Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Priser

17.01.2019

A-C

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet (alle priser inkludert merverdiavgift.
 • Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis: glass- og metallemballasje, klær, papp/papir og metaller.
 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,00 pr. kg
 • Hageavfall fra næring (kvist og løv, ikke trær og røtter) 1,00 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,25 pr. kg
 • Gips fra næring 2,25 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,25 pr. kg

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,25 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,25 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,70 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Prisene gjelder for privatpersoner med avfall fra husstanden:

 • Sortert avfall til gjenvinning: Gratis.
  (Dette gjelder hageavfall, elektronikk, glass- og metallemballasje, farlig avfall, plastemballasje, klær til gjenbruk pakket i plastposer, metaller, papp/papir, isopor.)

 • Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,-

 • Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil, kombinertbil etc. betaler etter vekt: 
  Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg
  Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg

 

 

Avfall levert med traktor, lastebil, andre kjøretøy over 3500 kg samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall.

Alle priser er inkl. mva. Du kan betale med bankkort, vipps og kontant.

Barnehage - betalingssatser 2019

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2019:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr. 3.040,-
 80% plass   kr. 2.432,-
 60% plass   kr. 1.824,-
 50% plass   kr. 1.520,-
 40% plass   kr. 1.216,-

Prisene er vedtatt av bystyret 13.12.2018. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris: 

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 557.333 pr. år kan etter søknad få redusert barnehagepris. 

Gratis oppholdstid: 

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 548.500 pr. år, som har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i løpet av 2019, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 230,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 285,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 230,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

Begravelse og gravferd - priser

Priser finner for begravelse og gravferd finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Sarpsborg kirkelige fellesråd.
Besøksadresse Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg. Tlf. 69 11 68 00.

Biblioteket - purregebyr og priser

De fleste av bibliotekenes tjenester og tilbud er gratis. Det er f.eks. gratis å opprette lånekort, låne medier og benytte mange av bibliotekets andre tilbud.
Men beholder du materialet for lenge, eller f.eks. mister lånekortet, kan det komme gebyrer.

Bystyret har vedtatt følgende betalingssatser i biblioteket (2018):

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3 : Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 12,- pr. side
 • Attestering av kopier: Kr. 4,- pr. side (svart/hvitt-kopier)

 • For lag og foreninger - kopi og utskrift:
  A4 s/hv: Kr. 2,-.  A4 farger: Kr. 5,-.  A3 s/hv: Kr. 5,-.  A3 farger: Kr. 9,-.

 • Utleie/utlån av bilder fra fotoarkivet:
  Til kommersielt bruk - pr. gang pr. bilde: Kr. 450,-
  Ekspedisjonsgebyr ved utlån til privat bruk - pr. gang: Kr. 100,-

 

 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 35,-
 • 2. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 55,-
 • 3. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 80,-

  OBS!
   14 dager etter 3. purring er sendt ut, blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Priser på erstatning av medier
Dersom medier kan skaffes erstattes det med gjenkjøpsprisen. Dette gjelder medier yngre enn tre år. For øvrig gjelder følgende minimumspriser:

 • Skjønn- og faglitteratur Kr. 350, – pr. bok
 • Barnebok: Kr. 110,- pr. bok
 • Eldre, lite aktuelle bøker Kr. 80,- pr. bok
 • Tegneserier: Kr. 55, – pr. hefte
 • Tidsskrifter: Kr. 30, – pr. hefte
 • Lydbøker: Kr. 350, – pr. bok
 • Enkelt-cd, lydbok: Kr. 110, -
 • Språkkurs: Vurderes i hvert tilfelle
 • Enkelt-cd, språkkurs: Kr. 110,-
 • Video/dvd: Kr. 190, -
 • Musikk-cd: Kr. 160,-
 • Mikrofilm/fiche: Dagens pris
 • Større verk og deler av verk, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle
Boligsoneparkering - priser

Privatpersoner:
1.100 kroner for ett år og 600 for et halvt år
(Du kan kun kjøpe for et helt eller et halvt år)

Næringsdrivende:
1.600 kroner for ett år eller 850 for et halvt år

Bygge- og delingssaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer - PDF

Matrikkel og seksjonering

Matrikkel og seksjonering-priser - PDF

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

D-F

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

Gebyr

Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven paragraf 12 er 2000 kroner.

