>Maks uteliv - informasjonsside for utelivsbransjen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Maks uteliv - informasjonsside for utelivsbransjen

17.11.2021

MAKS uteliv er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg for et trygt og trivelig uteliv. Dette er en informasjonsside for utelivsbransjer med regler, tips og råd.

Hensikten er at alle kan få MAKS ut av kvelden.

MAKS skal legge til rette for dialog og samarbeid mellom bransje, politi og kommune. Innsatsen skal bidra til økt kompetanse og kvalitet på kontrollvirksomheten.

Kommune, politi og utelivsbransje er hver for seg, og sammen, ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder og forebygge rusrelaterte skader og vold.

Målet med MAKS uteliv:

 • Skape trygt og trivelig uteliv
 • Unngå overskjenking
 • Unngå skjenking av mindreårige
 • Hindre rusrelatert vold
 • Bedre og mer effektiv kontroll
 • Lik praksis i kommunene

MAKS står for: Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid

Skjenkekontollen

Slik foregår en skjenkekontroll
 • Skjenkekontrollene bestemmes ut fra stedets historikk, beliggenhet, størrelse, aldersgrense, konsept, mottatte tips og klager, samt informasjon fra andre offentlige instanser.
 • Kontrollen gjennomføres vanligvis uten at kontrolløren gir seg til kjenne. Dette fordi vi ønsker å observere rutinene og driften anonymt.
 • Etter kontrollen legitimerer kontrollørene seg overfor ansvarshavende ved skjenkestedet og forteller om observasjonene sine.
 • Hvis kontrollørene observerer mulige brudd, får bevillingshaver tilsendt en rapport innen en uke etter kontrollen.
 • Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før saksbehandlerne i kommunen avgjør om forholdet utgjør et regelbrudd.
 • Hvis kommunen konkluderer med brudd på alkohollovgivningen, er vi forpliktet til å tildele prikker.
Åpenbart påvirket

Åpenbart påvirkede skal hverken slippes inn eller oppholde seg på skjenkestedet.

Hvis gjesten blir åpenbart påvirket av alkohol eller andre rusmidler, skal vedkommende vises ut fra stedet. Om man er åpenbart påvirket skal vurderes ut fra adferden, ikke promillen.

Kjennetegn på åpenbar påvirkning kan være vanskeligheter med å feste blikket, utydelig tale, problemer med å gå rett og at man kan virke forstyrrende på andre.

Skjenkekontrollørene ser særlig etter overskjenking og skjenking til mindreårige

Skjenking til mindreårige

Mange skjenkesteder har egne aldersgrenser, og gjennomfører alderskontroll ved inngangen. Både vakter og ansatte er ansvarlige for å sjekke at gjestene oppfyller alderskravet. Sjekk dette ved en ID-kontroll:

 • Er legitimasjon godkjent, gyldig og ekte?
 • Er det riktig person på bildet?
 • Har personen riktig alder?
 • Still kontrollspørsmål hvis du er i tvil, og be om tilleggslegitimasjon.
Tips og råd for god drift
 • Ikke gi adgang til åpenbart påvirkede personer og sørg for at ingen gjester blir åpenbart påvirket.
 • Følg interne rutiner og regelverk.
 • Sjekk legitimasjon ved inngangen og i baren.
 • Sørg for at personer som ikke kan ta vare på seg selv får nødvendig hjelp.
 • La både bartendere, servitører og dørvakter ta runder i lokalet for å sjekke beruselsesgraden.
 • Vær raus med vannglassene.
 • Dere bestemmer når en gjest har fått nok.

Prikktildelingssystemet

Brudd på alkoholloven
 • Kommunen utfører lovbestemte salgs-og skjenkekontroller og tildeler prikker ved regelbrudd.
 • Målet er at byen skal være trygg, med seriøs og kompetent drift av restauranter, barer og puber. Hvis vi avdekker brudd på regelverket og konkluderer med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker etter nasjonale regler.
 • Hvis du i løpet av to årfår tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs-eller skjenkebevillingen din i en uke.
 • Hvis du i løpet av to år får mer en tolv prikker, skal inndragningen forlenges ut over én uke.

Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenkealkohol.

