>Priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser

Publisert: 21.07.2022

A-C

Gatedalen miljøanlegg - priser for private innbyggere i Sarpsborg og hytteabonnenter

Prisene gjelder for 2024: 

(Utenbys kunder som ikke betaler renovasjonsavgift til Sarpsborg kommune, må levere avfall i egen kommune, eller betale etter vekt som næringskunder).

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Kundekort (ved tapt/ødelagt kort) kr 295,-

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 65,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 • Du kan kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg - pris er 325,- pr tonn inkl. mva. (Det er mulig å kjøpe mindre mengder).

 

Prøv sorteringsguiden hos sortere.no - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Gatedalen miljøanlegg - priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

Prisene gjelder for 2024: 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,50 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 3,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 3,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,50 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 3,00 pr. kg
Minstepris per besøk kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 3,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 3,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 2,13 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 65,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

Du kan kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg - pris er 325,- pr tonn inkl. mva. (Det er mulig å kjøpe mindre mengder).

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall 

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Renovasjon - priser for privathusholdninger og fritidseiendommer

Prisene gjelder for 2024:

 Priser renovasjon for privathusholdninger:
AvgiftstypePriser pr. år
Fastgebyr renovasjon 2.415 kr
Restavfallsbeholder liten 130-140 liter 1.255 kr
Restavfallsbeholder medium 180-190 liter 1.700 kr
Restavfallsbeholder stor 240 liter 2.220 kr
Restavfallsbeholder felles liten 360-370 liter 3.195 kr
Restavfallsbeholder felles stor 660-770 liter 5.980 kr
Restavfallscontainer, pr. liter 8,75 kr
Fastgebyr renovasjon nedgravde avfallsløsninger 4.110 kr
Hageavfall oppstartsgebyr henteordning 460 kr
Hageavfall 370 liter (sesong påske til 1. november)  800 kr
Gebyr for bytte av beholder 0 kr
Gebyr for bytte av container 1.240 kr
Ekstratømming beholdere 130-370 liter 300 kr
Ekstratømming beholdere 660-770 liter 500 kr
Ekstratømming container 2.240 kr
Nøkkelkort nedgravde løsninger 200 kr
Nøkkel til avfallsbeholdere med lås 200 kr
Låsbeslag til beholder, inkludert montering (engangskostnad pr. avfallsbeholder) 430 kr
Vask av nedgravde containere pr. lokalitet 3.400 kr
Hjemmekompostering fradrag renovasjonsgebyr  -300 kr
Ekstrasekk til restavfall pr. stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 140 liter - rull med 10 stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 240 liter - rull med 10 stk. 75 kr
Bioposer til matavfall, 10 liter - rull med 75 stk. 0 kr
Plastsekker til plastemballasje - rull med 12 stk. 0 kr

 

Priser renovasjon for fritidseiendommer:
AvgiftstypePriser pr. år
Renovasjonsgebyr fritidseiendom 2.030 kr

 

Kjekt å vite:

 • Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir, matavfall og/eller glass- og metallemballasje.
 • Ekstrasekk kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.
 • Bioposer for matavfall får du ved å knyte en hvilken som helst pose på matavfallsbeholderen. Renovatør vil legge igjen en rull med poser på tømmedag. Du kan også hente poser på servicetorget og Gatedalen miljøanlegg.
 • Beskyttelsessekker til matavfallsbeholderer gir ekstra beskyttelse mot søl i beholderen. Finnes i to størrelser – til 140 liters matavfallsbeholder og til 240 liters matavfallsbeholder. NB! Beskyttelsessekkene er av bioplast. Abonnentene kan ikke bruke vanlige avfallssekker i gjennomsiktig plast i stedet.
 • Plastsekker til plastemballasje får du ved å knyte en hvilken som helst pose på restavfallsbeholderen. Renovatør vil legge igjen en rull med poser på tømmedag. Du kan også hente poser på servicetorget og Gatedalen miljøanlegg.
 • Her finner du informasjon om hvordan du endrer beholder eller abonnement.
 • Mer info om hjemmekompostering og hageavfallsordningen.

 

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Søknadsskjema finnes på side 21 i dette dokumentet: Serviceavtale henteavstand renovasjon - PDF Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 435 kr 465 kr 1.175 kr 1.525 kr 1.750 kr
660 liter med fire hjul 1.015 kr 1.175 kr 3.740 kr 4.800 kr 5.875 kr


Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del. Den variable delen avhenger av størrelsen på restavfallsbeholderen. Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir, matavfall og/eller glass- og metallemballasje.

Bor du i et borettslag eller et sameie som har en containerløsning for avfallet, betales det et fastgebyr samt et restavfallsgebyr. Dette regnes ut fra hvor stor containeren er og hvor mange som deler på containeren.

Er du tilknyttet en nedgravd avfallsløsning, betaler du kun et fastgebyr. Dette er høyere enn for de med beholderløsning, men du slipper et tilleggsgebyr for restavfallet.

Renovasjon - priser for næring

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del for næringslivet.

