>Krisehåndtering

Innhold

Viktig kontaktinfo for innbyggere

Brann:
 
Nødnummer 110 
Mer informasjon om brannvesenet

Politi:
 
Nødnummer 112. Servicetelefon 02800 
Mer informasjon om politiet

Lege/ambulanse:
 
Nødnummer 113. Sarpsborg legevakt 116117 
Mer informasjon om legevakten

Bekymring for voldelig radikalisering og ekstremisme: 
SLT-koordinator Sarpsborg kommune 98217686 
Mer informasjon på www.regjeringen.no

Barnevern: 
Vakttelefon 91117140 
Mer informasjon om barnevernet

Krisesenter: 
Vakttelefon 69108700
Mer informasjon om krisesenteret

Dyrevern: 
Veterinærvakt 48280149 
Mer informasjon om dyrevern

Sarpsborg kommune: 
Servicetorget 69108000

Beredskapskoordinator i Sarpsborg kommune er Lise-Lotte Torp Berglind,
telefon 917 76 976.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Krisehåndtering

Publisert: 04.01.2023

Sarpsborg kommune har planer for å kunne sikre innbyggerne også under kriser. På denne siden finner du informasjon om planverk og organisering for kriser, samt annen nyttig informasjon om beredskap.

Egenberedskap

Direktoratet for sikkerhet og beredskaps (DSB) befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne i Norge generelt er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB og det øvrige offentlige Norge for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Dette bør du ha hjemme for å kunne klare deg selv i 72 timer

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn og kan bedre hjelpe de som virkelig trenger hjelp – ikke at vi også må bruke mye ressurser på de som fysisk kan klare seg selv, men bare er dårlig forberedt på krise.

Dette bør du ha hjemme til enhver tid slik at du kan klare seg selv i 72 timer:

 • 9 liter vann eller annen drikke per person
 • To pakker knekkebrød per person
 • En pakke havregryn per person
 • Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person
 • Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • Medisiner du er avhengig av
 • Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming
 • Grill eller kokeapparat som går på gass
 • Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • Fyrstikker eller lighter
 • Varme klær, pledd og sovepose
 • Førstehjelpspakke
 • Batteridrevet DAB-radio
 • Batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • Våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • Tørke-/toalettpapir
 • Litt kontanter
 • Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging
 • Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år (til bruk ved atomhendelser)
Mer om jod-tabletter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Dette fordi atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten og kan bli utsatt for ulykker.

Sarpsborg kommune oppbevarer tabletter på alle skoler og barnehager, og skolens ansatte vil dele ut tablettene til barna etter råd fra nasjonale myndigheter og etter forhåndssamtykke fra foresatte.

Her kan du lese mer om jodtabletter og hva du selv kan gjøre ved en atomulykke. 

Planverk og analyser 

Krisescenarier fra DSB

Krisescenarier (DSB)

Risiko og sårbarhetsanalyse for Østfold

Risiko og sårbarhetsanalyse for Østfold (Fylkesmannen i Østfold)

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunene ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Klikk her for å lese forskriften som sier hva norske myndigheter krever av landets kommuner når det gjelder beredskap. 

Risiko og sårbarhetsanalyse for Sarpsborg

Sarpsborg kommune har gjennomført en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse.  Dette er en meget grundig analyse som tar for seg alle tenkelige kritiske scenarier som kan oppstå i Sarpsborg. Ved å ha tenkt grundig gjennom hva som kan gå galt er det større mulighet for å være forberedt på å takle ulike kriser.

Beredskapsplan for Sarpsborg

Sarpsborg kommune har utarbeidet en egen beredskapsplan som omfatter hele kommunens organisasjon. Denne planen er bygget opp for å være et operativt og brukervennlig dokument for bruk under uønskede hendelser i Sarpsborg. Direktør teknisk er ansvarlig for å holde beredskapsplanen oppdatert.

I tillegg finnes det syv delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder. Dette er informasjon, helse og sosial, IKT, kommunalteknikk, eiendom, oppvekst, kultur.

Sarpsborg kommunes kriseledelse

Det er kommunedirektøren som har ansvar for og fullmakt til å etablere kriseledelse i Sarpsborg kommune. Ordføreren har det overordnede ansvaret for samfunnskontakt og kontakt med media.

Kriseledelse kan etableres når en hendelse vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommune, hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder og hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov. Mindre hendelser håndteres på fagnivå i henhold til kommunens delplaner.