8 prikker for:
 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll
4 prikker for:
 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Bruddpå tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol
2 prikker for:
 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning
1 prikk for:
 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Alkoholreklame – hva er lov og hva er ikke lov

Utgangs-punktet er alkohollovens § 9-2;Det er forbudt å reklamere for alkohol

Hva er lov?
 • Muntlig informasjon til gjester som stiller spørsmål om de produktene som tilbys. Korte og saklige opplysninger om varens pris, råvarer, tilvirking, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder
 • Korte og saklige smaksbeskrivelser, for eksempel kan det opplyses om at en alkoholholdig drikk er «bitter» eller «fruktig».
 • Opplysninger i menyer eller på tavler om hvem som er produsent, for eksempel bryggerinavn.
 • Vanlig serveringsutstyr kan merkes med alkoholprodusenters firmanavn eller logo. Med vanlig serveringsutstyr menes skjenkeutstyr med direkte tilknytning til selve skjenkingen, for eksempel ølbrikker, glass, rørepinner, drinkmikser og skjenkekorker.
 • Barmatter med logo er tillatt så lenge de ikke er synlige for gjestene, for eksempel når de ligger på innsiden av baren.
 • Menytavler som presenterer hele eller et representativt utvalg av alle alkoholholdige drikker dere tilbyr på skjenkestedet.
 • Utendørs kan dere ha et lite skilt med opplysninger om stedets navn, åpningstider og bevillingsrettigheter, for eksempel type bevilling eller at det er en spesialforretning.
Hva er ikke lov?
 • Produktplassering, for eksempel utstillingsgjenstander på skjenkestedet som fremhever én alkoholholdig drikk. Det er ikke lov å plassere alkoholholdig drikk i lokalet kun for utstilling.
 • Massekommunikasjon av tilbud eller rabatterte priser på alkoholholdig drikk.
 • Massekommunikasjon av betegnelser som «happy hour», «ukens drink», «after work» eller lignende, for eksempel vil en plakat eller et skilt med opplysninger om at det er «happy hour» ikke være tillatt.•Menyer, fyrstikkesker og lignende med alkoholprodusenters logo på regnes ikke som vanlig serveringsutstyr. Det samme gjelder uniformer, forklær og så videre.
 • Barmatter med logo på disken, uavhengig av hvilken vei matten ligger. Matter med logo må ikke være synlige for gjestene.
 • Massekommunikasjon med alkoholpositiv omtale, for eksempel å omtale en alkoholholdig drikk som «god», «nydelig», «duggfrisk» ellerved bruk av alkohol-emojier.
 • Tavler som kun lister opp enkelte alkoholholdige drikker eller grupper, eller kun ett produkt. Se ovenfor hva som er tillatt.
 • Å fremheve enkelteprodukter i menyen foran andre, for eksempel ved å skrive enkelte produkter i større skrift eller i en sterkere farge.
 • Utdeling av gratis smaksprøver av alkoholholdig drikk for å markedsføre et produkt.
 • Å opplyse om alkoholholdige produkter eller tilbud utendørs.
Sosiale medier og nettsider
 • Skjenkesteder kan ikke reklamere for alkohol i sosiale medier. Det er tillatt å bekjentgjøre arrangementer på hjemmesider og i sosiale medier.
 • Det er videre tillatt å opplyse om pris, sted, tid, billetter og konsept. Informasjonen kan imidlertid ikke inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, eller gi en positiv fremstilling av alkohol.
 • Det er ikke tillatt å henvise til konkrete produsenter og bryggerier i sosiale medier. Opplysningene kan heller ikke på annen måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk.
 • På hjemmesidene til salgs-og skjenkesteder kan det gis nøkterne produkt-og prisopplysninger, samt bilder av produktene på nøytral bakgrunn.Det er kun informasjon publisert på salgs-og skjenkestedenes hjemmesider som er omfattet av unntaket. Informasjon på sosiale plattformer som eksempelvis Facebook, Instagram, Twitter, osv. er ikke tillatt.
Mer informasjon

Dette er kun eksempler, og ikke en fullstendig oversikt. Reklameforbudet i Norge er strengt. Hvis du vil lese mer om reklameforbudet anbefaler vi Helsedirektoratets nettside og merknadene til alkohollovens bestemmelser om reklame.

Kontaktinformasjon

Inviter oss gjerne på personalmøter for å snakke om skjenkeproblematikk
Sarpsborg kommune: Servicetorget tlf. 69 10 80 00 e-post: postmottak@sarpsborg.com

Les mer om servering her: www.sarpsborg.com/servering