Prisene gjelder for 2024:

Priser renovasjon for næring, inkl. mva
AvgiftstypePriser pr. år
Fastgebyr næring nedgravde avfallsløsninger* 5.660 kr
Fastgebyr næring beholderløsning/containere 2.970 kr
Plastemballasje, sekkeløsning 725 kr
Glass- og metallemballasje, iglo - pr. tømming 845 kr
Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter) 8,20 kr
Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter) 13,15 kr
Nøkkelkort til nedgravde containere 200 kr
Nøkkel til sylinderlås for avfallsløsninger 200 kr
Låsbeslag til beholder, inkludert montering (engangskostnad pr. avfallsbeholder) 430 kr
Vask av helt og delvis nedgravde containere, pr. lokalitet 3.400 kr
Ekstratømming beholdere 130-370 liter 300 kr
Ekstratømming beholdere 660-770 liter 500 kr
Ekstratømming container 2.240 kr
Ekstrasekk til restavfall pr. stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 140 liter - rull med 10 stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 240 liter - rull med 10 stk. 75 kr
Bioposer til matavfall 10 liter - rull med 75 stk. 0 kr
Bioposer til matavfall 30 liter - rull med 50 stk. 0 kr
Platsekker til plastemballasje - rull med 12 stk. 0 kr

*Inkluderer tilgang til avfallsløsninger for papp/papir, glass- og metallemballasje.

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet, inkl. mva
BeholdertypePapiravfallRestavfallGlass- og
metallemballasje 
Matavfall
Liten beholder  130-140 liter 415 kr 1.655 kr 415 kr 1.655 kr
Medium beholder 180-190 liter 560 kr 2.265 kr    
Stor beholder 240 liter 725 kr 2.950 kr 725 kr 2.950 kr
Felles liten beholder 360-370 liter 1.070 kr 4.465 kr    
Felles stor beholder 660-770 liter 1.920 kr 8.085 kr    
Avfallscontainer 3,00 kr 13,15 kr    3,00 kr

 

 

Barnehage - betalingssatser

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg fra 1. januar 2024:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

Fra 01.08.2024 endres pris for 100% plass til kr 2.000,- pr. måned. Deltidsplassene betales etter plassens størrelse.

 

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr 3.000,-
 80% plass   kr 2.400,-
 60% plass   kr 1.800,-
 50% plass   kr 1.500,-
 40% plass   kr 1.200,-

 

Redusert pris - dette må du søke om: 
Se veiledning for å søke om redusert pris i barnehage her.

 

Gratis oppholdstid - dette må du søke om: 
Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kroner 615.590,- pr. år, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke fra august det året barnet fyller 2 år. (Fra 1. august 2024 økes inntektsgrensen til kroner 642.700,-.)

For å søke om gratis kjernetid, må du bruke samme søknadsskjema som for redusert pris i barnehage. Du finner det på denne siden.

 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 100% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

 

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr 280,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 345,- pr. påbegynte halvtime.

 

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr 280,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

 Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2023. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret. 

Begravelse og gravferd - priser

Priser finner for begravelse og gravferd finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Sarpsborg kirkelige fellesråd.

Besøksadresse Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg.

Tlf. 407 01 700 / epost: post.sarpsborg@kirken.no

Biblioteket - purregebyr og priser - 2024:

De fleste av bibliotekenes tjenester og tilbud er gratis. Det er f.eks. gratis å opprette lånekort, låne medier og benytte mange av bibliotekets andre tilbud.
Men beholder du materialet for lenge, eller f.eks. mister lånekortet, kan det komme gebyrer.

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3 : Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 12,- pr. side
 • Attestering av kopier: Kr. 4,- pr. side (svart/hvitt-kopier)

 • For lag og foreninger - kopi og utskrift:
  A4 s/hv: Kr. 2,-.  A4 farger: Kr. 5,-.  A3 s/hv: Kr. 5,-.  A3 farger: Kr. 9,-.

 • Utleie/utlån av bilder fra fotoarkivet:
  Til kommersielt bruk - pr. gang pr. bilde: Kr. 450,-
  Ekspedisjonsgebyr ved utlån til privat bruk - pr. gang: Kr. 100,-
 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 35,-
 • 2. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 55,-
 • 3. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 80,-

  OBS!
   14 dager etter 3. purring er sendt ut, blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Priser på erstatning av medier

 • Bøker for ungdom og voksne: 450 kr per bok
 • Bøker for barn: 350 kr per bok
 • Tidsskrifter/ukeblader: 100 kr per hefte
 • Andre medier: 250 kr stk
 • Dataspill: Vurderes i hvert enkelt tilfelle
 • Lokalhistorisk materiale: Vurderes i hvert enkelt tilfelle

Det er mulig for låner å kjøpe et erstatningseksemplar til biblioteket. Det skal da være av samme kvalitet og innbinding som det tapte eksemplaret. Ved tap av fjernlån, må låner betale det eierbiblioteket krever. Alle prisene er en fast erstatningssum uavhengig av innkjøpspris. Eventuelt avvik mellom butikkpris og erstatningssum dekker inn arbeidet med fakturering o.l. Det vil for eksempel bety at erstatningssummen for en barnebok alltid er 350 kroner, uansett butikkpris og alder.

Boligsoneparkering - priser 2024

Privatpersoner: 1.330 kroner for 12 måneder. 665 kroner for 6 måneder.

