>Vil høre din mening om idrett og friluftsliv

Innhold

Illustrasjon aktiv familie

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil høre din mening om idrett og friluftsliv

Publisert: 24.01.2024

Vil du være med på å påvirke hvordan fremtidens idrett-, aktivitet- og fritidstilbud i Sarpsborg skal være?

Nå inviteres innbyggerne igjen til å gi sin tilbakemelding.

Våren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å få kartlagt Sarpsborgs innbyggere sin mulighet til å være fysisk aktive. Undersøkelsen ble blant annet sendt ut til samtlige idretts- og friluftslivsorganisasjoner. Sarpsborg idrettsråd og Forum for natur og Friluftsliv Østfold bidrar ved å videreformidle undersøkelsen til sine medlemsorganisasjoner. Enkeltpersoner i Sarpsborg oppfordres også til å si sin mening.

Ny kommunedelplan

-Vi er i sluttfasen med kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å få et sammenligningsgrunnlag ønsker vi nå å gjenta undersøkelsen, og håper mange benytter sjansen til å gi sin tilbakemelding, sier rådgiver Marit Pedersen.

Gjennom evaluering av gjeldende plan, kunnskapsinnhenting og intern og ekstern medvirkning, er det vedtatt visjon og målsetninger for den nye planen. Visjon: «Sammen skaper vi aktive innbyggere».

Målsetninger for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

  • Innbyggerne i Sarpsborg skal ha mulighet til å delta i idrett og treningsaktivitet ut ifra egne ønsker og forutsetninger
  • Innbyggerne i Sarpsborg skal ha tilgang til områder for rekreasjon og opplevelser i sitt nærmiljø, og enkel tilgang til skog og mark
  • Innbyggerne i Sarpsborg skal ha mulighet til å være i fysisk aktiv så ofte som mulig

Undre pandemien ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å få kartlagt hvordan idretts- og friluftslivsorganisasjoner vurderer mulighetene innbyggerne har for å kunne være fysisk aktive og til å kunne delta i organisert aktivitet. Vi spurte også om hvilke idretts-, friluftslivs-, eller aktivitetsanlegg det er behov for i Sarpsborg. Organisasjonene ble også spurt om å gi en vurdering av sine rammebetingelser for drift av sin organisasjon. Denne undersøkelsen kunne også enkeltpersoner i Sarpsborg delta i. Det kom inn mange svar; flest fra lag og foreninger, men også fra enkeltpersoner.

For å få et sammenligningsgrunnlag ønsker vi nå å gjenta undersøkelsen. Deretter vil planutkastet bli sendt ut på offentlig høring før endelig vedtak i bystyret.

Her kan du svare på spørreundersøkelsen: https://forms.office.com/e/tb9TNmggdz

Svarfrist er 2.februar.