>Kommunalt foreldreutvalg - KFU

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunalt foreldreutvalg - KFU

03.01.2022

Sarpsborgs kommunale foreldreutvalg (KFU) skal jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, elevene, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

Om KFU

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan.

I omkring 180 av landets kommuner er det imidlertid opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen, men dette er ingen betingelse. Andre foreldre/foresatte kan være representant i KFU.

KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

I Sarpsborg ble det kommunale foreldreutvalget opprettet i 2016.

Styret i KFU Sarpsborg

Leder:
Kristine Oshaug Andersen (Tilhørighet Øst - Hafslund ungdomsskole) - 918 33 509

Nestleder:
Knut Erik Kristiansen  (Tilhørighet Vest - Tindlund barneskole) - 950 51 156

Styremedlem:
Toril Løwfeldt (Tilhørighet Øst - Hornnes og Ullerøy barneskoler) - 950 69 812

Styremedlem:
Ellen Hasle Kokkim (Tilhørighet Øst - Varteig barne- og ungdomsskole) - 924 17 808

Styremedlem:
Jon Frøyland (Tilhørighet Øst - Sandbakken barne- og ungdomsskole) - 920 57 540

Styremedlem:
Elisabeth Tulla Stenstrøm (Tilhørighet sentrum - Kruseløkka ungdomsskole) - 978 25 644

Styremedlem:
Cathrine Søstrand-Nilsen (Tilhørighet Vest - Grålum barneskole og Grålum ungdomsskole) - 975 79 106

Siv Karstensen (Tilhørighet Øst - Hafslund ungdomsskole)

Vedtekter

Vedtekter for kommunalt foreldreutvalg i Sarpsborg - PDF.

Referater og årsberetninger

Referat fra årsmøte i KFU 28.10.2021 - PDF

Referat fra årsmøte i KFU 28.10.2020 - PDF

Årsberetning KFU 2019-2020 - PDF

Referat KFU 07.10.2020 - PDF

Referat KFU 02.09.2020 - PDF

Referat KFU 03.03.2020 - PDF

Referat KFU 15.01.2020 - PDF

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 03.03.2020 - PDF

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 15.01.2020 - PDF

Referat fellesmøte KFU og  FAU 24.10.19 - PDF

Innlegg Erik Bråthen - Fellesmøte FAU 24.10.19 - PDF

Innlegg VKKO - kvalitetsarbeid i skolen - PDF

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 04.09.2019 - PDF

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 13.03.2019 - PDF

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 08.01.2019 - PDF

Referat fra årsmøte i kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg 05.11.2018 - PDF