Næringsdrivende: 1.885 kroner 12 måneder. 942 kroner for 6 måneder.

Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Når du har betalt for boligsoneparkering får du ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.

Hvis du vil si opp din avtaleparkering kan vi refundere gjenstående beløp, men ikke hvis avtaleperioden er kortere enn 6 måneder.

Bygge- og delingssaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer - PDF

Oppmåling, deling og seksjonering - priser:

Priser for 2024:

Oppmåling, deling og seksjonering-priser - PDF

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker i 2024 her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

D-F

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

 

Gebyr 2023

 • Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven § 12 er 2 000 kr.
 • For behandling av søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven er gebyret på 5 000 kr. Se også forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
 • For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Gebyret for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF-område) er på kr 16 600 per ny grunneiendom. Se også kapittel B i «Gebyrregulativ for oppmåling, deling og seksjonering - PDF ».
 • Dersom saken i tillegg krever dispensasjon fra arealformål, påfølger ytterligere gebyr på kr 25 000 per arealformål/bestemmelse. For ytterligere informasjon, se kapittel D i «Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling i Sarpsborg kommune ».

Kontaktpersoner i kommunen
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen
Delingssaker: Malin Skjelin

Promillesatser og bunnfradrag eiendomsskatt

For 2024 gjelder følgende promillesatser:

Næring: 5,2
Bolig: 3,6
Særskilt skattegrunnlag: 7
Bunnfradraget blir 300.000,-

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune

Elg, voksent dyr kr 580,-
Elg, kalv kr 340,-

Forurenset grunn

Gebyr 2024

Gebyr for behandling av tiltaksplan i forbindelse med graving i forurenset grunn:

 • Enkel sak, dvs. lite komplisert og krever lite oppfølging, kr 10.500.
 • Middels sak, dvs. middels arbeidskrevende og krever litt oppfølging, kr 20.000.
 • Komplisert sak, dvs. sak som krever mye arbeid og oppfølging, kr 38.000.
 • Gebyr for kontroll/tilsyn med forurenset grunn er på kr 4.000.

Les også kapittel B i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket-PDF

Kontaktpersoner i kommunen
Marija Vuckovic
Maylinn Dramstad

Les også: 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold.

Fritidsklubber - 2024 priser for leie ved Hornnes, Hafslund og Valaskjold:

Pris er 600 kroner (mandag - torsdag), og 800 kroner (fredag - søndag). Betaling skjer ved henting av nøkkel.

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com - opplys hvilken fritidsklubb du ønsker å leie. 

Klubbene leier også ut godkjente DJ-er som kan betjene musikkanleggene for kr. 300,- for to timer, og deretter 100 kr pr. time. 

Viktig at avtalte tidspunkter for kontraktsignering og nøkkelutlevering overholdes. Hvis ikke leietaker møter opp til avtalt tid blir avtalen kansellert.

Skoler/FAU kan leie lokalene gratis etter avtale med den enkelte fritidsklubb.

OBS! Utleie av fritidsklubber er kun for rusfrie tiltak!

Hornnes fritidsklubb:
Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Skolebakken 5, 1746 Skjeberg 
Klubbansvarlig: Veronica Sundal-Jellum 

Hafslund fritidsklubb "Huset":
Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Baneveien 2A, 1738 Borgenhaugen
Klubbansvarlig: Anette Blyverket

Valaskjold fritidsklubb:
Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Tidligere Valaskjold fritidsklubb er også kjent som "Valla", og du finner den i underetasjen i Valaskjold barnehage.
Besøksadresse: Ørneveien 11, 1710 Sarpsborg
Klubbansvarlig: Merethe Søraa Bøhn

Tilsyn/fyringsavgift 2024

Pris for 2024: Kr 512. Dette er en avgift som betales årlig.

G-I

Gravearbeid i gater, veier og plasser - priser 2024
Gebyr for gravearbeid og arbeidstillatelse i gater, veier og kommunal grunn
 KostnadstypeBeløp
 Fastgebyr  kr. 4.130
 Kontrollgebyr per kontroll  kr. 1.850
 Behandlingsgebyr for utarbeidelse av arbeidsvarsling og skiltplaner  kr. 1.850
Gebyr for kartutlevering ifm veilyskabler  kr. 530

MERK: Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør.

 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid
Tidsperiode (uker )Pris pr. m2 pr. uke
0-2 kr. 0
3-29 kr. 23
30-52 kr. 25
53-> kr. 27

MERK: Minimum leiepris fra og med 3. uke er kr. 1.600. Ved større utbyggingsprosjekter kan det inngås særskilt avtale på forhånd. 

Gebyr for bruk av avgiftsbelagte parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider med mer (inkludert merverdiavgift):

 • Per dag: 190 kroner.
 • Per uke: 650 kroner.
 • Per måned: 2010 kroner.
Gatedalen miljøanlegg - priser for private innbyggere i Sarpsborg og hytteabonnenter

Prisene gjelder for 2024: 

(Utenbys kunder som ikke betaler renovasjonsavgift til Sarpsborg kommune, må levere avfall i egen kommune, eller betale etter vekt som næringskunder).

