>Utlyser midler til aktiviteter om vann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utlyser midler til aktiviteter om vann

Publisert: 20.06.2024

Har du ideer til aktiviteter for barn og unge som bidrar til bevisstgjøring om vannkvalitet og vannforvaltning? Vannområde Glomma sør deler ut 50.000 kroner i midler, og tar imot søknader.

Vannområde Glomma sør har i sin årsplan for 2024 vedtatt å bevilge midler til formål og aktiviteter rettet mot barn og unge for å informere og bevisstgjøre om vannforvaltning og vannkvalitet i vannområdet.

Målgruppen er lag, organisasjoner og foreninger, men kommuner kan også søke. 

Søknader som prioriteres:

  • Har klare målsetninger og konkrete aktiviteter innenfor temaet vannkvalitet og vannforvaltning. Merk: Midlene skal hovedsaklig gå til gjennomføring av aktiviteter. Innkjøp av utstyr/investeringer bør ha en mindre andel av budsjettet
  • Har aktiviteter som foregår innenfor vannområdets medlemskommuner og treffer lokale målgrupper. Antall deltakere/størrelse på målgruppen skal beskrives
  • Har en organisasjon som rutinemessig jobber med barn og unge
  • Har en definert tidsplan og budsjett

Søknadspott: 50.000 kroner

Søknadsfrist: 1. august 2024

Søknaden sendes til maria.bislingen@rakkestad.kommune.no

Det kan søkes om hele eller deler av potten, avhengig av omfang og kvalitet på søknadene. 

Det ønskes en kort og konsis søknad med en god beskrivelse av aktiviteten/formålet det søkes midler til. Søknaden skal inneholde et budsjett, samt tidsplan for gjennomføring. Søknaden må inneholde søkers navn og adresse, epostadresse, navn på kontaktperson, kontonummer og eventuelt organisasjonsnummer. 

Inkomne søknader behandles fortløpende etter fristens utløp. Penger utbetales deretter til de som har fått tilslag på søknaden. De som får tildelt midler skal skrive en kortfattet rapport inkludert regnskap, som sendes til vannområdet senest 1. mai 2025. 

Ved behov for mer informasjon kan vannområdeleder kontaktes: Maria Y. Bislingen mob. 916 28 715 eller e-post maria.bislingen@rakkestad.kommune.no