For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom, der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Prisen for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF) er 13.900 kroner per tomt.

Krever saken i tillegg dispensasjon koster dette 15.700 kroner. Gebyr for behandling av søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom: 5.000 kroner.

Kontaktpersoner:
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen, tlf. 911 17 155
Delingssaker: Camilla Skarning, tlf 415 30 247
Les også: Gebyrregulativ for bygge- og delingssaker-PDF

Eiendomsskatt

For 2019 gjelder følgende satser:

Bolighus/hytter 5 ‰
Næring 7 ‰

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune 2018/2019:

Elg, voksent dyr kr 562,-
Elg, kalv kr 331,-

Forurenset grunn - gebyr

Gebyr for behandling av tiltaksplan i forbindelse med graving i forurenset grunn: 
Enkel sak: kr. 8 500,-
Middels sak: kr. 16.500,-
Komplisert sak: kr. 32.000,-

Gebyr for kontroll/tilsyn med forurenset grunn: kr. 3.300,-

Les også: Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket-PDF

Fritidsklubblokaler - priser for leie ved Hornnes, Hafslund og Valaskjold:

Pris er 600 kroner (mandag - torsdag), og 800 kroner (fredag - søndag), som vil bli fakturert etter utleie.

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com - opplys hvilken fritidsklubb du ønsker å leie. 

Klubbene leier også ut godkjente DJ-er som kan betjene musikkanleggene for kr. 300,- for to timer, og deretter 100 kr pr. time. 
Alle forespørsler om utleie skal skje via mail til den enkelte klubbansvarlig. 
Viktig at avtalte tidspunkter for kontraktsignering og nøkkelutlevering overholdes, hvis ikke leietaker møter opp til avtalt tid blir avtalen kansellert.

Skoler/FAU kan leie lokalene gratis etter avtale med den enkelte fritidsklubb.

OBS! Utleie av fritidsklubber er kun for rusfrie tiltak!

Hornnes fritidsklubb

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Skolebakken 5, 1746 Skjeberg 
Klubbansvarlig: Veronica Sundal-Jellum 

Hafslund fritidsklubb "Huset"

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Baneveien 2A, 1738 Borgenhaugen
Klubbansvarlig: Anette Blyverket

Valaskjold fritidsklubb

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Valaskjold fritidsklubb er også kjent som "Valla", og du finner den i underetasjen i Valaskjold barnehage.
Besøksadresse: Ørneveien 11, 1710 Sarpsborg
Klubbansvarlig: Merethe Søraa Bøhn

Tilsyn/fyringsavgift 2019:

Kr 545,- inkludert mva. Dette er en avgift som betales årlig.

G-I

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Prisene gjelder for privatpersoner med avfall fra husstanden:

 • Sortert avfall til gjenvinning: Gratis.
  (Dette gjelder hageavfall, elektronikk, glass- og metallemballasje, farlig avfall, plastemballasje, klær til gjenbruk pakket i plastposer, metaller, papp/papir, isopor.)

 • Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,-

 • Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil, kombinertbil etc. betaler etter vekt: 
  Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg
  Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg

 

 

Avfall levert med traktor, lastebil, andre kjøretøy over 3500 kg samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall.

Alle priser er inkl. mva. Du kan betale med bankkort, vipps og kontant.

