>Priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser

Publisert: 21.07.2022

A-C

Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,40 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 4,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 4,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,00 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 4,00 pr. kg
Minstepris per besøk. kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 4,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 4,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 2,13 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall 

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Priser for private innbyggere i Sarpsborg kommune og hytteabonnenter:

 

(Utenbys kunder som ikke betaler renovasjonsavgift til Sarpsborg kommune, må levere avfall i egen kommune, eller betale etter vekt som næringskunder).

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Kundekort (ved tapt/ødelagt kort) kr 295,-

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Barnehage - betalingssatser

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg fra 1. januar 2023:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr 3.000,-
 80% plass   kr 2.400,-
 60% plass   kr 1.800,-
 50% plass   kr 1.500,-
 40% plass   kr 1.200,-

 

Redusert pris - dette må du søke om: 
Se veiledning for å søke om redusert pris i barnehage her.

 

Gratis oppholdstid - dette må du søke om: 
Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kroner 598.825,- pr. år, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke fra august det året barnet fyller 2 år. (Fra 1. august 2023 økes inntektsgrensen til kroner 615.590,-.)

For å søke om gratis kjernetid, må du bruke samme søknadsskjema som for redusert pris i barnehage. Du finner det på denne siden.

 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over. (Fra 1. august 2023 endres søskenmoderasjonen for barn nr. 3 og over til 100%. Det vil si at plassen blir gratis.)

 

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr 265,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 325,- pr. påbegynte halvtime.

 

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr 265,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

 Prisene er vedtatt av bystyret 15.12.2022. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret. 

Begravelse og gravferd - priser

Priser finner for begravelse og gravferd finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Sarpsborg kirkelige fellesråd.

Besøksadresse Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg.

Tlf. 407 01 700 / epost: post.sarpsborg@kirken.no

Biblioteket - purregebyr og priser - 2023:

De fleste av bibliotekenes tjenester og tilbud er gratis. Det er f.eks. gratis å opprette lånekort, låne medier og benytte mange av bibliotekets andre tilbud.
Men beholder du materialet for lenge, eller f.eks. mister lånekortet, kan det komme gebyrer.

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3 : Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 12,- pr. side
 • Attestering av kopier: Kr. 4,- pr. side (svart/hvitt-kopier)

 • For lag og foreninger - kopi og utskrift:
  A4 s/hv: Kr. 2,-.  A4 farger: Kr. 5,-.  A3 s/hv: Kr. 5,-.  A3 farger: Kr. 9,-.

 • Utleie/utlån av bilder fra fotoarkivet:
  Til kommersielt bruk - pr. gang pr. bilde: Kr. 450,-
  Ekspedisjonsgebyr ved utlån til privat bruk - pr. gang: Kr. 100,-

 

 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 35,-
 • 2. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 55,-
 • 3. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 80,-

  OBS!
   14 dager etter 3. purring er sendt ut, blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Priser på erstatning av medier
Dersom medier kan skaffes erstattes det med gjenkjøpsprisen. Dette gjelder medier yngre enn tre år. For øvrig gjelder følgende minimumspriser:

 • Skjønn- og faglitteratur (voksen, ungdom) Kr. 300, – pr. bok
 • Barnebøker: Kr. 200,- pr. bok
 • Tegneserier: Kr. 55, – pr. hefte
 • Tidsskrift: Kr. 80, – pr. hefte
 • Lydbøker: Kr. 200, – pr. bok
 • DVD: Kr. 150,-
 • DVD serie: Kr. 250,-
 • Musikk CD: 150,- kr.
 • Mikro film: Dagens pris
 • Språkkurs: Vurderes i hvert tilfelle
 • Lokalhistorie: Vurderes i hvert tilfelle

Det er mulighet for at låner kan kjøpe et erstatningseksemplar til biblioteket. Det skal da være av samme kvalitet og innbinding som det tapte eksemplaret.

