>Egenberedskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Egenberedskap

Publisert: 06.06.2024 Av: Ole Christian Foss

Hvor godt forberedt er du dersom strømmen blir borte, eller været gjør at du isoleres i flere dager? Er du rustet til å klare deg selv?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise.

Vi lever i en stadig mer urolig verden – blant annet som følge av klimaendringer, krig og digitale trusler. Selv om det meste fungerer som det skal i Norge, må vi være forberedt på at ekstremvær, pandemier, ulykker, sabotasje og i verste fall krigshandlinger kan ramme oss.  

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater.

Ulike kriser kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Vær forberedt

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt.
- Vi oppfordrer alle til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen. Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, sier beredskapskoordinator i Sarpsborg kommune, Lise-Lotte Berglind.

Ved store hendelser og kriser som rammer mange, kan ikke alle få hjelp med en gang. Da må myndighetene prioritere hjelp til dem som trenger det mest.
Det betyr at mange innbyggere må være forberedt på å klare seg selv noen dager. God egenberedskap er en investering i trygghet for deg og dine nærmeste. 

- Tenk igjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det. Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker, sier beredskapskoordinatoren i Sarpsborg kommune.

Beredskapslager

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.
- Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål, sier Berglind.

Du finner komplett liste over hva du bør oppbevare og ha i beredskap her:
Eksempel på beredskapslager – SikkerHverdag.no

Mer informasjon

På denne nettsiden får du informasjon om beredskapsarbeidet i Sarpsborg kommune. Her kan du blant annet lese om egenberedskap og tilfluktsrom.