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet (alle priser inkludert merverdiavgift.
 • Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis: glass- og metallemballasje, klær, papp/papir og metaller.
 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,00 pr. kg
 • Hageavfall fra næring (kvist og løv, ikke trær og røtter) 1,00 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,25 pr. kg
 • Gips fra næring 2,25 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,25 pr. kg

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,25 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,25 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,70 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Gravearbeid i gater, veier og plasser - priser
Gebyr ved gravearbeid i gater, veier og plasser 
(for kontroll og verdiforringelse)
 Kostnadstype/veitypeFast beløp(min.beløp)Pris 
0-20m2
Pris 
> 21-50m2 
Pris
> 51-500m2 
Pris
 > 500m2
 Kontrollgebyr  kr. 2.420  kr. 0  kr.53  kr.27 Etter avtale
 Verdiforringelse samleveier  kr. 350 kr.39  kr.32  kr.24  kr.22
 Verdiforringelse boligvei  kr. 350 kr.42  kr.24 kr.20  kr.15
Verdiforringelse G/S-vei og fortau  kr. 350 kr.24   kr.20  kr.14  kr.13

MERK: Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør.

 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid
Tidsperiode(uker )Pris pr. m2 pr. uke
0-2 kr. 0
3-29 kr. 17
30-52 kr. 19
53-> kr. 21

MERK: Minimum leiepris fra og med 3. uke er kr. 1.380,-.

Hjemmehjelp - priser
Priser for hjemmehjelp i 2019
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.prisTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 210,00 70,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.637,00 176,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.630,00 269,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.188,00 364,00

Eksempel: Dersom du er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 70,- x 2,5 time = kr. 175. Dersom du har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir du fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 210,-.

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Matpriser

Her er priser for mat i 2019.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 104 kroner
Grøt lørdag 44 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag. 

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 33 kroner
Formiddagsmat 33 kroner
Middag 104 kroner
Grøt 44 kroner
Kveldsmåltid 33 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 795 kroner
Måltider utenom middag 1590 kroner
Middag 2887 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Idrettsanlegg - utleiepriser

Her finner du timepriser for å leie Sarpsborg kommunes idrettsanlegg i 2019. Det er ulike timepriser avhengig av om anlegget skal brukes av barn eller voksne.

 

Sparta Amfi og ungdomshallen - leie
Tidspunkt:Barn - pris pr. time: Voksne - pris pr. time:
Alle dager 116,- 1050,-
Arrangement/kamp 301,- 1050.-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser. Det er gratis for alle grunnskolene i Sarpsborg. Maks hundre personer.

 

 

Sarpsborg stadion og Kalnes friidrettsstadion - leie
Banetype:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gressbane 116,- 204,-
Gressbane, arrangement/kamp 301,- 602,-
Kunstgressbane (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 495,- 1050,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser.

 

 

Kunstisbanen - leie
Tidspunkt: Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Alle dager (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 116,- 1050,-
Arrangement/kamp 301,- 1050,-

 

 

Flerbrukshaller - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
En  håndballbane til trening*  116,- 317,-
En håndballbane til arrangement/kamp* 301,- 602,-
Idrettshall Sandesundsveien barneskole 52,- 157,-
Idrettshall Sandesundsveien - arrangement 151,- 301,-

* Ovennevnte gjelder Sarpsborghallen, Skjeberghallen, Tindlundhallen, Grålumhallen og Kalneshallen.

 

 

Svømmeanlegg - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Hele svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 116,- 317,-
To baner i svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 65,- 172,-
Sarpsborghallen svømmedelen - arrangement 301,- 602,-
Bassengene ved Tindlund, Kurland, Lande og Sandbakken - for foreninger / idrettslag 65,- 172,-

 

 

Gymsaler - leie
AnleggBarn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gjelder gymsalene ved grunnskolene og 1/3-hallen på Kalnes Gratis 90,-

 

Har du flere spørsmål om utleiepriser? Kontakt servicetorget på chat, epost eller telefonnummer 69 10 80 00.

