>Skole og SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skole og SFO

Publisert: 20.01.2023

Skolene i Sarpsborg

Se oversikt over alle grunnskolene i Sarpsborg under:

Barneskolene i Sarpsborg
Ungdomsskolene i Sarpsborg

Skoleruta

Informasjon om skoleruta

Skoleruta viser skoledager, planleggingsdager, fridager og ferier gjennom skoleåret.

Merk: Skolene kan noen ganger gjøre lokale endringer i skoleruta, så sjekk alltid med egen skole. 

Se skoleruta her.

Søke om fri fra skolen

Slik søker du om fri fra skolen / permisjon fra undervisning.

SFO - skolefritidsordning

Om SFO i Sarpsborg kommune
 • Alle barneskoler har skolefritidsordning med tilbud til barn på 1. - 4. trinn.
 • Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet.
 • SFO i Sarpsborg holder stengt i julimåned, og åpner 1. august hvert år.
 • Se vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune her.
 • Brukerundersøkelser SFO: I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ved alle skoler hvert år. Her besvares også spørsmål om SFO. Kommunen oppsummerer resultatene årlig. For å se siste oppsummering, se side 28 (under overskriften Foreldreundersøkelsen) i Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020 - PDF. 

Dersom du skal søke SFO-plass til barnet ditt, si opp plassen eller endre størrelsen på SFO-plassen, må du benytte dette skjemaet:

SFO - innmelding, endring og oppsigelse  

 

SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2023:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

 

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.890,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.734,- (inkludert mat)
50% plass kr. 1.445,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.156,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.215,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.430,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 245,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 196 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 20%, kr 49 pr. dag.
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 310,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 248 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 60%, kr 186 pr. dag.
 • Gebyr for forsinket henting kr. 310,- for hver påbegynte halvtime.


12 timer gratis plass i SFO for barn i 1. klasse - du trenger ikke søke:
Alle barn i 1. klasse får 12 timer gratis SFO pr. uke, uansett plasstype. Dette betyr et fratrekk tilsvarende betalingen for 50% plass. Du trenger ikke søke. Fratrekket kommer automatisk på din faktura. 
Fra 1. august 2023 utvides ordningen til å gjelde alle barn i 2. klasse.

Redusert pris i SFO - dette må du søke om:
Se veiledning for å søke om redusert pris i SFO her. 


Prisene er vedtatt av bystyret 15.12.2022. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Søskenmoderasjon SFO

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i SFO.

Det gis 30% prisreduksjon for barn nr. 2, og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og må ha minst en felles foresatt for å motta søskenmoderasjon.

Foresatte med barn i SFO trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen kommer automatisk på regningen.

Informasjon til deg som skal søke om redusert pris i SFO

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO her. 

Skal dere flytte?

Dersom dere skal flytte til Sarpsborg med barn i skolealder

Skal dere flytte til Sarpsborg? For å finne ut av hvilken skole dere sokner til, sjekk inntaksområder og skolegrenser for de ulike grunnskolene i Sarpsborg her.

Når du vet hvilken skole dere tilhører, ta gjerne direkte kontakt med den aktuelle skolen.

Er du i tvil, ta kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller epost servicetorget@sarpsborg.com 

Dersom dere skal flytte internt i Sarpsborg med barn i skolealder

Ta kontakt med den skolen barnet går på nå, og gi beskjed om flyttedato og ny adresse. Den gamle skolen vil da fortelle deg hvilken skole barnet evt. flyttes til, samt ordne med alt som skal overføres til ny skole.

Den nye skolen vil så ta kontakt. Dere kan også selv ta kontakt med den nye skolen, når dere vet hvilken skole det blir.

Sjekk evt. inntaksområder og skolegrenser for grunnskolene i Sarpsborg her.

Kontakt evt. servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller epost servicetorget@sarpsborg.com 

Skolegrenser og inntaksområder

Skolegrenser og inntaksområder for grunnskolene

Her får du oversikt over skolegrenser og inntaksområder for barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg. 

Mer om skole og SFO

Her finner du mer nyttig informasjon om skole og SFO
Sarpsborg kommunes oppvekstplan

Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF 

Koronasituasjonen

Regjeringen fjernet alle koronatiltak 12. februar 2022 kl. 10.00.

For skoler, barnehager og SFO gjelder dette:

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves - og dermed også trafikklysmodellen.
 • Det anbefales normal drift, i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Trafikklysmodellen videreføres kun som en beredskapsveileder, som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

Se veiledere om smittevern i barnehager og skoler her (Udir)

Ullerøy leirskole

Informasjon om Ullerøy leirskole

Ullerøy leirskole er for elever ved 6. trinn i Sarpsborg. Les mer om leirskolen her. 

Klage

Informasjon om hvordan du kan klage på tjenester og utvalgte vedtak

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.