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Kundekort (ved tapt/ødelagt kort) kr 295,-

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 65,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 • Du kan kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg - pris er 325,- pr tonn inkl. mva. (Det er mulig å kjøpe mindre mengder).

 

Prøv sorteringsguiden hos sortere.no - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Gatedalen miljøanlegg - priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

Prisene gjelder for 2024: 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,50 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 3,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 3,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,50 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 3,00 pr. kg
Minstepris per besøk kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 3,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 3,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 2,13 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 65,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

Du kan kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg - pris er 325,- pr tonn inkl. mva. (Det er mulig å kjøpe mindre mengder).

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall 

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Hjemmehjelp og praktisk bistand - priser

Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester.

Priser for hjemmehjelp i 2024
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.pris per månedTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 230,00 84,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.970,00 212,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 4.368,00 323,00
4 Inntekt >4G 15 timer 6.242,00 438,00

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Matpriser

Her er priser for mat i 2024.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 125 kroner
Grøtmiddag lørdag 52 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykkpris inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 40 kroner
Formiddagsmat 40 kroner
Middag 125 kroner
Grøt 52 kroner
Kveldsmåltid 40 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 956 kroner
Måltider døgn utenom middag 1914 kroner
Middag 3472 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

  Idrettsanlegg - utleiepriser 2024

Her finner du timepriser for å leie Sarpsborg kommunes idrettsanlegg i 2024. Det er ulike timepriser avhengig av om anlegget skal brukes av:

 • Barn eller voksne (Med voksne menes alle senior, old boys, og bedriftslag. Junior og yngre regnes som barn. Barn er til og med 19 år.)
 • Lag/forening registrert som ideell organisasjon
 • Privatpersoner (organisasjonsnr. som ikke er en ideell organisasjon og privatpersoner)
 • Leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 prosent mer.
 • Leie utover ordinær åpningstid er kr. 800 pr. time i tillegg til ordinær arrangementspris mer for hver time.

 

Sparta Amfi og ungdomshallen - leie
Tidspunkt:Barn - pris pr. time: Voksne - pris pr. time:
Alle dager, ordinær 210,- 1.370,-
Arrangement/kamp 530,- 1.580.-
Privat leie 530,- 1.580,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser. Det er gratis for alle grunnskolene i Sarpsborg. Maks hundre personer.

 

 

Sarpsborg stadion og Kalnes friidrettsstadion - leie
Banetype:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gressbane, trening ordinær 140,- 250,-
Gressbane, arrangement/kamp 360,- 720,-
Gressbane, privat leie 360,- 720,-
Kunstgressbane, ordinær (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 210,- 1.370,-
Kunstgressbane, arragement/kamp 530,- 1.580,-
Kunstgressbane, privat leie 530,- 1580,-
Friidrett, trening ordinær 140,- 250,-
Friidrett, arrangement 360,- 720,-
Friidrett, privat leie 360,- 720,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser.

 

 

Kunstisbanen - leie
Tidspunkt: Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Alle dager (gratis for Sarpsborgs gr.skoler), ordinær trening 140,- 1.000,-
Alle dager, privat leie 365,- 1.260,-
Arrangement/kamp 365,- 1.260,-

 

 

Flerbrukshaller - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
En  håndballbane til trening* ordinær leie 140,- 380,-
En håndballbane trening, privat leie 360,- 720,-
En håndballbane til arrangement/kamp* 360,- 720,-
Flerbrukshall - Sandesundsveien/liten hall Sandbakkenhalen, ordinær leie 65,- 190,-
Flerbrukshall - Sandesundsveien/liten hall Sandbakken, privat leie 185,- 360,-
Flerbrukshall - Sandesundsveien/liten hall Sandbakken, arrangement 185,- 360,-

* Ovennevnte gjelder Sarpsborghallen, Skjeberghallen, Tindlundhallen, Grålumhallen, Kalneshallen og Sandbakkenhallen.

 

 

Svømmeanlegg - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Hele svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag, ordinær leie 210,- 475,-
To baner i svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag, ordinær leie 80,- 210,-
Sarpsborghallen svømmedelen - arrangement 360,- 720,-
Bassengene ved Tindlund, Kurland, Lande og Sandbakken - for foreninger / idrettslag 80,- 210,-
Privat leie av basseng 265,- 530,-

 

 

Gymsaler - leie
AnleggBarn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gjelder gymsalene ved grunnskolene og 1/3-hallen på Kalnes, ordinær leie 50,- 100,-
Privat leie i gymsal 160,- 320,-

 

Har du flere spørsmål om utleiepriser? Kontakt utleiepå e-post eller telefonnummer 69 10 80 00.

