>Vårrengjøring: Nå skal vi fjerne sand fra gatene!

Innhold

VÅRRENGJØRING: Når gatene gjøres rene etter vinter er det lov å få skikkelig vårfølelse.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vårrengjøring: Nå skal vi fjerne sand fra gatene!

Publisert: 19.04.2024 Av: Ole Christian Foss

Når kong vinter og nattefrosten slipper taket, starter jobben med å gjøre Sarpsborg klar for vår og sommer. Arbeidet pågår helt frem til sommeren!

Det er mye sand som skal feies opp etter vinteren. Vinteren 2023/24 har det blitt strødd med ca 5000 tonn sand og singel på våre veier. Det er 1000 tonn mer enn i fjor, og vil naturlig nok ta tid å få unna. I tillegg har vi brukt ca 1000 tonn salt på hovedveiene våre. 

Vi skal i månedene som kommer rengjøre totalt 322 kilometer veier, 48 kilometer gang- og sykkelveier og 7 kilometer sykkelfelt, og vi ber om forståelse for at det ikke er perfekt overalt med en gang.

Det er også greit å vite at det feies i flere omganger. Som regel vil det komme en større hjullaster som tar grovfeiingen og vaskingen, før det kommer mindre feiebiler som finfeier. Det er ikke slik at vi kun feier halve veien, selv om det kanskje kan se slik ut enkelte steder. Feiebilene kjører flere ganger.
Opplever du at feiebilen kjører forbi veien din uten å gjøre rent, er det trolig fordi bilen er på vei et annet sted og det er mer hensiktsmessig å ta din vei på et senere tidspunkt.

Du kan bidra til en enklere og bedre jobb

For at feiebilene våre skal ha mulighet til å gjøre en best mulig jobb er det flott om kjøretøy parkeres minst mulig til hinder for feiing av veier, gater og fortau. Vi setter pris på at det parkeres på egen eiendom og ikke i gate, der det er mulig.

Det er heller ikke sikkert at feiebilene våre får med seg absolutt alt av sand når de kjører forbi din bolig. Vi håper du vil hjelpe oss med å feie unna der du selv bor/eier.

Politivedtektene i Sarpsborg kommune sier at eier av bygning eller grunn mot offentlig sted i tettbygde/bymessige strøk er pliktig å sørge for renhold av fortau og rennesten.

Tidsplan

Ettersom det er brukt mye strøsand i løpet av en lang vinter vil det også ta tid å rydde unna alt. Arbeidet startet forsiktig i mars, og vil pågå også gjennom sommeren.

Vi har alltid et mål om å ha sentrum klar til 17. mai, og det skal vi klare også i år. Det er kun mindre feiearbeid som gjenstår her. Enkelte steder kan det ha stått biler parkert slik at vi ikke har fått feiet skikkelig med en gang, men det har ikke vært noe stort problem i år. Vi går over de plassene i ettertid.

I sentrum kan det være at noe av arbeidet må gjøres på kveld og natt for å få jobbet mens det er færrest mulig biler til hinder. Dette gjelder blant annet feiing av midtrabatter og parkeringsplasser.  

I tillegg til sentrum har vi per 19. april også kjørt feiing i områdene Hafslund, Skjeberg, Ise, Varteig og Hafslundsøy.

Områdene vi vil ta for oss i tiden som kommer er Jelsnes, Stikkaåsen, Bjørnstad, Grålum, Tindlund, Greåker, Hannestad, Lande og Kurland.
Det er viktig å understreke at vi ikke kan si nøyaktig når de ulike områdene blir tatt, og i hvilken rekkefølge – men alle kommunale veier, fortau og gangveier skal være feiet innen juli.

Feilmeldingen

Mener du at det ikke er blitt feiet godt nok, etter at feiebilene har vært hos deg flere ganger?
Bruk feilmeldingen til å melde fra til oss: www.sarpsborg.com/feilmeldingen/
Velg Park, vei og vann – finn din adresse i kartet og trykk neste, før du legger til informasjon om mangelen.

Vi ber om at det avventes å melde manglende feiing til utgangen av juni måned. Dette gjelder også områder som er beskrevet som "fullført". På forhånd takk.