>Kommunale avgifter og gebyr

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunale avgifter og gebyr

12.05.2022

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og at du har rent vann i springen.

Prisoversikt

Hva ulike ting i kommunen koster, finner du på vår samleside med priser

Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. Du kan selv velge å betale fire eller tolv ganger i året. De fordeles på fire regninger hvis du velger å betale fire ganger i året:

 • 1. termin - 25. mars
 • 2. termin - 25. mai
 • 3. termin - 25. august
 • 4. termin - 25. oktober

Du kan velge å få dine kommunale avgifter tilsendt med forfall hver måned i stedet for fire ganger i året. For å ha denne løsningen kan du logge deg inn i "Min side" på denne nettsiden og deretter velge "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet".

Du kan også sende en mail til kommunale.gebyrer@sarpsborg.com for å endre antall terminer for kommunale avgifter.

Når du har endret fakturahyppighet fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret fakturahyppighet. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned. Disse sendes ut forskuddsvis. Faktura for januar sendes ut i slutten av desember, og så videre.

Gebyrene blir fordelt på 12 terminer i stedet for 4 terminer.

AvtaleGiro og eFaktura

Faste regninger til Sarpsborg kommune kan betales med AvtaleGiro og eFaktura.

Med AvtaleGiro går betalingen automatisk til en gitt dato. Du blir varslet i god tid før belastningen skjer på konto. På kontoutskriften fra banken får du god oversikt over hvilke regninger du har betalt.

Det er de faste regningene, det vil si de du mottar regelmessig, som du kan betale på denne måten. For eksempel regning for kommunale eiendomsavgifter, barnehageopphold, SFO, lån, husleie, helse- og omsorgstjenester.

Slik kommer du i gang:

AvtaleGiro:

For å registrere deg skriver du ut registreringsskjemaet, fyll ut og signer. Da er det bare å legge skjemaet i en konvolutt og sende det i posten til:

Nets Norway AS, Avtaleregistrering, 0045 OSLO.

Du får beskjed fra banken når AvtaleGiro trer i kraft, inntil da betaler du giroen du får tilsendt fra kommunen på vanlig måte.

eFaktura: 

Sarpsborg kommune tilbyr også eFaktura for faste kommunale fakturaer. 

Ønsker du å ta i bruk eFaktura registrer avtalen direkte i nettbanken din,
Les mer om eFaktura.

Dette står på regningen for kommunale avgifter

Du kan også se hva du betaler i kommunale avgifter ved å logge inn på Min side.

Dette betyr de ulike postene

Fast gebyr renovasjon: Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Renovasjon husholdning nedgravd: Dette er et fast gebyr knyttet til husholdninger med nedgravde containere.

Avfallsbeholder: Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. Les mer om de ulike størrelsene og prisene her.
Husk at det ikke medfører økt renovasjonsgebyr å bytte til større beholder for papp/papir og/eller glass- og metallemballasje.

Eiendomsskatt: Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. Les mer om eiendomsskatten her.

Feiegebyr: Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Sarpsborg brann- og feievesen. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. Les mer om boligtilsyn og feiing her

A konto vann i fjor – dette er et antatt forbruk vann som du forskuddsbetalte i løpet av fjoråret.

A konto avløp i fjor – dette er et antatt forbruk avløp som du forskuddsbetalte i løpet av fjoråret.

Forbruk vann i fjor – dette er hva du faktisk brukte av vann i løpet av fjoråret, der forbruket måles med vannmåler.

Forbruk avløp i fjor – dette er hva du faktisk brukte av avløp i løpet av fjoråret, der forbruket måles med vannmåler.

A konto vann i år – dette er et antatt forbruk vann som du forskuddsbetaler i løpet av inneværende år. Det antatte forbruket er basert på fjorårets forbruk, og er fordelt på valgt fakturahyppighet 4 eller 12 terminer.

A konto avløp i år – dette er et antatt forbruk avløp som du forskuddsbetaler i løpet av inneværende år. Det antatte forbruket er basert på fjorårets forbruk, og er fordelt på valgt fakturahyppighet 4 eller 12 terminer.

Fastgebyr vann – også kalt for abonnementsgebyr. Fastgebyr vann skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester.

Fastgebyr avløp – også kalt for abonnementsgebyr. Fastgebyr avløp skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester.

Vannmålergebyr – Det er kommunen som er eier av vannmåleren du har i boligen, og dette gebyret er leieprisen som påløper når du har vannmåler montert i din bolig.

Les mer om vann og avløp her.

Hvordan blir vannforbruket ditt beregnet når du ikke har vannmåler? Klikk her og se i "Priser vann og avløp".


Tilsynsgebyr: Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming: De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. Les mer om slamtømming her.

Spørsmål?

Har du spørsmål om grunnlaget for regningen, ta kontakt med virksomheten som sendte regningen. Hvilken virksomhet det er står oppført på regningen.

Innbyggere med spørsmål knyttet til fakturering og innkreving av kommunale krav (som for eksempel eiendomsskatt, barnehage, SFO, renovasjon og husleie) skal kontakte team regnskap og fakturering i Sarpsborg kommune.

Les mer om dette her:

Fakturering og innkreving av kommunale avgifter

Innbyggere med spørsmål knyttet til fakturering og innkreving av kommunale krav (som for eksempel eiendomsskatt, barnehage, SFO, renovasjon og husleie) skal kontakte team regnskap og fakturering i Sarpsborg kommune. 


KOMMUNAL INKASSO
 
Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til innfordring.
Vi krever inn ubetalte krav for Sarpsborg kommune, går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for:

 • Kommunale eiendomsgebyr
 • Kommunale barnehager
 • SFO
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Opphold på sykehjem
 • Egenandel hjemmetjenester
 • Husleie
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Gatedalen miljøanlegg
 • Andre fakturakrav fra kommunen 

Slik kan du betale et inkassokrav fra Sarpsborg kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 1506 05 84041

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder, evt fullt navn og fødselsnr.

På sarpsborg.com Min side finner du dine fakturaer. Her kan du:

 • se saldo for alle dine fakturaer

 

HVIS DU IKKE KAN BETALE INNEN BETALINGSFRISTEN
Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

 

HVIS DU IKKE BETALER
Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet. Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

 

Annet 

Verdt å huske ved eierskifte av bolig:
Oppgjør for kommunale eiendomsgebyrer ved eierskifte/salg av eiendom gjøres mellom ny og tidligere eier på overtakelsestidspunktet (som en del av salgsoppgjøret).

Oppgjøret mellom ny og tidligere eier er et privatrettslig forhold. Ved hjemmelsoverganger er det ikke kommunens ansvar å bistå i oppgjøret mellom ny og tidligere eier da gebyrene er knyttet til legalpanten. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom ny og tidligere eier.

Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler.
A konto-grunnlaget for vann og avløp er basert på fjorårets forbruk. Dersom forbruk forventes høyere eller lavere ut fra avregningen året før, kan A konto endres.
Gjennomsnittsforbruk pr. person er ca. 50 til 70 m3 pr. år. Ved nybygg settes A konto-grunnlaget til 120 m3.

Det oppfordres til å lese av vannmåleren en måned etter overtagelsen. Avlest målerstand trekkes fra målerstand ved overtagelse. Du finner da ca. vannforbruk for en måned. Ta kontakt med kommunen dersom du mener at A konto-grunnlaget bør justeres.

Parkeringsavgift:
Henvendelser om parkeringsavgifter skal gå via Servicetorget. Klikk gjerne her først for å få mer informasjon om parkering i Sarpsborg.