J-O

Her finner du prisene for kulturskolen 2024

Elevavgift pr. år ved familieinntekt større enn 4G: kr. 4 800,-
Elevavgift pr. år ved familieinntekt mindre enn 4G: kr 2 900,-
Elevavgift pr. år fordypningstilbud: kr 9 200,-
Instrumentleie år: kr. 630,-
For instrumenter som lånes uten undervisningsplass (leie per år): kr 1 250,- 
Kostymeavgift (dans) og materialavgift (kunstfag) kr. 275,- per år

Det gis følgende rabatter:
Søskenmoderasjon for det yngste barnet (betalingssats) 40% avslag
Flerfagsmoderasjon: 40% avslag på fag nr 2 (gjelder ikke deltagelse talentprogram Villekulla)

Utleie av amfiet 2024

Kommersielle og utenbys leietakere:

 • Dag 1: 7 130 kroner
 • Dag 2: 6 800 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 100 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 2 920 kroner
 • Dag 2: 1 870 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 050 kroner

*For å benytte paviljongområdet må det søkes leie på ordinær måte. Bruk av området er gratis, men når det benyttes strøm, beregnes samme sats som ved leie av amfiet. 

Utleie av servicebygget

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 21 500 kroner
 • Dag 2: 14 230 kroner
 • Dag 3 og videre: 7 130 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 7 130 kroner
 • Dag 2: 4 670 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 920 kroner
Utleie av den mobile scenen

Utleie av mobil scene gjelder også for andre arenaer enn Kulås. 

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 25 500 kroner
 • Dag 2: 19 000 kroner
 • Dag 3 og videre: 12 750 kroner

-Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune.

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 800 kroner
 • Dag 2: 5 350 kroner
 • Dag 3 og videre: 4000 kroner

*For kommersielle og utenbys leietakere gjelder; Ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene, reduseres samlet pris med kroner 5 000 per dag. 

** Strømforbruk kommer i tillegg

 

Priser for leie av Fritznerbakken aktivitetssenter 2024

Fritznerbakken aktivitetssenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager), ordinær leie kr 100,-
 Alle deler (hverdager), ordinær leie kr 400,-
   
Hver del (hverdager), privat leie kr 300,-
 Alle deler (hverdager), privat leie kr 1.200,-
   

Mer om Fritznerbakken aktivitetssenter her.

Priser for leie av Lande bosenter 2024

Lande bosenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager), ordinær leie kr 100,-
Alle deler (hverdager), ordinær leie kr 400,-
 
Hver del (hverdager), privat leie kr 300,-
Alle deler (hverdager), privat leie kr 1.200,-

Mer om Lande bo her.

Priser for leie av Ullerøy leirskole 2024
Ullerøy leierskole
 Leieperiode:Pris:
Hovedhus og ett overnattingsbygg Dag/døgn kr 5.000,-
Helg (fre. kl. 18-sønd. kl. 20) kr 8.000,-
Uke (man.-fre. kl. 15)      kr 12.000,-
  
Hovedhus og to overnattingsbygg Dag/døgn kr 8.000,-
Helg (fre. kl. 18-sønd. kl. 20) kr 14.000,-
Uke (man.-fre. kl. 15) kr 20.000,-

Mer om Ullerøy leirskole her.

Priser for leie av Varteig kurssenter 2024
Varteig kurssenter
Rom:Pris:
Grupperom kr 200,-
Kjøkken kr 200,-
Peisestue kr 460,-
Kommunestyresal kr 800,-
Hele huset kr 1.320,-
Ideelle organisasjoner:   
1. etg kr 200,-
2. etg kr 150,-
Hele huset kr 350,-
Privat leie:  
1. etg kr 800,-
2. etg kr 500,-
Hele huset kr 1400,-

 

Mer om Varteig kurssenter her.

Matpriser

Her er priser for mat i 2024.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 125 kroner
Grøtmiddag lørdag 52 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykkpris inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 40 kroner
Formiddagsmat 40 kroner
Middag 125 kroner
Grøt 52 kroner
Kveldsmåltid 40 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 956 kroner
Måltider døgn utenom middag 1914 kroner
Middag 3472 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Næringsavfall – kontroll/tilsyn

 

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2024 er gebyret på kr 4 000.
Prisene finner du også i kapittel D i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Kontaktperson
Marija Vuckovic
Maylinn Dramstad

Oljeholdig avløpsvann

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp av oljehold avløpsvann. For 2024 er gebyret på kr 4 850.

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2024 er gebyret på kr 4 000.
Prisene finner du også i kapittel E i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Oppmåling, deling og seksjonering - priser:

Priser for 2024:

Oppmåling, deling og seksjonering-priser - PDF

P-S

Parkeringspriser

Se prisliste for parkering her. 

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker i 2024 her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

Renovasjon - priser for privathusholdninger og fritidseiendommer

Prisene gjelder for 2024:

 Priser renovasjon for privathusholdninger:
AvgiftstypePriser pr. år
Fastgebyr renovasjon 2.415 kr
Restavfallsbeholder liten 130-140 liter 1.255 kr
Restavfallsbeholder medium 180-190 liter 1.700 kr
Restavfallsbeholder stor 240 liter 2.220 kr
Restavfallsbeholder felles liten 360-370 liter 3.195 kr
Restavfallsbeholder felles stor 660-770 liter 5.980 kr
Restavfallscontainer, pr. liter 8,75 kr
Fastgebyr renovasjon nedgravde avfallsløsninger 4.110 kr
Hageavfall oppstartsgebyr henteordning 460 kr
Hageavfall 370 liter (sesong påske til 1. november)  800 kr
Gebyr for bytte av beholder 0 kr
Gebyr for bytte av container 1.240 kr
Ekstratømming beholdere 130-370 liter 300 kr
Ekstratømming beholdere 660-770 liter 500 kr
Ekstratømming container 2.240 kr
Nøkkelkort nedgravde løsninger 200 kr
Nøkkel til avfallsbeholdere med lås 200 kr
Låsbeslag til beholder, inkludert montering (engangskostnad pr. avfallsbeholder) 430 kr
Vask av nedgravde containere pr. lokalitet 3.400 kr
Hjemmekompostering fradrag renovasjonsgebyr  -300 kr
Ekstrasekk til restavfall pr. stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 140 liter - rull med 10 stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 240 liter - rull med 10 stk. 75 kr
Bioposer til matavfall, 10 liter - rull med 75 stk. 0 kr
Plastsekker til plastemballasje - rull med 12 stk. 0 kr

 

Priser renovasjon for fritidseiendommer:
AvgiftstypePriser pr. år
Renovasjonsgebyr fritidseiendom 2.030 kr

 

Kjekt å vite:

 • Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir, matavfall og/eller glass- og metallemballasje.
 • Ekstrasekk kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.
 • Bioposer for matavfall får du ved å knyte en hvilken som helst pose på matavfallsbeholderen. Renovatør vil legge igjen en rull med poser på tømmedag. Du kan også hente poser på servicetorget og Gatedalen miljøanlegg.
 • Beskyttelsessekker til matavfallsbeholderer gir ekstra beskyttelse mot søl i beholderen. Finnes i to størrelser – til 140 liters matavfallsbeholder og til 240 liters matavfallsbeholder. NB! Beskyttelsessekkene er av bioplast. Abonnentene kan ikke bruke vanlige avfallssekker i gjennomsiktig plast i stedet.
 • Plastsekker til plastemballasje får du ved å knyte en hvilken som helst pose på restavfallsbeholderen. Renovatør vil legge igjen en rull med poser på tømmedag. Du kan også hente poser på servicetorget og Gatedalen miljøanlegg.
 • Her finner du informasjon om hvordan du endrer beholder eller abonnement.
 • Mer info om hjemmekompostering og hageavfallsordningen.

 

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Søknadsskjema finnes på side 21 i dette dokumentet: Serviceavtale henteavstand renovasjon - PDF Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 435 kr 465 kr 1.175 kr 1.525 kr 1.750 kr
660 liter med fire hjul 1.015 kr 1.175 kr 3.740 kr 4.800 kr 5.875 kr


Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del. Den variable delen avhenger av størrelsen på restavfallsbeholderen. Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir, matavfall og/eller glass- og metallemballasje.

Bor du i et borettslag eller et sameie som har en containerløsning for avfallet, betales det et fastgebyr samt et restavfallsgebyr. Dette regnes ut fra hvor stor containeren er og hvor mange som deler på containeren.

Er du tilknyttet en nedgravd avfallsløsning, betaler du kun et fastgebyr. Dette er høyere enn for de med beholderløsning, men du slipper et tilleggsgebyr for restavfallet.

Renovasjon - priser for næring

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del for næringslivet.

Prisene gjelder for 2024:

Priser renovasjon for næring, inkl. mva
AvgiftstypePriser pr. år
Fastgebyr næring nedgravde avfallsløsninger* 5.660 kr
Fastgebyr næring beholderløsning/containere 2.970 kr
Plastemballasje, sekkeløsning 725 kr
Glass- og metallemballasje, iglo - pr. tømming 845 kr
Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter) 8,20 kr
Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter) 13,15 kr
Nøkkelkort til nedgravde containere 200 kr
Nøkkel til sylinderlås for avfallsløsninger 200 kr
Låsbeslag til beholder, inkludert montering (engangskostnad pr. avfallsbeholder) 430 kr
Vask av helt og delvis nedgravde containere, pr. lokalitet 3.400 kr
Ekstratømming beholdere 130-370 liter 300 kr
Ekstratømming beholdere 660-770 liter 500 kr
Ekstratømming container 2.240 kr
Ekstrasekk til restavfall pr. stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 140 liter - rull med 10 stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 240 liter - rull med 10 stk. 75 kr
Bioposer til matavfall 10 liter - rull med 75 stk. 0 kr
Bioposer til matavfall 30 liter - rull med 50 stk. 0 kr
Platsekker til plastemballasje - rull med 12 stk. 0 kr

*Inkluderer tilgang til avfallsløsninger for papp/papir, glass- og metallemballasje.

