>Samisk opplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Samisk opplæring

03.01.2022

Samiske barn har lovfestet rett til å få opplæring i samisk. Dette gjelder når minst en forelder står i, eller har rett til å stå i, samemanntallet.

Dette gjelder selv om barna bor utenfor det samiske forvaltningsområdet.

Retten innebærer

  • Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i: Nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.
  • På barneskolen er det foreldre/foresatte som avgjør om barna skal lære seg samisk. Men fra og med 8. trinn er det ungdommen selv som bestemmer dette.
  • Undervisning i faget følger læreplanverket Kunnskapsløftet.
  • Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning), dersom det ikke finnes egnet personale.
  • Elevene kan velge samisk som første eller andre språk.
  • Elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge en slik fordypning dersom de ønsker det (på ungdomstrinnet).

Kontakt skolen

Foresatte/elev må ta kontakt med skolen i god tid før skolestart, helst før 15. april, dersom det ønskes opplæring i samisk.

Skolen trenger å vite:

  • Hvilket samisk språk ønskes det opplæring på?
  • Ønskes det opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk?

Opplæringstilbudet

Dersom kommunen ikke kan gi opplæring i samisk med kvalifisert personell, vil elevene ha krav på alternative former for opplæring. (Jf. opplæringsloven § 6-2 femte ledd og forskrift til opplæringsloven § 7-1.)

Alternativ opplæring betyr i praksis tilbud om fjernopplæring. I Sarpsborg kommune gis opplæring i samisk som fjernopplæring på elevens nærskole.

Dette alternativet er for elever som kan samisk og har dette som hjemmespråk. Elever som har samisk som førstespråk, får den første lese- og skriveopplæringen på samisk. I norskfaget får de opplæring etter læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Førstespråket har flere undervisningstimer og læreplanen har større krav enn andrespråkslæreplanen.

Det er mulig å velge to førstespråk, altså både samisk og norsk som førstespråk.

Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper når de starter med samisk språkopplæring. For noen elever er samisk et helt nytt språk, mens andre kan noe samisk når de begynner på skole. Situasjonen for elever når det gjelder muligheter til å utvikle språket ved å høre og få bruke språket daglig i sitt nærmiljø, er også ulik. Derfor er læreplanen i samisk som andrespråk, bygd opp slik at den skal passe for elever med ulike forkunnskaper, for elever som har behov for å bruke noe lengre tid på innlæring av språket og for elever som starter med samisk på ulike årstrinn.

Mer informasjon

På disse nettsidene finner du mer informasjon om samisk opplæring og lovverket:

Spørsmål?

Ta kontakt med skolen for melde inn rett til opplæring i samisk.

Dersom du har spørsmål rundt opplæringen eller ordningen generelt, ta kontakt med Virksomhet oppveksttjenester i Sarpsborg kommune ved Hanne Pentz: hanne.pentz@sarpsborg.com