>Læringsmiljø og mobbing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Læringsmiljø og mobbing

Publisert: 27.01.2023

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle skoler i Sarpsborg kommune skal arbeide for å forebygge krenkelser, ensomhet og utenforskap. Les mer om dette her: TETT PÅ for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

På Utdanningsdirektoratets nettside finnes mye god informasjon til barn, unge og foreldre om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Ved mistanke om at barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen

Hvis du som forelder tror at barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen, er det viktig at du tar kontakt med skolen så snart som mulig for å fortelle om din bekymring.

Ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer eller skolens ledelse. Skolen plikter straks å undersøke og iverksette tiltak.

Statsforvalteren kan kontaktes

Skolen skal starte undersøkelser så snart som mulig, og senest innen det har gått en uke. Dersom undersøkelsene viser at ditt barn ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen utarbeide en aktivitetsplan.

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å starte undersøkelser, kan du kontakte Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Se her for mer informasjon:

En trygg skoledag uten mobbing - Statsforvalteren i Oslo og Viken

Informasjon til elever og foreldre

Ombudet for barn og unge i Oslo og Viken kan bistå når elever ikke har det trygt og godt på skolen.
Les mer her: Ombudet for barn og unge - fylkeskommune

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har også mye informasjon på sin nettside www.fug.no om mobbing.