>Skole og SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skole og SFO

Publisert: 16.05.2024

Skolene i Sarpsborg

Se oversikt over alle grunnskolene i Sarpsborg:

Barneskolene i Sarpsborg
Ungdomsskolene i Sarpsborg

Skoleruta

Informasjon om skoleruta

Skoleruta viser skoledager, planleggingsdager, fridager og ferier gjennom skoleåret.

Se skoleruta her.

Søke om fri fra skolen

Slik søker du om fri fra skolen / permisjon fra undervisning.

SFO - skolefritidsordning

Om SFO i Sarpsborg kommune
 • Alle barneskoler har skolefritidsordning med tilbud til barn på 1. - 4. trinn.
 • Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet.
 • SFO i Sarpsborg holder stengt i julimåned, og åpner 1. august hvert år.
 • Se vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune her.
 • Brukerundersøkelser SFO: I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ved alle skoler hvert år. Her besvares også spørsmål om SFO. Kommunen oppsummerer resultatene årlig. For å se siste oppsummering, se side 28 (under overskriften Foreldreundersøkelsen) i Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020 (PDF). 

Dersom du skal søke SFO-plass til barnet ditt, si opp plassen eller endre størrelsen på SFO-plassen, må du benytte dette skjemaet:

SFO - innmelding, endring og oppsigelse  

 

SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2024:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

 

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 3.560,- (inkludert mat)
60% plass kr. 2.136,- (inkludert mat)
50% plass kr. 1.780,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.424,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.497,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.993,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 260,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 208,- pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 20%, kr 52,- pr. dag.
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 330,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 264,- pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 60%, kr 198,- pr. dag.
 • Gebyr for forsinket henting kr. 345,- for hver påbegynte halvtime.


12 timer gratis plass i SFO for barn i 1., 2,og 3. klasse fra august 2024 - du trenger ikke søke: Alle barn i 1., 2. og 3. klasse får 12 timer gratis SFO pr. uke, uansett plasstype. (Merk: Pr. nå har kun 1. og 2. klasse rett på 12 timer gratis SFO. 3. klasse får rett på dette fra august 2024.) Dette betyr et fratrekk tilsvarende betalingen for 50% plass. Du trenger ikke søke. Fratrekket kommer automatisk på din faktura.

Redusert pris i SFO - dette må du søke om:
Se veiledning for å søke om redusert pris i SFO her. 


Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2023. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Søskenmoderasjon SFO

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i SFO.

Det gis 30% prisreduksjon for barn nr. 2, og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og må ha minst en felles foresatt for å motta søskenmoderasjon.

Foresatte med barn i SFO trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen kommer automatisk på regningen.

Informasjon til deg som skal søke om redusert pris i SFO

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO her. 

Flytte? Eller bytte skole?

Dersom dere skal flytte til Sarpsborg med barn i skolealder

Skal dere flytte til Sarpsborg? For å finne ut av hvilken skole dere sokner til, sjekk inntaksområder og skolegrenser for de ulike grunnskolene i Sarpsborg her.

Merk: Kapasitetsutfordringer ved Kruseløkka ungdomsskole

Når du vet hvilken skole dere tilhører, ta gjerne direkte kontakt med den aktuelle skolen.

Er du i tvil, ta kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller e-post servicetorget@sarpsborg.com 

Dersom dere skal flytte internt i Sarpsborg med barn i skolealder

Ta kontakt med den skolen barnet går på nå, og gi beskjed om flyttedato og ny adresse. Den gamle skolen vil da fortelle deg hvilken skole barnet evt. flyttes til, samt ordne med alt som skal overføres til ny skole.

Den nye skolen vil så ta kontakt. Dere kan også selv ta kontakt med den nye skolen, når dere vet hvilken skole det blir.

Sjekk evt. inntaksområder og skolegrenser for grunnskolene i Sarpsborg her.

