>Tilskudd til inkludering av barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Publisert: 18.10.2023

Nå er det åpnet for søknader til Bufdir om tilskudd for 2024 til inkludering av barn og unge. Søknadsfristen er 3.november.

Bufdir har nå åpnet for søknader om tilskudd for 2024 til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike årsaker står i fare for å havne i utenforskap. Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.

Fristen er allerede 3.november.

Prioriteringer

Bufdir opplyser at tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter, og også fullføring av utdanningsløp. Hovedmålgruppen er barn og unge til og med 24 år.

Merk at det er en del gjeldende krav og kriterier til søkere, aktiviteter, egenfinansiering og prioritering av søkere. Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsmuligheter finner du på nettsiden til Bufdir.

Søknader som er knyttet til deltakende kommune og er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv, skal rangeres av kommunen. Dette utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget til Bufdir.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål, ta kontakt:

Kate Lande Skaar, mob. 970 83 496 /e-post til kate-irene-lande.skaar@sarpsborg.com, eller Tony Elvegaard på e-post tony.elvegaard@sarpsborg.com