Alle prisene er minimumspriser uavhengig av innkjøpspris. For bøker nyere enn tre år hvor innkjøpsprisen er lavere enn minimumsprisen er det minimumsprisen som gjelder. Dette dekker inn arbeidet med fakturering ol.

Det vil f.eks. bety at erstatningssummen på en barnebok aldri er under 200,- uansett førpris og alder.

Boligsoneparkering - priser 2023

Privatpersoner: 1.258 kroner for 12 måneder. 629 kroner for 6 måneder.

Næringsdrivende: 1.782 kroner 12 måneder. 891 kroner for 6 måneder.

Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Når du har betalt for boligsoneparkering får du ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.

Hvis du vil si opp din avtaleparkering kan vi refundere gjenstående beløp, men ikke hvis avtaleperioden er kortere enn 6 måneder.

Bygge- og delingssaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer (PDF)

Oppmåling, deling og seksjonering - proser:

Oppmåling, deling og seksjonering-priser - PDF

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

D-F

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

 

Gebyr 2023

 • Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven § 12 er 2 000 kr.
 • For behandling av søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven er gebyret på 5 000 kr. Se også forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
 • For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Gebyret for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF-område) er på kr 16 600 per ny grunneiendom. Se også kapittel B i «Gebyrregulativ for oppmåling, deling og seksjonering - PDF ».
 • Dersom saken i tillegg krever dispensasjon fra arealformål, påfølger ytterligere gebyr på kr 25 000 per arealformål/bestemmelse. For ytterligere informasjon, se kapittel D i «Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling i Sarpsborg kommune ».

Kontaktpersoner i kommunen
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen
Delingssaker: Malin Skjelin

Promillesatser og bunnfradrag

For 2022 gjelder følgende promillesatser:

Næring: 5,2
Bolig: 3,6
Særskilt skattegrunnlag: 7
Bunnfradraget blir 300.000,-

Nye boligboligeiendommer har tidligere hatt fritak i 3 år fra det året bygget ble tatt i bruk. Fra skatteåret 2021 er denne regelen falt bort, og alle eiendommer skal betale eiendomsskatt uavhengig av byggeår.

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune

Elg, voksent dyr kr 580,-
Elg, kalv kr 340,-

Forurenset grunn

Gebyr 2023

Gebyr for behandling av tiltaksplan i forbindelse med graving i forurenset grunn:

 • Enkel sak, dvs. lite komplisert og krever lite oppfølging, kr 10 250.
 • Middels sak, dvs. middels arbeidskrevende og krever litt oppfølging, kr 18 500.
 • Komplisert sak, dvs. sak som krever mye arbeid og oppfølging, kr 35 400.
 • Gebyr for kontroll/tilsyn med forurenset grunn er på kr 3 800.

Les også kapittel B i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket-PDF

Kontaktpersoner i kommunen
Marija Vuckovic
Maylinn Dramstad

Les også: 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold.

Fritidsklubblokaler - priser for leie ved Hornnes, Hafslund og Valaskjold:

Pris er 600 kroner (mandag - torsdag), og 800 kroner (fredag - søndag). Betaling skjer ved henting av nøkkel.

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com - opplys hvilken fritidsklubb du ønsker å leie. 

Klubbene leier også ut godkjente DJ-er som kan betjene musikkanleggene for kr. 300,- for to timer, og deretter 100 kr pr. time. 

Viktig at avtalte tidspunkter for kontraktsignering og nøkkelutlevering overholdes. Hvis ikke leietaker møter opp til avtalt tid blir avtalen kansellert.

Skoler/FAU kan leie lokalene gratis etter avtale med den enkelte fritidsklubb.

OBS! Utleie av fritidsklubber er kun for rusfrie tiltak!

