>Viderefører avtale med Dialogforum Østfold

Innhold

Ordfører Sindre Martinsen-Evje og Aziz Ahmedovic fra dialogforum underskrev en ny avtale.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje og Aziz Ahmedovic fra dialogforum underskrev en ny avtale. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Viderefører avtale med Dialogforum Østfold

Publisert: 02.02.2023

Sarpsborg kommune og Dialogforum Østfold har signert en ny toårig samarbeidsavtale.

Den første samarbeidsavtalen ble undertegnet for 2021-2022, og i formannskapet 19. januar i år ble det vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen. Det bevilges 200.000 kroner til tilskudd til Dialogforum Østfold, med intensjon om tilsvarende bevilgning i 2024.

Forebyggende arbeid

Dialogforum Østfold er en organisasjon som ble stiftet i 2015, og som jobber for økt forståelse og samhandling mellom kristne og muslimer, og integrering av flyktninger og innvandrere. Det er utviklet et godt samarbeid i Sarpsborg og nabobyene, som også bevilger støtte.

Dialogforum Østfold har blant annet gjennomført dialogmøter mellom religiøse ledere, bidratt til arbeid rettet mot kvinner, foredrag, og dialogmøter i ungdomsskolen. I høst ble det gjennomført et møte mellom Dialogforum Østfold og Sarpsborg kommune, som evaluerte samarbeidet som positivt. Aktivitetene bidrar til god inkludering, forebygging av ekstremisme, og godt samarbeid mellom ulike etniske og religiøse organisasjoner.

Flere dialogmøter

Samarbeidet skal bidra til bedre integrering for alle innvandrere, med særlig fokus på brobygging mellom muslimer, kristne og øvrige ikke-muslimer. Den viktigste aktiviteten er kunnskapsformidling og informasjon begge veier.

I det videre arbeidet er målet blant annet å:

  • videreføre nåværende arbeid
  • inkludere flere skoler i "Dialogdag i skolen"
  • samarbeid med foreldregenerasjonen for bedre kulturforståelse av landet vi bor i
  • jobbe tettere med Østre bydel-prosjektet
  • tettere samarbeid med SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) og politiet
  • styrke veilederfunksjon i forhold til trossamfunn, kommune og lokalbefolkning