Følgende er faste medlemmer av kommunens kriseledelse:

Ordfører, kommunedirektøren, alle seks direktør, kommunikasjonsansvarlig, helsesjef, kommunedirektørens sekretær. Annen ekspertise kan innkalles ved behov.

Sarpsborg kommunes kriseteam og beredskap

Sarpsborg kommune har et eget kriseteam. Kriseteamet trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer og det ordinære hjelpeapparatet trenger assistanse.

Det finnes også et kommunalt beredskapsråd som er et forum bestående av personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Formålet med beredskapsrådet er å kunne utveksle informasjon og planer under en uønsket hendelse.

Sarpsborg kommune har også en samarbeidsavtale med Sanitetsforeningens omsorgsberedskap som sikrer ekstra bemanning i en krisesituasjon.

Andre kilder til nyttig informasjon

Ulike offentlige organer er viktige og troverdige kilder til informasjon før og under kriser. Alle som jobber med krisehåndtering i Sarpsborg kommune følger med på slik informasjon for å kunne reagere riktig. En del av denne informasjonen kan være nyttig også for andre organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er avhengig av tidlig informasjon. Derfor deler vi her noen nyttige nettsider om beredskap og krisehåndtering.

Varslingsanlegg i Norge

Det finnes 1250 varslingsanlegg i Norge som skal varsle innbyggerne med sirener ved akutt fare. Flere av disse anleggene finnes i Sarpsborg. Hører du disse sirenene må du søke mer informasjon om situasjonen. Les mer om flyalarm her.

Tilfluktsrom i Sarpsborg

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger.

Offentlige og private tilfluktsrom:

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern til allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunen som eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom.

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er privat eide og eieren har ansvaret for vedlikeholdet.

Sarpsborg kommune eier følgende offentlige tilfluktsrom:

 • Kulås, Sandesundsveien 10 B. 2350 plasser.
 • Spikern, Alvimveien (inngang mellom Alvimveien 19 og 21). 900 plasser.
 • Torget 4/6 i sentrum. 200 plasser.
 • Skjeberg administrasjonsbygg, Rådhusveien 17. 477 plasser.
 • Lande skole. Triangelveien 6. 350 plasser.
 • Hafslundsøy skole, Hagastuveien 60. 40 plasser.
 • Tingvollheimen, Tuneveien 70. 183 plasser.

Sivilforsvaret har mer informasjon om tilfluktsrom, inkludert kart.

Kriseinformasjon fra myndighetene

Myndighetene vil fortsette som før med å publisere informasjon i egne kommunikasjonskanaler. Under store kriser og hendelser kan også www.regjeringen.no bli benyttet.

Sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med å forebygge kriser, men også med å forberede samfunnet på å takle kriser som likevel oppstår. DSB har laget nettstedet sikkerhverdag.no hvor du som som forbruker og privatperson finner informasjon om risiko og farer i samfunnet. Nettstedet gir gode tips for å forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. Sikker hverdag er også på Facebook.

På Sarpsborg kommunes nettsider kan du lese mer om brannvern og eksplosjonsvern.

Vær og vind

Veldig mange krisesituasjoner i Norge skyldes vær og vind. Heldigvis finnes det mye informasjon om dette på nett slik at vi kan være rimelig godt forberedt når uværet slår til. Du kan selv følge med på at vannet stiger eller vinden øker hvis du kjenner de riktige nettadressene.

Her finner du værmelding for Sarpsborg fra Meteorologisk Institutt.

Viktige meldinger fra Meteorologisk Institutt finner du også på Twitter.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en sentral rolle i beredskap for flom og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten. Publikum kan følge med på NVEs varslingsportal varsom.no for viktige varsler om flom, is, jordskred og snøskred. Varsom er også på Facebook.

NVE, Meteorologisk Institutt og Kartverket har også en felles portal som heter Se Norge. Denne viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge.

Det finnes kvikkleire og dårlige grunnforhold flere steder i Sarpsborg. Her finner du bakgrunnsinformasjon om dette.

Andre informasjonskilder

Informasjon om beredskap fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Trafikkmeldinger for Østfold fra Statens vegvesen

Politiet i Østfold på Facebook

Politiet i Østfold på Twitter 
 
Brannvesenet i Østfold/Follo på Twitter

Sykehuset Østfold på Facebook

Sykehuset Østfold på Twitter

Sarpsborg kommune på Facebook

Sarpsborg kommune på Twitter