Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunalt foreldreutvalg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunalt foreldreutvalg

17.01.2019

Sarpsborgs kommunale foreldreutvalg (KFU) skal jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, elevene, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

Om KFU

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan.

I omkring 180 av landets kommuner er det imidlertid opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen, men dette er ingen betingelse. Andre foreldre/foresatte kan være representant i KFU.

KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

I Sarpsborg ble det kommunale foreldreutvalget opprettet i 2016.

Styret i KFU Sarpsborg

Leder:
Kristine Oshaug Andersen (Tilhørighet Øst - Hafslund barneskole og Borgen barneskole)

Nestleder:
Knut Erik Kristiansen  (Tilhørighet Vest - Tindlund barneskole)

Styremedlem:
Toril Løwfeldt (Tilhørighet Øst - Hornnes og Ullerøy barneskole)

Styremedlem:
Ellen Hasle Kokkim (Tilhørighet Øst - Varteig barne- og ungdomsskole)

Styremedlem:
Jon Frøyland (Tilhørighet Øst - Hornnes barneskole)

Styremedlem:
Christin Mathiesen (Tilhørighet Øst - Hafslund ungdomsskole)

Styremedlem:
Asbjørn Arvola (Tilhørighet Sentrum - Kurland barneskole)

Styremedlem:
Cathrine Nätt Andersen (Tilhørighet Øst - Hafslund barneskole)

Vedtekter

Vedtekter for kommunalt foreldreutvalg i Sarpsborg - PDF.

Referater

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 08.01.2019 - PDF

Referat fra årsmøte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 05.11.2018 - PDF