Kontakt evt. servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller e-post servicetorget@sarpsborg.com 

Dersom dere ønsker å bytte skole

Opplæringsloven § 8-1 sier at alle elever har rett til å gå på nærskolen sin. Hva som er nærskolen, er definert i Sarpsborg kommunes forskrift om skoletilhørighet. Les mer her: Skolegrenser og inntaksområder

Forskriften viser også til hvilke forhold som skal vurderes når kommunen mottar søknader om skolebytte: Forskrift om skoletilhørighet

Hvis du som forelder tror at barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen, er det viktig at du tar kontakt med skolen så snart som mulig for å fortelle om din bekymring. Ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer eller skolens ledelse. Skolen plikter straks å undersøke og iverksette tiltak. Les mer her: Læringsmiljø og mobbing

Om søknadsskjema:

 • Du må logge inn med BankID.
 • Søknader om skolebytte behandles ikke i skolens sommerferie. I øvrige skoleferier er det redusert behandling.
 • Behandlingstid for søknader om skolebytte er 4-6 uker.
 • Etter at du søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på e-post.
 • Søknadsskjema: Skolebytte - søknad om bytte av skole 

 

Skolegrenser og inntaksområder

Skolegrenser og inntaksområder for grunnskolene

Her får du oversikt over skolegrenser og inntaksområder for barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg. 

Mer om skole og SFO

Her finner du mer nyttig informasjon om skole og SFO
Universell utforming av læremidler og IKT-verktøy

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle. Innenfor IKT innebærer dette at brukerne – uavhengig av forutsetninger – på en god og enkel måte skal kunne ta i bruk både nettsider og andre IKT-verktøy som de møter i hverdagen. (Kilde: uutilsynet.no)

Sarpsborg kommune samarbeider med leverandører for å sikre at våre digitale verktøy i størst mulig grad tilfredsstiller kravene til universell utforming. Fra 1. februar 2023 er det et krav om at alle virksomheter i offentlig sektor har tilgjengelighetserklæring.

Tjenester i bruk med tilgjengelighetserklæring: Disse tjenestene er i bruk i skoler og barnehager i Sarpsborg, uten mulighet for å publisere tilgjengelighetserklæringen i selve løsningen. Vi publiserer derfor erklæringene her.

 • Vigilo – oppvekstadministrativt system
 • Zokrates – foreldreportal i læringsplattform
 • Gyldendal – en samling digitale læremidler, deriblant Skolestudio og Salaby
 • Learnlab – flere ulike digitale læringsverktøy og ressursbibliotek
 • Elevkanalen – nyhetssendinger koblet til digitale læringsressurser i alle fag
 • Kikora – digitalt læremiddel i matematikk
 • Lexplore – digitale bøker for lesetrening
 • Clarify – digital ordbok
 • Intowords – verktøy for lese- og skrivestøtte
 • Lingit– verktøy for lese- og skrivestøtte for elever med særlige behov
 • Campus Inkrement – digitalt læremiddel i matematikk
 • Aschehoug univers – A-univers, samling digitale læremidler alle fag
 • Cappelen Damm undervisning – skolen fra Cappelen Damm, samling digitale læremiddel alle fag
 • Skole – og arbeidsliv – digital plattform for arbeid med utdanningsvalg
 • Pickatale for skole – digitale bøker for lesetrening
 • Kostholdsplanleggeren
 • Creaza – en samling digitale læremidler og verktøy for å lage digitale fortellinger, podcast og tankekart
 • Kor Arti – digital plattform for å lære sang og musikk
 • Showbie – læringsplattform med foreldretilgang
 • Viten.no – nettbaserte læringsressurser i naturfag
 • Alle teller – kartleggingsverktøy matematikk
 • Skolerom – digitalt tverrfaglig læremiddel
 • Klassetrivsel – kartleggingsverktøy
 • EnTo – digitalt læremiddel i matematikk
 • Tempolex – digitalt verktøy for lese- og skrivetrening
 • iMal – digitalt læremiddel for bokstavlæring, lese- og skrivestart
 • Mikromarc – skolebibliotekenes nettkatalog  
 • Aftenposten Junior – nyheter for barn fra Norge og verden

Tjenester i bruk uten tilgjengelighetserklæring: Disse tjenestene er i bruk i skoler og barnehager i Sarpsborg, foreløpig uten tilgjengelighetserklæring. Vi arbeider med leverandørene for å få disse på plass.

 • Bookbites – Plattform for lån av bøker på biblioteket
 • You-portalen – plattform i arbeid med utdanningsvalg

Ullerøy leirskole

Informasjon om Ullerøy leirskole

Ullerøy leirskole er for elever ved 6. trinn i Sarpsborg. Les mer om leirskolen her. 

Kommunalt foreldreutvalg - KFU

Mer om Sarpsborg KFU her:

Kommunalt foreldreutvalg - KFU

Klage

Informasjon om hvordan du kan klage på tjenester og utvalgte vedtak

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.