>En dør inn - for familier med barn og unge det er knyttet bekymring til

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

En dør inn - for familier med barn og unge det er knyttet bekymring til

Publisert: 27.01.2023

Opplever du at barnet ditt faller mellom to stoler i kommunens hjelpetilbud? Samhandlingsteamet for barn og unge og deres familier kan hjelpe.

Hva er samhandlingsteamet?

Samhandlingsteamet er et tverrfaglig team som møtes etter behov. Her er blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste, forebyggende tjenester, spesialpedagogisk tjeneste, barnevernstjeneste og NAV representert.

Les mer om samhandlingsteamet her - PDF

Hvor får du hjelp?

Dersom dere har behov for hjelp - bør du først ta kontakt med skolen, barnehagen eller helsestasjonen. Drøft saken med dem. Hvis det der bekreftes at flere tjenester må involveres kan det være aktuelt å kontakte samhandlingsteamet og dere vil få hjelp til det.

Ta gjerne direkte kontakt med koordinator i samhandlingsteamet, Kate Irene Lande Skaar på mail eller ring 970 83 496

Det er ikke lang ventetid for å få hjelp av samhandlingsteamet. De møtes etter behov. Etter møtene følger de også opp sakene videre, slik at de forsikrer seg om at tjenesteapparatet rundt det aktuelle barnet går som forventet. Samhandlingsteamet har selvfølgelig taushetsplikt

Les også om samhandlingsteamet for ungdom 16-25 år her.

Les også om skolemiljø og mobbing her.