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet, inkl. mva
BeholdertypePapiravfallRestavfallGlass- og
metallemballasje 
Matavfall
Liten beholder  130-140 liter 415 kr 1.655 kr 415 kr 1.655 kr
Medium beholder 180-190 liter 560 kr 2.265 kr    
Stor beholder 240 liter 725 kr 2.950 kr 725 kr 2.950 kr
Felles liten beholder 360-370 liter 1.070 kr 4.465 kr    
Felles stor beholder 660-770 liter 1.920 kr 8.085 kr    
Avfallscontainer 3,00 kr 13,15 kr    3,00 kr

 

 

Servicetorget - priser for varer
Salg av varer i servicetorget
Vare:Pris:
Jubileumsboken "1000 takk" kr.     399,-
Sarpsborg gjennom hundre år 1839-1939 kr.     150,-
Sarpsborg 1940-1945 kr.     200,-
Sarpsborg 1945-1991 kr.     250,-
Tune bygdebok bind I   1537-1800 kr.       50,-
Tune bygdebok bind II  1800-1930  kr.       50,-
Tune bygdebok bind III 1930-1992 kr.     250,-
Varteig bygdebok bind II kr.     250,-
Olavs by kr.     250,-
Hendelser i 1000 år kr.     299,-
DVD film "Sarpsborgfilmen - Fossen og byen"  kr.     100,-
Turkart kr.     250,-
Eksta sekk til renovasjon  kr.       65,-
Kopiering i farger kr.         6,-
Kopiering   kr.         3,-
Parkeringsskive kr.       35,-
SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2024:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

 

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 3.560,- (inkludert mat)
60% plass kr. 2.136,- (inkludert mat)
50% plass kr. 1.780,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.424,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.497,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.993,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 260,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 208,- pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 20%, kr 52,- pr. dag.
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 330,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 264,- pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 60%, kr 198,- pr. dag.
 • Gebyr for forsinket henting kr. 345,- for hver påbegynte halvtime.


12 timer gratis plass i SFO for barn i 1., 2,og 3. klasse - du trenger ikke søke:
Alle barn i 1., 2. og 3. klasse får 12 timer gratis SFO pr. uke, uansett plasstype. Dette betyr et fratrekk tilsvarende betalingen for 50% plass. Du trenger ikke søke. Fratrekket kommer automatisk på din faktura.

Redusert pris i SFO - dette må du søke om:
Se veiledning for å søke om redusert pris i SFO her. 


Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2023. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Slamtømming - priser 2024

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr - anlegg som skal tømmes årlig (opp til 10 m3)  kr 5.750,- 
 • Slamtømmegebyr - anlegg som skal tømmes årlig (over 10 m3) kr 8.625,-
 • Slamtømmegebyr - anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 2.875,-
 • Slamtømmegebyr - anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1.920,-
 • Årsgebyr for levering av tørrslam til Gatedalen pr bruksenhet kr 980,-
 • Ekstratømming av slam kr 7.550,-
 • Akutt-tømming av slam kr 9.150,-
 • Forskjøvet årlig tømming kr 2.300,-
 • Bomtur kr 1.300,-
 • Pris pr spyling av slamanlegg kr 1.260,-

 

 

Svømmehallen - priser for besøk 2024

Priser for enkeltbesøk i svømmehallen:

 • Voksne: kr. 100,-
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige : kr. 50,-

(Det er fri inngang i Sarpsborghallen for kommunens 2.klassinger, ved fremvisning av gyldig bevis. Dette beviset er delt ut til elevene på skolen).

Det er også mulig å kjøpe klippekort:

 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 6 klipp: kr. 200,- 
 • Voksne - 6 klipp: kr. 400,-
 • Barn - 12 klipp: 400,-
 • Voksne - 12 klipp: 800,-

Du kan betale med kontanter, bankkort og Vipps.

Badetiden er på 60 minutter per besøkende.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2024 i henhold til forskrift 193 kroner per døgn. 

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. 

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

T-V

Torgplass - priser 2024

Priser for leie av plass ved Sarpsborg torg:
Pr. dag: kr. 335,-
Pr. uke: kr. 1020,-
Pr. måned: kr. 2150,-
Pr. halvår: kr. 3550,-
Pr. år: kr. 6600,-

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis leie av plass etter søknad.

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm har en egenandel. Egenandeler fastsettes av bystyret. Trygghetsalarmen er kommunens eiendom. Når behovet for trygghetsalarm opphører, må du selv ta kontakt med kommunen for tilbakelevering av utstyret.

Priser trygghets- og smykkealarmer 2024
Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 303,00
Inntekt >2G kr. 380,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. Trygghetsalarm koblet opp mot enkelte typer sensorer fritas for betaling. Det sees på kriterier for betalingsfritak for trygghetsalarm i tilfeller hvor trygghetsalarmen ansees som nødvendig helsehjelp.

Utslippstillatelse – saksbehandling, kontroll og tilsyn

Ved etablering av private renseanlegg må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsregelverket og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Saksbehandlingsgebyret for utslippstillatelse etter forurensningsloven i 2024 varierer ut ifra anleggets størrelse (PE - personekvivalenter):

 • 1-15 PE (tilsvarer 1-3 boenheter): kr 5 100
 • 16-49 PE (tilsvarer 4-9 boenheter): kr 8 300
 • 50-1999 PE (tilsvarer 10-200 boenheter) kr: 19 000

Prisene finner du også i kapittel A i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Gebyr for behandling av søknad om tiltak for å etablere avløpsanlegget etter plan- og bygningsloven er på kr 12 700 for avløpsanlegg 1-49 PE. For større avløpsanlegg, 50-1999 PE, er gebyret på kr 38 000.