J-O

Her finner du prisene for kulturskolens tilbud skoleåret 2018/2019:

Elevavgift pr. skoleår og disiplin:

Elevavgift pr. år ved familieinntekt større enn 4G: kr. 3 919,-
Elevavgift pr. år ved familieinntekt mindre enn 4G: kr 2 351,-
Elevavgift pr. år fordypningstilbud: kr 7 464,-
Instrumentleie pr år: kr. 513,-
Kostymeavgift(dans) og materialavgift (kunstfag) kr. 225,- pr år.

Det gis følgende rabatter:
Søskenmoderasjon for det yngste barnet 60% (betalingssats)
Flerinstrumentmoderasjon: 60% (betalingssats)

Utleie av amfiet

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 5 400 kroner 
 • Dag 2: 4 300 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 600 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 3 000 kroner
 • Dag 2: 1 900 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 200 kroner
Utleie av servicebygget

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 16 200 kroner
 • Dag 2: 10 800 kroner
 • Dag 3 og videre: 5 400 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 7 600 kroner
 • Dag 2: 4 900 kroner
 • Dag 3 og videre: 3 000 kroner
Priser for leie av Fritznerbakken aktivitetssenter

Fritznerbakken aktivitetssenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr 260,-
Alle deler (hverdager) kr 870,-

Pensjonistforeninger har gratis leie.

Mer om Fritznerbakken aktivitetssenter her.

Priser for leie av Lande bosenter

Lande bosenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr. 260,-
Alle deler (hverdager) kr. 870,-

 Pensjonistforeninger har gratis leie. Mer om Lande bo her.

Priser for leie av Ullerøy leirskole
Ullerøy leierskole
Leieperiode:Pris:
Dag/døgn kr  1.900,-
Helg kr  3.800,-
Uke kr  5.700,-

Mer om Ullerøy leirskole her.

Priser for leie av Varteig kurssenter
Varteig kurssenter
Rom:Pris:
Grupperom kr 175,-
Kjøkken kr 175,-
Peisestue kr 410,-
Kommunestyresal kr 695,-
Hele huset kr 1.100,-

Lokalene er gratis for lag/foreninger. Mer om Varteig kurssenter her.

Priser for leie av Vestvold kultursenter
Vestvold kultursenter
Tidspunkt for leie:Pris:
Hele lokalet, ukedag kr 870,-
Hele lokalet, helg kr 1.550,-

Lokalene leies ut gratis til møtebruk for lag/foreninger og politiske partier. Les mer om Vestvold kurssenter her.

Matrikkel og seksjonering

Matrikkel og seksjonering-priser - PDF

P-S

Parkering på kommunale plasser - priser 2019

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift 1 time: kr. 28
Parkeringsavgift 2 timer: kr. 58
Parkeringsavgift 3 timer: kr. 90
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 34
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 21
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 90
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00. Gjelder også boligsonene.)
Gratis lørdag, søndag og helligdager.


Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc.:
Dag: kr. 160
Uke: kr. 550
Måned: kr. 1.700
År: kr. 6.900

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Redningsvester - utleie

Priser for utleie av redningsvest.

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

Renovasjon - priser 2019

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.100,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 865 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.190 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.550 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.350 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.265 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 1.750,- pr. boenhet.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 0,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 220,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 315,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 850,- 
 • Ekstrasekk kr 25,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 230 kr 250 kr 620 kr 800 kr 950 kr
660 liter med fire hjul 550 kr 600 kr 2.000 kr 2.500 kr 3.000 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 212,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 4863,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 320,- 
Abonnement per sesong: 510,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 860,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePriser per år papiravfallPriser per år restavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 290 kroner 1200 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 400 kroner 1645 kroner
Stor beholder 240 liter 110 58 73 515 kroner 2135 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 785 kroner 3245 kroner
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1420 kroner 5870 kroner

Priser for næringskunder:

