Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skole og SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skole og SFO

02.11.2021

Skolene i Sarpsborg

Se oversikt over alle grunnskolene i Sarpsborg under:

Barneskolene i Sarpsborg
Ungdomsskolene i Sarpsborg

Skoleruta

Informasjon om skoleruta

Skoleruta viser skoledager, planleggingsdager, fridager og ferier gjennom skoleåret. MERK: Skolene kan gjøre lokale endringer i den felles skoleruta, så du må alltid sjekke din skoles skolerute!

Se skoleruta her.

Søke om fri fra skolen

Slik søker du om fri fra skolen / permisjon fra undervisning.

SFO - skolefritidsordning

Om SFO i Sarpsborg kommune
 • Alle barneskoler har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. trinn.
 • Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet.
 • SFO i Sarpsborg holder stengt hele julimåned, og åpner 1. august hvert år.
 • Se vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune her.
 • Brukerundersøkelser SFO: I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ved alle skoler hvert år. Her besvares også spørsmål om SFO. For å se siste resultat, se side 39 i Kvalitetsmelding for grunnskolen 2018 - PDF

Dersom du skal søke SFO-plass til barnet ditt, si opp plassen eller endre størrelsen på SFO-plassen, må du benytte dette skjemaet:

SFO - innmelding, endring og oppsigelse  

 

SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2021:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

 

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.755,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.653,- (inkludert mat)
50% plass kr. 1.378,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.102,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.160,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.315,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 235,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 188 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 20%, kr 47 pr. dag.
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 295,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 236 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 60%, kr 177 pr. dag.
 • Gebyr for forsinket henting kr. 295,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 10.12.2020. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

 

Redusert pris i SFO:

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO her. 

Søskenmoderasjon SFO

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i SFO.

Det gis 30% prisreduksjon for barn nr. 2, og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og må ha minst en felles foresatt for å motta søskenmoderasjon.

Foresatte med barn i SFO trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen kommer automatisk på regningen.

Informasjon til deg som skal søke om redusert pris i SFO

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO her. 

 

Skal dere flytte?

Dersom dere skal flytte til Sarpsborg med barn i skolealder

Skal dere flytte til Sarpsborg? For å finne ut av hvilken skole dere sokner til, sjekk inntaksområder og skolegrenser for de ulike grunnskolene i Sarpsborg her.

Når du vet hvilken skole dere tilhører, ta gjerne direkte kontakt med den aktuelle skolen.

Er du i tvil, ta kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller epost servicetorget@sarpsborg.com 

Dersom dere skal flytte internt i Sarpsborg med barn i skolealder

Ta kontakt med den skolen barnet går på nå, og gi beskjed om flyttedato og ny adresse. Den gamle skolen vil da fortelle deg hvilken skole barnet evt. flyttes til, samt ordne med alt som skal overføres til ny skole.

Den nye skolen vil så ta kontakt. Dere kan også selv ta kontakt med den nye skolen, når dere vet hvilken skole det blir.

Sjekk evt. inntaksområder og skolegrenser for grunnskolene i Sarpsborg her.

Kontakt evt. servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller epost servicetorget@sarpsborg.com 

Skolegrenser og inntaksområder

Skolegrenser og inntaksområder for grunnskolene

Her får du oversikt over skolegrenser og inntaksområder for barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg. 

Mer om skole og SFO

Her finner du mer nyttig informasjon om skole og SFO
Sarpsborg kommunes oppvekstplan

Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF 

Koronasituasjonen - grønt nivå i barnehager og skoler
 • Barnehagene i Sarpsborg gikk over til grønt nivå fra mandag 14. juni 2021. Det betyr blant annet at barna ikke lenger trenger å ta med mat hjemmefra.
 • SFO gikk over til grønt nivå fra mandag 21. juni 2021.
 • Skolene åpnet på grønt nivå første skoledag etter sommerferien, onsdag 18. august 2021.

Tilbudet "Åpen barnehage" gjenåpnet i august 2021.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må alle være forberedt på å endre rutiner og eventuelt bytte nivå.

Informasjonsskriv om grønt nivå, testing og karantener 08.09.2021.

Ullerøy leirskole

Informasjon om Ullerøy leirskole

Ullerøy leirskole er for elever ved 6. trinn i Sarpsborg. Les mer om leirskolen her. 

Klage

Informasjon om hvordan du kan klage på tjenester og utvalgte vedtak

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.