Hornnes fritidsklubb:
Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Skolebakken 5, 1746 Skjeberg 
Klubbansvarlig: Veronica Sundal-Jellum 

Hafslund fritidsklubb "Huset":
Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Baneveien 2A, 1738 Borgenhaugen
Klubbansvarlig: Anette Blyverket

Valaskjold fritidsklubb:
Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Valaskjold fritidsklubb er også kjent som "Valla", og du finner den i underetasjen i Valaskjold barnehage.
Besøksadresse: Ørneveien 11, 1710 Sarpsborg
Klubbansvarlig: Merethe Søraa Bøhn

Tilsyn/fyringsavgift

Kr 585,- inkludert mva. Dette er en avgift som betales årlig.

G-I

Gravearbeid i gater, veier og plasser - priser 2023
Gebyr for gravearbeid og arbeidstillatelse i gater, veier og kommunal grunn
 KostnadstypeBeløp
 Fastgebyr  kr. 3.900
 Kontrollgebyr per kontroll  kr. 1.750
 Behandlingsgebyr for utarbeidelse av arbeidsvarsling og skiltplaner  kr. 1.750

MERK: Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør.

 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid
Tidsperiode (uker )Pris pr. m2 pr. uke
0-2 kr. 0
3-29 kr. 21
30-52 kr. 23
53-> kr. 25

MERK: Minimum leiepris fra og med 3. uke er kr. 1.600,-.

Gebyr for bruk av avgiftsbelagte parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider med mer (inkludert merverdiavgift):

 • Per dag: 180 kroner.
 • Per uke: 615 kroner.
 • Per måned: 1900 kroner.
Priser for private innbyggere i Sarpsborg kommune og hytteabonnenter:

 

(Utenbys kunder som ikke betaler renovasjonsavgift til Sarpsborg kommune, må levere avfall i egen kommune, eller betale etter vekt som næringskunder).

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Kundekort (ved tapt/ødelagt kort) kr 295,-

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,40 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 4,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 4,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,00 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 4,00 pr. kg
Minstepris per besøk. kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 4,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 4,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 2,13 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall 

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Hjemmehjelp og praktisk bistand - priser

Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester.

Priser for hjemmehjelp i 2023
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.pris per månedTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 220,00 80,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.862,00 200,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 4.129,00 305,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.900,00 414,00

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Matpriser

Her er priser for mat i 2023.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 118 kroner
Grøtmiddag lørdag 49 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 38 kroner
Formiddagsmat 38 kroner
Middag 118 kroner
Grøt 49 kroner
Kveldsmåltid 38 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 904 kroner
Måltider døgn utenom middag 1809 kroner
Middag 3282 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

  Idrettsanlegg - utleiepriser

Her finner du timepriser for å leie Sarpsborg kommunes idrettsanlegg i 2023. Det er ulike timepriser avhengig av om anlegget skal brukes av:

 • Barn eller voksne
 • Lag/forening
 • Privatpersoner
 • Leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 prosent mer
 • Leie utover ordinær åpningstid er kr. 800 pr. time i tillegg til ordinær arrangementspris mer for hver time.

 

Sparta Amfi og ungdomshallen - leie
Tidspunkt:Barn - pris pr. time: Voksne - pris pr. time:
Alle dager 200,- 1.300,-
Arrangement/kamp 360,- 1.250.-
Privat leie 500,- 1.500,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser. Det er gratis for alle grunnskolene i Sarpsborg. Maks hundre personer.

 

 

Sarpsborg stadion og Kalnes friidrettsstadion - leie
Banetype:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gressbane, trening 135,- 235,-
Gressbane, arrangement/kamp 345,- 685,-
Kunstgressbane (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 565,- 1.195,-
Friidrett, trening 135,- 235,-
Friidrett, arrangement 345,- 685,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser.

 

 

Kunstisbanen - leie
Tidspunkt: Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Alle dager (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 135,- 1 195,-
Arrangement/kamp 345,- 1 195,-

 

 

Flerbrukshaller - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
En  håndballbane til trening*  135,- 360,-
En håndballbane til arrangement/kamp* 345,- 685,-
Idrettshall Sandesundsveien barneskole 60,- 180,-
Idrettshall Sandesundsveien - arrangement 175,- 345,-

* Ovennevnte gjelder Sarpsborghallen, Skjeberghallen, Tindlundhallen, Grålumhallen, Kalneshallen og Sandbakkenhallen.

