Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunale avgifter

06.01.2020

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og at du har rent vann i springen.

Oppdatering 19.03.2020:

Utvalget for hastesaker har vedtatt: (trykk for å utvide)

Forlenget klagefrist eiendomsskatt og mulig betalingsutsettelse eiendomsskatt/VAR 

Forlenget klagefrist eiendomsskatt

Som følge av korona-pandemien har Hasteutvalget i Sarpsborg kommune bestemt at klagefristen for eiendomsskatt forlenges med 4 uker, til 10. mai 2020. 
Forlengelsen gjelder for alle - både næring, bolig- og fritidseiendommer.

Dersom det skal klages, må klagen være skriftlig, underbygget med dokumentasjon. 
Klagen skal sendes til eiendomsskatt@sarpsborg.com


Betalingsutfordringer i forbindelse med korona?

Er du som næringsdrivende så hardt rammet av korona-pandemien at du har betalingsutfordringer? Sarpsborg kommune vil forsøke å hjelpe.

Hasteutvalget i Sarpsborg kommune har bestemt at det for næringseiendommer kan gis betalingsutsettelse på eiendomsskatt og gebyrer til vann, avløp og renovasjon. 
Dette ordner den enkelte selv ved å dele opp fakturabeløpet for første termin i tre deler. 
Kommunen trenger ingen tilbakemelding dersom du trenger å benytte deg av denne løsningen.

Dersom du trenger å dele opp fakturaen, gjøres det på følgende måte;

Betal en tredjedel av fakturaen innen 25. mai. 
Betal en ny tredjedel innen 25. august.
Betal siste del av fakturabeløpet innen 25. oktober.

Husk at dersom du deler opp fakturaen må det oppdelte beløpet betales i tillegg til ordinær faktura i terminene 2-4.

Spørsmål kan rettes til: kemner@sarpsborg.com

 

Det er den enkelte virksomhet i kommunen som sender ut regninger, men det er kemneren som er ansvarlig for innkreving av alle kommunale fakturaer.

Har du spørsmål om grunnlaget for regningen, ta kontakt med virksomheten som sendte regningen. Dette står oppført på regningen. 

Har du spørsmål om betaling, betalingsavtale med mer, skal du kontakte kemnerkontoret. Dersom betaling ikke skjer ved forfall, vil det bli sendt purring på beløpet. Da vil du også få et purregebyr. Klikk her for å kontakte kemneren per epost. Svartid fra kemnerkontoret er 24 timer på enkel henvendelse, og tre dager der det kreves mer saksbehandling. 

Ved spørsmål om kommunale avgifter kan du også ringe servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00. Servicetorget vil sette deg videre til rett person. Kemner er å treffe på telefon mellom klokken 09.00 og 15.30 fra 1.september til 1.mai, og mellom klokken 09.00 og 15.00 fra 1.mai til 1.september.

Har du behov for et møte med noen i Sarpsborg kommune i forbindelse med dine kommunale avgifter, ber vi om at dette avtales på forhånd over telefon. Slik blir det minst ventetid for deg og vi får jobbet mest mulig effektivt.

Mandag 2. mars - fredag 6. mars, mellom klokken 08.00 og 15.30, vil du finne representanter fra eiendomsskattekontoret på servicetorget i rådhuset. De hjelper deg gjerne dersom du lurer på noe om skatteseddelen eller eiendomsskatt. 

Du har dessuten mulighet til å treffe medarbeidere fra virksomhet kemner på servicetorget 12. og 13. mars mellom klokken 08.00 og 15.30. 

 

Prisoversikt

Hva ulike ting i kommunen koster, finner du på vår samleside med priser

Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. De fordeles på fire regninger:

  • 1. termin - 25. mars
  • 2. termin - 25. mai
  • 3. termin - 25. august
  • 4. termin - 25. oktober

AvtaleGiro og eFaktura

Faste regninger til Sarpsborg kommune kan betales med AvtaleGiro og eFaktura.

Med AvtaleGiro går betalingen automatisk til en gitt dato. Da slipper du bryderiet med å ordne dette selv, samtidig som du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. Du blir varslet i god tid før belastningen skjer på konto. På kontoutskriften fra banken får du god oversikt over hvilke regninger du har betalt.

Det er de faste regningene, det vil si de du mottar regelmessig, som du kan betale på denne måten. For eksempel regning for kommunale eiendomsavgifter, barnehageopphold, SFO, lån, husleie, helse- og omsorgstjenester.

Slik kommer du i gang:

AvtaleGiro:

For å registrere deg skriver du ut registreringsskjemaet, fyll ut og signer. Da er det bare å legge skjemaet i en konvolutt og sende det i posten til:

Nets Norway AS, Avtaleregistrering, 0045 OSLO.

Du får beskjed fra banken når AvtaleGiro trer i kraft, inntil da betaler du giroen du får tilsendt fra kommunen på vanlig måte.

eFaktura: 

Sarpsborg kommune tilbyr også eFaktura for faste kommunale fakturaer. 

Ønsker du å ta i bruk eFaktura registrer avtalen direkte i nettbanken din,
Les mer om eFaktura.

Dette står på regningen for kommunale avgifter

Sarpsborg kommune sender ut regninger på kommunale avgifter fire ganger i året. Du kan også se hva du betaler i kommunale avgifter ved å logge inn på Min side.

Dette betyr de ulike postene:

Fast gebyr renovasjon
Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Avfallsbeholder
Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. Les mer om de ulike størrelsene og prisene her.

Eiendomsskatt
Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. Les mer om eiendomsskatten her.

Feiegebyr
Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Sarpsborg brann- og feievesen. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. Les mer om boligtilsyn og feiing her

Fast gebyr vann
Alle uansett om man har vannmåler eller ikke betaler et abonnementsgebyr. Les mer om vann og avløp her.

Vannmålergebyr
Alle som har vannmåler betaler en avgift i tillegg til fast gebyr for vann.

Akonto vann
Hvis du har vannmåler er dette avgift på det Sarpsborg kommune tror du kommer til å bruke. Dette blir avregnet året etter, og du får eventuelt tilbake dersom du har betalt for mye, eller får et ekstragebyr dersom du har betalt for lite.

Har du ikke vannmåler er dette den faste prisen du skal betale. Hvordan blir vannforbruket ditt beregnet når du ikke har vannmåler? Klikk her og se i "Priser vann og avløp".

Avregnet vann
Hvis du har vannmåler, står denne posten på regningen din i mars. Der står det hvor mye du faktisk har brukt i løpet av året. Denne summen blir ikke delt på fire og summen blir trukket fra regningen dersom du har betalt for mye, eller føyd på regningen dersom du har betalt for lite.

Fast gebyr avløp
Alle betaler et fast abonnementsgebyr for avløpet. Les mer om vann og avløp her.

Akonto avløp
Det er dette som er beregnet at du kommer til å bruke.

Tilsynsgebyr
Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming
De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. Les mer om slamtømming her.

Annet 

Henvendelser om parkeringsavgifter skal gå via Servicetorget. Klikk gjerne her først for å få mer informasjon om parkering i Sarpsborg.