Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ofte stilte spørsmål om barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ofte stilte spørsmål om barnehage

04.01.2021

Jeg trenger barnehageplass til barnet mitt – hva skal jeg gjøre?

Her kan du legge inn søknad om barnehageplass.  

I hovedopptaket, som har søknadsfrist 1. mars, fordeles plasser som blir ledige i august. Det er også mulig å søke plasser som blir ledige i løpet av året (løpende opptak). Ønsker du startdato før august og sender inn søknad før 1. mars, er du også med på både på hovedopptaket og i løpende opptak.

Jeg har ikke pc, hva gjør jeg?

Du kan bruke hvilken som helst datamaskin, enten hos noen du kjenner, på biblioteket, i servicetorget eller på internett-kafé. Du kan også bruke smarttelefon eller nettbrett som har internettforbindelse. Dersom du trenger hjelp til å søke, kan du komme til servicetorget i Sarpsborg rådhus. Her vil du få hjelp.

Jeg har ikke e-post, kan jeg søke likevel?

Du kan søke likevel, men da må du legge inn barnehage@sarpsborg.com som e-postadresse. Det vil si at all e-post går til denne adressen, og vi skriver det ut og sender det pr. post til deg. Det er også enkelt å opprette gratis e-postkonto på internett.

Kan jeg søke barnehageplass før jeg har fått personnummer til barnet?

Ja, det kan du. Men du må ta kontakt med oss som jobber med barnehageopptaket (barnehage@sarpsborg.com) eller servicetorget før du kan søke.

Jeg klarer ikke å logge meg på søknadsportalen – hva skal jeg gjøre?

Dersom du skal søke om barnehageplass, trenger du ikke å være innlogget. Du trenger e-postadresse, mobilnummer, ditt og barnets personnummer og evt. medsøkers personnummer.

Men dersom du skal svare på tilbudsbrev, gjøre endringer på søknaden, endre plass-størrelse eller si opp barnehageplassen - må du logge inn med ID-porten.

Ta evt. kontakt med oss som jobber med barnehageopptaket (barnehage@sarpsborg.com).

Jeg har sendt inn søknad til løpende opptak – må jeg da søke igjen til hovedopptaket?

Nei, søknaden din gjelder til du får tilbud om plass. 

Har du spørsmål, kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

Når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass gjennom hele året. I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august. Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars. Plasser som blir ledige i løpet av året fylles opp umiddelbart gjennom såkalt løpende opptak.

Hva er "hovedopptak" og hva er "løpende opptak"?

I hovedopptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige i august. Da blir det mange ledige plasser fordi de største barnehagebarna begynner på skolen. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

I hovedopptak har barn som fyller ett år innen utgangen av november lovfestet rett til barnehageplass i Sarpsborg kommune.

I det løpende opptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige ellers i året. 

Hvem har rett til barnehageplass?

Rett til å få tilbud om barnehageplass gjelder kun i hovedopptaket. Det må søkes innen fristen som er 1. mars. I tillegg må barnet fylle ett år innen utgangen av november. Retten innebærer plass i kommunen dere bor i, fra måneden barnet fyller ett år.

Hva innebærer "rett til barnehageplass"?

Det betyr at du har rett til å få et tilbud om barnehageplass.

Dersom det ikke er ledige plasser i noen av barnehagene du har søkt, vil du få tilbud i en annen barnehage i Sarpsborg. (Enten i kommunal barnehage, ikke-kommunal barnehage eller familiebarnehage.) 

Når du har fått et tilbud om barnehageplass, har Sarpsborg kommune oppfylt den lovfestende retten som gjelder i hovedopptaket. Takker du nei, vil du ikke lenger ha lovfestet rett til et nytt tilbud om barnehageplass.

Hvem har rett til prioritet ved opptak i barnehage?

Prioritert ved opptak § 13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Hvis jeg ikke har rett til plass, har jeg noen mulighet å få plass da?

De siste årene har alle som har søkt innen frist fått tilbud om barnehageplass - selv de uten rett. Dette vil variere hvert år ut fra antall barn som slutter i barnehagene og antall nye søkere. 

Hvor mange barnehager kan jeg søke?

Du kan sette opp inntil 5 barnehager i søknaden din i søknadsportalen. (Du må legge inn 3 barnehager.) 

Hva gjør jeg hvis jeg vil endre søknaden?

Dersom du har sendt inn en søknad og mottatt bekreftelse på at denne er mottatt, har du likevel anledning til å gjøre endringer i søknaden.

MERK: Unntaket er hovedopptaksperioden, altså fra 1. mars til 30. april. Da kan ikke søknader endres.

Har du spørsmål? Kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com så svarer vi deg så raskt vi har mulighet.

Hvordan klage på tildelt plass eller ved avslag på søknad?

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass - og søkere som verken får sitt 1. eller 2. ønske om barnehageplass oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Her finner du skjemaet:  Forespørsel om begrunnelse for avslag / tildelt plass ved barnehageopptak - PDF.

Avslag i hovedopptak gir dessuten klagerett. Man har også klagerett dersom man ikke får plass i barnehagen på sitt 1. eller 2. valg i søknaden. Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §13.

Klagekjemaet for tildelt barnehageplass / avslag på søknad finner du her - PDF. 

Klagen sendes til kommunen. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet du har fått beskjed. 


Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.