Ved samlet søknad om utslippstillatelse og tiltak etter plan- og bygningsloven tas det halvt gebyr for behandling av utslippssøknaden. For den vanligste anleggsstørrelsen (beregnet på 1-3 boenheter) vil samlet gebyr da være kr 15 250. (Byggesaksgebyr: kr 12 700 + halvt forurensningsgebyr: 2 550 kr).

Merk at det i enkelte tilfeller kan påløpe andre gebyrer i tillegg til ovennevnte, for eksempel ved søknad om dispensasjon fra arealplanformål eller byggeforbud etter plan- og bygningsloven.

Byggesaksgebyr for 2023, se kapittel C.2.3.3 og C.2.3.4: gebyr-for-byggesaksbehandling-2023 (PDF)

Ved søknad om endring av utslippstillatelse etter forurensningsregelverket varierer prisen ut ifra hva slags endringer det søkes om:

 • Endring av utslippstillatelsens varighet: kr 2 300.
 • Andre endringer av eksisterende utslippstillatelse: kr 1 580 per time etter medgått tid
 • Utslippstillatelse – årlig tilsynsgebyr
 • Årlig tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av alle boenheter som har et separat avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver boenhet skal belastes med gebyr. Størrelsen på tilsynsgebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret varierer med type boenhet:

 • Bolig < 50 PE: kr 450
 • Bolig 50-1999 PE: kr 1 000
 • Hytte: kr 270

For ytterligere informasjon, se også kapittel A i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Kontaktperson:
Marija Vuckovic
Maylinn Cecilie Dramstad

Vaksinasjonskontoret prisliste

Her er oversikt over hvilke vaksiner som kan fås ved vaksinasjonskontoret, og prisene for disse.


Generelt for alle vaksinasjoner tilkommer et konsultasjonsgebyr pr.besøk pr.person
Konsultasjonstakst dagtid: 275 kroner
Konsultasjonstakst kveld fra kl. 16.00: 380 kroner

Uteblitt time uten beskjed dagen før faktureres med 275 kroner for dagtime og 380 kroner for kveldstime.
Fakturagebyr kommer i tillegg.

Kontant betaling eller bankkort.

Prisliste vaksinasjoner
Vaksinetype:Pris:
Gul feber 400 kr.
Gul-feber vaksinasjonssertifikat(WHO) 100 kr.
Difteri/tetanus, kikhoste, polio 350 kr.
Polio 180 kr.
Tyfoid injeksjon 250 kr.
Tyfoid kapsler 250 kr.
Rabies 575 kr.
Dukoral pr. dose 250 kr.
Meningokokk A-C-W-Y 450 kr.
Japansk encefalitt 900 kr. 
Pneumokokk 400 kr. 
Hepatitt A, voksen 350 kr.
Hepatitt A, barn 300 kr.
Hepatitt B, voksen 280 kr.
Hepatitt B, barn (under 16 år) 200 kr.
Twinrix (Hep A+B), voksen 570 kr.
Twinrix, barn (under 16 år) 400 kr.
TBE-vaksine (skogflåttencephalitt), over 16 år 380 kr.
TBE-vaksine(skogflåttencephalitt), under 16 år 350 kr.
   
Vann og avløp - priser 2024

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva:
  Vann = kr 1960  pr. fast del. Avløp = kr 2740 pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva:
  Vann = kr 26,94 pr. m3. Avløp = kr. 41,70 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp:
  kr 8700 inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom.
  Kr 10.200 inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
 • Kontroll og tilsynsgebyr (oppmøtegebyr) = kr 2200 
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse opp til 1''  = kr 500
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse over 1''  = kr 800
 • Årlig leie av vannmåler fritidseiendom  = kr 500
 • Erstatning vannmåler = kr 2300 

Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3


I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig (opp til 10 m3) kr 5750
 •  Slamtømmegebyr - anlegg som tømmes årlig (over 10 m3) kr 8.625
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 2875
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1920
 • Årsgebyr for levering av tørrslam til Gatedalen miljøanlegg per bruksenhet kr 980
 • Ekstratømming av slam kr 7550
 • Akutt-tømming av slam kr 9150
 • Forskjøvet årlig tømming kr 2300
 • Bomtur kr 1300
 • Pris pr spyling av slamanlegg kr 1260


Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.

Avgifter for olje- og fettutskillere

 • Kontroll- og tilsynsgebyr per utskiller: kr 4000

 

Vigsel - se priser her

Vielser som er gratis: 
Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager innenfor ordinær arbeidstid er gratis og foretas av administrasjonen

Ordinær arbeidstid er mandag-fredag:

 • Fra 1. mai til 31. august kl. 08.00-14.30
 • Fra 1. september til 30. april kl. 08.00-15.00

MERK: Vielser på offentlige fridager/helligdager og i uke 52, koster 2.720 kroner.

Vielser dere må betale for:
Priser for 2024

 • Utenfor ordinær arbeidstid og/eller andre steder enn rådhuset/Kulåsparken: 2.720 kroner.
 • Uke 52: 2.720 kroner
 • Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1.230 kr i tillegg

Disse vielsene foretas av folkevalgte.

Faktura sendes i etterkant av vielsen. Prisene kan bli justert hvert år ved nytt budsjett.