>Kommunalt foreldreutvalg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunalt foreldreutvalg

02.01.2018

Sarpsborgs kommunale foreldreutvalg (KFU) skal jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, elevene, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

Om KFU

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan.

I omkring 180 av landets kommuner er det imidlertid opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen, men dette er ingen betingelse. Andre foreldre/foresatte kan være representant i KFU.

KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

I Sarpsborg ble det kommunale foreldreutvalget opprettet i 2016.

Styret i KFU Sarpsborg

Leder:
Kristine Oshaug Andersen (Tilhørighet Øst - Hafslund barneskole og Borgen barneskole)

Nestleder:
Katarina Magnus (Tilhørighet Vest - Grålum barneskole)

Sekretær:
Terje Tinbod  (Tilhørighet Øst - Hafslund ungdomsskole)

Styremedlem:
Liv Orli  (Tilhørighet Vest - Alvimhaugen barneskole)

Styremedlem:
Toril Løwfeldt (Tilhørighet Øst - Ullerøy barneskole)

Styremedlem:
Anne-Karine Jensen (Tilhørighet Vest - Grålum ungdomsskole)

Styremedlem:
Ellen Hasle Kokkim (Tilhørighet Øst - Varteig barne- og ungdomsskole)

Varamedlem:
Jon Frøyland (Hornnes barneskole)

Varamedlem:
Knut Erik Kristiansen  (Tindlund barneskole)