>Utvider åpningstidene for leie av idrettshaller og gymsaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utvider åpningstidene for leie av idrettshaller og gymsaler

Publisert: 17.06.2022 – Oppdatert: 13.02.2023

Nå blir kommunens idrettshaller og gymsaler enda mer tilgjengelige for innbyggerne. Fra høsten utvides åpningstidene for utleie.

Bystyret i Sarpsborg gikk torsdag inn for kommunedirektørens innstilling, og dermed vil idrettshallene våre (med unntak av Sarpsborghallen) få 2,5 timer lengre åpningstid hver dag i helgene, i tillegg til at man går fra stengte gymsaler i helgene til at de er tilgjengelige 8 timer hver dag for Sarpsborg kommunes innbyggere.

- Idretten er vår største frivillige organisasjon, og mange av innbyggerne våre i alle aldre er med i en eller annen form. Idrett skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår. Tilrettelegging for Idrett og fysisk aktivitet er av det viktigste vi gjør her i Sarpsborg. Spesielt for barn og unge, sier Therese Thorbjørnsen som er utvalgsleder for kultur og oppvekst.

Viktig for lag og foreninger

Sarpsborg kommune startet i august 2021 et prøveprosjekt med nye og lengre åpningstider for noen av leietagerne i Sandbakkenhallen, og erfaringene har vært gode.

- Det har vært jobbet tett med idrettslagene og idrettsrådet for å få tilbakemeldinger på hvor skoen trykker mest. Lengre åpningstider i hallene våre og i gymsalene er viktig, slik at det blir enklere for lag og foreninger å gjennomføre treninger og arrangementer, sier Kjell-Einar Andersen, daglig leder av Idrettsrådet i Sarpsborg.

- Målet vårt må hele tiden være å legge til rette for at befolkningen vår velger å være mer i fysisk aktivitet. Da må man også ha tilgang til nok flater og nok treningstid. Med bystyrets vedtak får vi lengre åpningstider i idrettshallene våre og åpne gymsaler. Det betyr i praksis 27 timer mer halltid i idrettshallene våre og 239 timer mer tilgjengelighet i gymsalene våre i uka. Det er 266 flere timer i uka der det legges til rette for mer fysisk aktivitet og idrettsglede for våre innbyggere- det er jeg glad for, sier Therese Thorbjørnsen.

Starter i august

Utvidet åpningstid starter opp fra og med 17. august 2022. Booking av tid i hall og gymsal blir mulig fra begynnelsen av august.

Nye åpningstider fra høsten blir slik:
IdrettshallÅpningstider helgAktivitetstid per dag
Skjeberghallen kl. 08.30-19.30 (11t) +5t
Grålumhallen kl. 08.30-19.30 (11t) +5t
Tinlundhallen kl. 08.30-19.30 (11t) +5t
Sandbakkenhallen kl. 08.30-19.30 (11t) +5t
Sandesundveien kl 08.30-19.30 (11t) +5t
Sarpsborghallen kl. 08.00/10.00-19.30(2/0t) +2t

 

Tre gymsaler vil ha åpent en time lengre i hverdagen. Dette gjelder gymsalene ved Grålum, Hafslund barneskole og Kruseløkka.
De fleste gymsaler vil være åpne i helgen fra kl. 10.00 til 18.00, nøyaktig hvilke dette er, er ennå ikke avklart.

De nye utvidede timene vil gi kommunen økte leieinntekter, men også økte driftskostnader. Det forventes at dette samlet har et nullresultat.