>Ofte stilte spørsmål om barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ofte stilte spørsmål om barnehage

Publisert: 06.01.2023

Viktig informasjon

Ofte stilte spørsmål

Jeg trenger barnehageplass til barnet mitt. Hva skal jeg gjøre?

Her kan du legge inn søknad om barnehageplass.  

I hovedopptaket, som har søknadsfrist 1. mars, fordeles plasser som blir ledige i august. Det er også mulig å søke plasser som blir ledige i løpet av året (løpende opptak). Ønsker du startdato før august og sender inn søknad før 1. mars, er du også med på både på hovedopptaket og i løpende opptak.

Jeg har ikke pc. Hva gjør jeg?

Du kan bruke hvilken som helst datamaskin, for eksempel hos noen du kjenner, på biblioteket eller i servicetorget. Du kan også bruke smarttelefon eller nettbrett. Dersom du trenger hjelp til å søke, kan du komme til servicetorget i Sarpsborg rådhus. Her vil du få hjelp.

Jeg har ikke e-post. Kan jeg søke likevel?

Du må ha e-postadresse for å søke. Det er enkelt å opprette gratis e-postkonto på internett.

Kan jeg søke barnehageplass når jeg ikke har norsk personnummer?

Ja, det kan du. Men du må ta kontakt med oss som jobber med barnehageopptaket (barnehage@sarpsborg.com) eller servicetorget før du kan søke.

Jeg klarer ikke å logge meg på søknadsportalen. Hva skal jeg gjøre?

Dersom du skal søke om barnehageplass, må du ha en elektronisk ID (Buypass/BankID). Du trenger e-postadresse, mobilnummer, ditt og barnets personnummer og evt. medsøkers personnummer.

Når du skal svare på tilbudsbrev, gjøre endringer på søknaden, endre plass-størrelse eller si opp barnehageplassen - må du også logge inn med ID-porten.

Ta evt. kontakt med oss som jobber med barnehageopptaket på barnehage@sarpsborg.com.

Jeg har sendt inn søknad til løpende opptak. Må jeg da søke igjen til hovedopptaket?

Nei, søknaden din gjelder til du får tilbud om plass. 

Har du spørsmål, kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

Når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass gjennom hele året. I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august. Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars. Plasser som blir ledige i løpet av året fylles opp umiddelbart gjennom løpende opptak. 

Ønsker dere oppstart i barnehagen i 2024? Systemet åpnes for disse søknadene i oktober 2023.

Hva er "hovedopptak" og hva er "løpende opptak"?

I hovedopptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige i august. Da blir det mange ledige plasser fordi de største barnehagebarna begynner på skolen. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

I hovedopptak har barn som fyller ett år innen utgangen av november lovfestet rett til barnehageplass i Sarpsborg kommune.

I det løpende opptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige ellers i året. 

Hvem har rett til barnehageplass?

Rett til å få tilbud om barnehageplass gjelder kun i hovedopptaket. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker innen fristen som er 1. mars. Retten innebærer plass i kommunen der barnet bor.

I tillegg gjelder dette:

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden fra januar til og med juli - har rett til plass i august.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november - har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember - har først rett til barnehageplass i august året etter. 
  • Eldre barn uten barnehageplass, har rett til plass i august.
Hva innebærer "rett til barnehageplass"?

Det betyr at du har rett til å få et tilbud om barnehageplass.

Dersom det ikke er ledige plasser i noen av barnehagene du har søkt, vil du få tilbud i en annen barnehage i Sarpsborg. (Enten i kommunal barnehage, privat barnehage eller familiebarnehage.) 

Når du har fått et tilbud om barnehageplass, har Sarpsborg kommune oppfylt den lovfestende retten som gjelder i hovedopptaket. Takker du nei, vil du ikke lenger ha lovfestet rett til et nytt tilbud om barnehageplass.

Hvem har rett til prioritet ved opptak i barnehage?

Barnehageloven: Prioritet ved opptak § 18: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke andre barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages nettside 

Hvis jeg ikke har rett til plass - har jeg noen mulighet til å få plass da?

Dette vil variere hvert år, og avhenger av antall barn som slutter i barnehagene og antall nye søkere. 

Hvor mange barnehager kan jeg søke?

Du kan sette opp inntil fem barnehager i søknaden din. Du må minst sette opp to barnehager.

Hva gjør jeg hvis jeg vil endre søknaden?

Dersom du har sendt inn en søknad og mottatt bekreftelse på at denne er mottatt, har du likevel anledning til å gjøre endringer i søknaden.

MERK: Unntaket er hovedopptaksperioden, altså fra 2. mars til hovedopptaket er ferdig. Da kan ikke søknader endres.

Har du spørsmål? Kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com så svarer vi deg så raskt vi har mulighet.

Hvordan klage på tildelt plass, eller ved avslag på søknad?

Les mer her: Klage i forbindelse med tildeling av barnehageplass