettelagt for renholdspersonale?

- Et godt grunnlag til å prioritere riktig

Rapporten viser at kommunen har store investeringsbehov for å løfte den tekniske tilstanden i byggene til et akseptabelt nivå. Dette handler om beløp i hundremillionersklassen. I enkelte tilfeller anbefaler Norconsult også at det bygges nytt, noe som vil bety ytterligere kostnader.

Grunnet kommunens økonomi, må uansett ulike tiltak utføres over tid.

- Vi har nå fått en dokumentert gjennomgang og en oppdatert kunnskap om tilstanden på byggene våre. Dette gir oss et godt grunnlag til å prioritere riktig når vedlikehold og utbedringer skal gjennomføres framover, sier Liv Karin Sørli, direktør for teknisk.

Kommuneområde oppvekst og Kommuneområde teknisk er allerede godt i gang med å planlegge og utføre tiltak innenfor årets vedlikeholdsbudsjett.

Et viktig kunnskapsgrunnlag

Norconsults rapport er dessuten et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens videre arbeid med en større plan for framtidig barnehage- og skolekapasitet.

- Her skal det vurderes hvilke bygg som må utvides, hvilke bygg vi eventuelt ikke skal benytte videre og hvor det eventuelt må bygges nytt. Dette henger sammen med teknisk egnethet, pedagogisk egnethet og befolkningsframskrivinger – altså hvor det vil bo flere og færre barn i Sarpsborg i årene som kommer, forklarer Hanne Lothe, konstituert direktør for oppvekst.

Disse vurderingene vil bli presentert i «Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet», som skal behandles politisk i løpet av høsten og vinteren 2024/2025. Planen skal også ut på offentlig høring, slik at alle berørte får komme med sine innspill.

Presentasjon for kommunens politikere

Tirsdag 28. mai presenterte Norconsult sin rapport for kommunens politikere.

- Det vi har fått presentert er massivt, men det er godt å få fakta på bordet. Det man vet, kan man gjøre noe med. Rapporten blir et viktig verktøy i den store jobben som starter nå. Vårt mål er at alle skoler og barnehager i Sarpsborg skal være gode arenaer for læring og lek, sier utvalgsleder for kultur og oppvekst, Julia Brännström Nordtug.

Se Norconsults rapport «Kunnskapsgrunnlag: Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet» her. 

Se Norconsults presentasjon i opptak her. 

Saken er oppdatert 19.06.2024 med ny lenke til «Kunnskapsgrunnlag: Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet». I kunnskapsgrunnlaget er det rettet en setning/faktafeil vedr. Varteig barne- og ungdomsskole.