 • Fastgebyr per bedrift kr. 1000,- 
 • Variabelt gebyr, restavfall per liter kr. 8,90 
 • Variabelt gebyr, papir per liter kr. 2,15
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 5,80
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 9,20
 • Tømming av nedgravd container: Kr. 2.840,-
Servicetorget - priser for varer
Salg av varer i servicetorget
Vare:Pris:
Jubileumsboken "1000 takk" kr.  399,-
Sarpsborg byhistorie bind II kr. 150,- 
Sarpsborg byhistorie bind IV  kr. 250,- 
Skjeberg bygdebok bind III  1940-1992 kr. 250,-
Tune bygdebok bind I   1537-1800 kr.   50,-  
Tune bygdebok bind II  1800-1930  kr.   50,- 
Tune bygdebok bind III 1930-1992 kr. 250,- 
Tune gårdshistore bind II  kr. 100,- 
Varteig bygdebok bind II kr. 250,-  
Olavs by kr. 250,- 
Sarpsborg i bilder  kr. 200,- 
Byen ved fossen  kr. 200,- 
Kyststien  kr.   50,- 
Turkart Sarpsborg  kr. 200,- 
Bykart/gatenavnskart kr.   75,- 
DVD film "Fossen og byen"  kr. 100,- 
Eksta sekk til renovasjon  kr.   25,- 
Kopiering   kr.     2,- 
Kopiering farger  kr.   10,- 
SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2019:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.670,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.762,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.175,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.120,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.240,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 225,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 285,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Gebyr for forsinket henting kr. 275,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 13.12.2018. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Redusert pris i SFO:
Familier med brutto inntekt under kr. 299.574,- kan etter søknad få redusert SFO-pris: Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Påmelding SFO:
Her kan du søke om SFO-plass, endre plasstørrelse eller si opp plassen: Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Slamtømming - priser

I Sarpsborg kommune er det krav om årlig tømming av slamanlegg. 
Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

Det betales gebyr for tømming av slamanlegg ut fra tankens størrelse. Prisene er inkl. mva:

Priser for slamtømming:
Tankstørrelse:Gebyr:
0-3 m3  1.990,-
3,01-4 m3  2.856,- 
4,01-5 m3  3.352,-
5,01-6 m3   3.848,-
6,01-7 m3  4.344,-
7,01-8 m3   4.840,-
8,01-9 m3   5.336,-
9,01-10 m3  5.832,-
10,01-11 m3  6.328,-
11,01-12 m3  6.824,-
12,01-13 m3 7.320,-
13,01-14 m3 7.816,-
14,01-15 m3 8.312,-
15,01-16 m3 8.808,-
16,01-17 m3 9.304,-

Dersom adkomstvei eller anlegg ikke er klargjort for tømming til varslet tømmetid, slik at tømming ikke kan utføres, tilkommer et gebyr på kr. 910,-.

Svømmehallen - priser for besøk

Priser for enkeltbesøk i svømmehallen:

 • Voksne: kr. 50,-
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige : kr. 25,-

Det er også mulig å kjøpe klippekort:

 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 6 klipp: kr. 125,- 
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 12 klipp: kr. 250,- 
 • Voksne - 6 klipp: kr. 250,-
 • Voksne - 12 klipp: kr. 450,-

Du kan betale med kontanter, bankkort og Vipps.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2019 i henhold til forskrift kr. 165,00 pr. døgn

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Nærmere opplysninger om betalingsordningen fås ved henvendelse til kemnerkontoret, eventuelt ved boformen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

T-V

Torgplass - priser

Priser for leie av plass ved Sarpsborg torg i 2019:
Pr. dag: kr. 270,-
Pr. uke: kr. 850,-
Pr. måned: kr. 1.730,-
Pr. halvår: kr. 2.900,-
Pr. år: kr. 5.700,-

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis leie av plass.

Trygghets- og smykkealarmerpriser
Priser trygghets- og smykkealarmer 2019
 Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 251,00
Inntekt >2G kr. 316,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. 

Matpriser

Her er priser for mat i 2019.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 104 kroner
Grøt lørdag 44 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag. 

