>Vurderer endring i drift av Solbyen legesenter

Kirsti Skaug konstitueres som kommunedirektør.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vurderer endring i drift av Solbyen legesenter

Publisert: 05.01.2024

Kommunen har startet arbeidet med å se på andre måter å drive Solbyen legesenter på.

- Store økonomiske utfordringer og innsparingskrav i hele kommunen, gjør at vi må se på muligheten for å drive Solbyen legesenter mer kostnadseffektivt, sier direktør for helse og velferd Kirsti Skaug.

Fastlegekontoret som drives av kommunen åpnet dørene i januar i fjor, og var et tiltak for enklere rekruttering av leger, samt et bidrag til å bedre fastlegesituasjonen i Sarpsborg.

- Vi har ikke økonomiske rammer til å drifte Solbyen legesenter videre som i dag. Og rekruttering til selvstendig næringsdrift har bedret seg vesentlig sammenliknet med da det ble vedtatt å opprette Solbyen, sier Skaug.

Foreløpig er det sett på muligheten for å drifte Solbyen videre i en organisasjonsform der det ikke lenger skal være kommunalt ansatte leger, men at legene leier plass på kontoret. Det vil si at de jobber som selvstendig næringsdrivende, og betaler en leie til kommunen. Hjelpepersonell vil fremdeles være kommunalt ansatte og kommunen står for driften av kontoret.

- Det er viktig å understreke at vi ønsker å ha med oss de kommunale legene vi har videre. Dette forslaget og eventuelt andre innspill til mer bærekraftig drift, skal behandles i et drøftingsmøte med de tillitsvalgte for kommunalt ansatte leger neste uke. Saken skal også til politisk behandling, og det er politikerne som fatter vedtak om drift av Solbyen legesenter, opplyser Kirsti Skaug.