>Tiltak for strømsparing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tiltak for strømsparing

Publisert: 20.09.2022 Av: Pål Nilsen

Slukking av gatelys på natta, ikke bruke varmeanlegget i gågata og på torvet, redusere temperaturen i mange kommunale bygg.

Dette er noen av tiltakene som kan bli satt i verk for at Sarpsborg kommune skal redusere strømkostnadene.

Strømprisene har steget mye den siste tiden. Sarpsborg kommune er en stor virksomhet og rammes hardt av de økte prisene. Et foreløpig anslag viser at de økte strømprisene kan føre til en merkostnad på rundt 60 millioner kroner for Sarpsborg kommune i 2022. Fortsetter prisene å øke, vil tallet kunne bli vesentlig høyere.

 

Nå går kommunedirektøren til formannskapet med forslag til hva som bør gjøres for å redusere strømkostnadene. De foreslåtte tiltakene vil kunne gi en innsparing på 2,1 millioner kroner allerede i år.

Gjort mye allerede

Ekstraregningen som nå kommer, kunne imidlertid vært vesentlig høyere hvis ikke Sarpsborg kommune allerede har gjort en betydelig innsats for å redusere strømforbruket. Tiltak som allerede er gjennomført er blant annet: Innstallering av varmepumper, brønnparker, SD-anlegg (automatisk styring av tekniske anlegg i et bygg), solcelleanlegg, etterisolering av bygg i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, utskifting av gamle vinduer/dører og etablering av kunstig intelligens som styrer varme og ventilasjon. I tillegg stiller kommunen vesentlig strengere krav til energieffektivitet i nye bygg. For eksempel skal nytt bibliotek bygges med energiløsninger som ligger 40% under lovens krav.

På 20 år er energiforbruket redusert fra 195 kW/h pr. år pr. kvadratmeter til 145 kW/h. Legger vi neste års budsjettpris til grunn (2,73 kr. pr. kW/h, inkl. nettleie), utgjør det en årlig besparelse på 41 millioner kroner.

Mulige tiltak

I saken som formannskapet skal behandle i sitt møte 29. september, foreslår kommunedirektøren en rekke tiltak som vil bidra til å redusere strømforbruket allerede i år:

  • Ikke bruke varmeanlegg i gågata og torget. Ved samme forbruk som i 2021, vil det gi en innsparing på 726.000 kroner for november og desember alene. For hele vinteren 2022/23 vil innsparingen kunne bli på 1,8 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å iverksette tiltaket for 2022. Om det skal videreføres, blir vurdert i Handlingsplan og budsjett som skal vedtas av bystyret i desember
  • Koble ut belysning på kommunale veier mellom klokka 23.00 og 06.00. Dette vil kunne gi en årlig innsparing på 3 millioner kroner. For perioden oktober-desember i år, vil innsparingen bli om lag 700.000 kroner. Dette vil kreve noe arbeid, siden gatelysene styres av solur. Kommunedirektøren ber om fullmakt til å gjennomføre tiltaket
  • Redusere temperaturen i mange kommunale bygg. Temperaturen i administrasjonsbygg/kontorarealer og skoler settes til 20 grader, mens idrettsanlegg settes til 17 grader. Dette vil kunne gi en reell innsparing på 625.000 kroner allerede i år, og en årlig innsparing videre på 2-2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren ønsker å gjennomføre tiltaket etter drøfting med ansattes organisasjoner. Helseinstitusjoner blir ikke berørt av tiltaket
  • Varmepumpe på Hafslund barneskole og intelligent styring av varme og ventilasjon i Grålumhallen vil gi en årlig innsparing på 500.000 kroner. Investeringsmidler ligger inne i årets budsjett og tiltakene er allerede satt i bestilling

Skjermer idretten

I tillegg til dette, vil kommunedirektøren i sitt forslag til Handlingsplan og budsjett for neste år, legge inn midler for ulike tiltak som vil få effekt på strømforbruket fra neste år. Dette gjelder for eksempel solcelleanlegg på Borgen og Haugvoll sykehjem, Sandbakkenhallen og Grålum ungdomsskole. Det kan også bli aktuelt å investere i utskifting av gatebelysningen til LED-pærer. Dette vil redusere forbruket så mye at det kanskje ikke er nødvendig å slukke disse på natta.

Kommunedirektøren har vurdert mange ulike tiltak som ikke foreslås gjennomført nå. Eksempler på dette er å stenge enkelte av kommunens svømmebasseng, senere oppstart av Sparta Amfi og ungdomshallen, slå av fryseanlegget på kunstisbanen og redusere tiden for undervarme på kunstgresset på Sarpsborg stadion. Kommunedirektøren mener disse tiltakene ikke bør gjennomføres fordi de rammer barn og unge og eliteidretten.

-Alle vil bli berørt

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen er smertelig klar over at flere av tiltakene hun nå foreslår, vil berøre alle innbyggere i Sarpsborg.

-Alle i Sør-Norge kjenner på de høye strømprisene. For Sarpsborg kommune er det dessverre helt umulig å redusere strømkostnadene så det monner uten at det rammer innbyggerne. De tiltakene vi nå foreslår kan oppfattes dramatiske, men de er helt nødvendige. Enkelte foreslåtte tiltak ønsker vi ikke å gjennomføre fordi de rammer barn og ungdom og eliteidretten, sier kommunedirektøren.

Formannskapet skal drøfte saken i sitt møte 29. september.