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 33 kroner
Formiddagsmat 33 kroner
Middag 104 kroner
Grøt 44 kroner
Kveldsmåltid 33 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 795 kroner
Måltider utenom middag 1590 kroner
Middag 2887 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Utslippstillatelse gebyr

Ved etablering av private renseanlegg må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsregelverket og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Saksbehandlingsgebyret for utslippstillatelse varierer ut i fra anleggets størrelse:

1-15 PE (tilsvarer 1-3 boenheter): kr 4 100
16-49 PE (tilsvarer 4-9 boenheter): kr 7 200
50-1999 PE (tilsvarer 10-200 boenheter) kr: 16 500

Prisene finner du også i kapittel A i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket-PDF

Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven er 8 200 kr.

Ved samlet søknad om utslippstillatelse og tiltak etter plan- og bygningsloven tas det halvt gebyr for behandling av utslippssøknaden. For den vanligste anleggsstørrelsen
(beregnet på 1-3 boenheter) vil samlet gebyr da være 10 250 kr. (Byggesaksgebyr: 8 200 kr + halvt forurensningsgebyr: 2050 kr).

Merk at det i enkelte tilfeller kan påløpe andre gebyrer i tillegg til ovennevnte, for eksempel ved søknad om dispensasjon fra arealplanformål eller byggeforbud etter plan- og bygningsloven. 

Vaksinasjonskontoret prisliste 2019

Her er oversikt over hvilke vaksiner som kan fås ved vaksinasjonskontoret, og prisene for disse.

Generelt for alle vaksinasjoner tilkommer et konsultasjonsgebyr på 215 kroner per besøk per person.

Uteblitt time uten beskjed dagen før faktureres med 215 kroner + fakturagebyr 59 kroner.

Kontant betaling eller bankkort m/BankAxept (ikke kredittkort).

Prisliste vaksinasjoner
Vaksinetype:Pris:
Gul feber 400 kr.
Nytt gul-feber vaksinasjonssertifikat(WHO) 50 kr.
Difteri/tetanus, kikhoste, polio 330 kr.
Polio 180 kr.
Tyfoid injeksjon 250 kr.
Tyfoid kapsler 250 kr.
Rabies 575 kr.
Dukoral pr. dose 250 kr.
Meningokokk A-C-W-Y 450 kr.
Japansk enchephalitt 850 kr. 
Pneumokokk 400 kr. 
Hepatitt A, voksen 350 kr.
Hepatitt A, barn 300 kr.
Hepatitt B, voksen 230 kr.
Hepatitt B, barn (under 16 år) 200 kr.
Twinrix (Hep A+B), voksen 550 kr.
Twinrix, barn (under 16 år) 400 kr.
TBE-vaksine (skogflåttencephalitt), over 16 år 350 kr.
TBE-vaksine(skogflåttencephalitt), under 16 år 330 kr.
HPV (cervarix) 1050 kr.
Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr. 812  pr. fast del. Avløp = kr. 1038,- pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr. 11,13 pr. m3. Avløp = kr. 15,80 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: Kr. 756,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom. Kr. 756,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
 • Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert kr 300 inkl.mva i vannmålergebyr årlig. Dersom kommunen må møte opp for å lese av vannmåleren kreves kr. 1.550,- inkl. mva.

 • NB! Priser for fritidseiendommer i parentes.
Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiemdomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3

 

Vanngebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.390,62 kr
61-150 m2 200 m3 2.225 kr
151-200 m2 250 m3 2.781,25 kr
201-250 m2 350 m3 3.893,75 kr
251-300 m2 450 m3 5.006,25 kr

 

Avløpsgebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.975 kr
61-150 m2 200 m3 3.160 kr
151-200 m2 250 m3 3.950 kr
201-250 m2 350 m3 5.530 kr
251-300 m2 450 m3 7.110 kr

Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.

Vigsel - se priser her

Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager er gratis.

Hvis det er ønske om vielse andre steder i kommunen, eller utenfor arbeidstid, koster det 2 220 kroner. Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1 030 kroner. Husk å ta med kvittering for betalt gebyr til vielsen.