>Strømstøtte og hytta som bolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Strømstøtte og hytta som bolig

Publisert: 20.01.2023

I Sarpsborg er det ikke tillatt å bo fast på hytta gjennom året. For å kunne bo fast på hytta, må du søke om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

Regjeringen foreslår nå en justering i strømstøtteordningen. Dette åpner for at de som har en fritidsbolig som sin eneste bolig, nå kan bli omfattet av ordningen.

Les mer om forlaget til endring av strøstøtteordningen på regjeringen.no.

Dette gjelder i Sarpsborg

Men i Sarpsborg kommune er det ikke tillatt å bo på hytta fast gjennom hele året.

For å kunne bo fast på hytta, må du søke om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. En slik bruksendring vil som oftest utløse søknad om dispensasjon – da det ikke er tillatt med nye boliger i områdene fritidsboligene ligger. Det er kun i Kvastebyen (innenfor formålet nåværende bebyggelse og anlegg BA-1 ) en bruksendring kan vurderes uten dispensasjonsbehandling.

I tillegg må dessuten fritidsboligen oppfylle de samme tekniske kravene som gjelder for bolig, hvis du skal bruksendre fra hytte til hus.

Det kan som hovedregel ikke forventes å få dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. Dersom man får en slik tillatelse innenfor kystsonen, vil imidlertid boplikten slå inn. Og dersom man vil ha bygningen tilbake til fritidsbolig igjen, må man gjennom samme søknadsprosess.