 

 

Svømmeanlegg - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Hele svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 200,- 450,-
To baner i svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 75,- 200,-
Sarpsborghallen svømmedelen - arrangement 345,- 685,-
Bassengene ved Tindlund, Kurland, Lande og Sandbakken - for foreninger / idrettslag 75,- 200,-
Privat leie av basseng 250,- 500,-

 

 

Gymsaler - leie
AnleggBarn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gjelder gymsalene ved grunnskolene og 1/3-hallen på Kalnes 50,- 100,-
Privat leie i gymsal 150,- 300,-

 

Har du flere spørsmål om utleiepriser? Kontakt utleiepå e-post eller telefonnummer 69 10 80 00.

J-O

Her finner du prisene for kulturskolen 2023

Elevavgift pr. år ved familieinntekt større enn 4G: kr. 4 580,-
Elevavgift pr. år ved familieinntekt mindre enn 4G: kr 2 745,-
Elevavgift pr. år fordypningstilbud: kr 8 710,-
Instrumentleie pr år: kr. 600,-
For instrumenter som lånes uten undervisningsplass (leie per år): kr 1.195 

Kostymeavgift(dans) og materialavgift (kunstfag) kr. 260,- pr år.

Det gis følgende rabatter:
Søskenmoderasjon for det yngste barnet (betalingssats) 40% avslag
Flerfagsmoderasjon: 40% avslag på fag nr 2 (gjelder ikke deltagelse talentprogram Villekulla)

Utleie av amfiet

Kommersielle og utenbys leietakere:

 • Dag 1: 6 740 kroner
 • Dag 2: 6 420 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 900 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 2 760 kroner
 • Dag 2: 1 770 kroner
 • Dag 3 og videre: 995 kroner

*For å benytte paviljongområdet må det søkes leie på ordinær måte. Bruk av området er gratis, men når det benyttes strøm, beregnes samme sats som ved leie av amfiet. 

Utleie av servicebygget

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 20 300 kroner
 • Dag 2: 13 450 kroner
 • Dag 3 og videre: 6 740 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 740 kroner
 • Dag 2: 4 410 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 760 kroner
Utleie av den mobile scenen

Utleie av mobil scene gjelder også for andre arenaer enn Kulås. 

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 23 950 kroner
 • Dag 2: 17 915 kroner
 • Dag 3 og videre: 12 050 kroner

-Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune.

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 450 kroner
 • Dag 2: 5 050 kroner
 • Dag 3 og videre: 3 750 kroner

*For kommersielle og utenbys leietakere gjelder; Ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene, reduseres samlet pris med kroner 5 000 per dag. 

 

Priser for leie av Fritznerbakken aktivitetssenter 2023

Fritznerbakken aktivitetssenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr    300,-
Alle deler (hverdager) kr 1.000,-

Mer om Fritznerbakken aktivitetssenter her.

Priser for leie av Lande bosenter 2023

Lande bosenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr.    300,-
Alle deler (hverdager) kr. 1.000,-

Mer om Lande bo her.

Priser for leie av Ullerøy leirskole 2023
Ullerøy leierskole
Leieperiode:Pris:
Dag/døgn kr  2.200,-
Helg kr  4.300,-
Uke (man.-fre.)      kr  6.550,-

Mer om Ullerøy leirskole her.

Priser for leie av Varteig kurssenter 2023
Varteig kurssenter
Rom:Pris:
Grupperom kr 200,-
Kjøkken kr 200,-
Peisestue kr 460,-
Kommunestyresal kr 800,-
Hele huset kr 1.320,-

Mer om Varteig kurssenter her.

Matpriser

Her er priser for mat i 2023.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 118 kroner
Grøtmiddag lørdag 49 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 38 kroner
Formiddagsmat 38 kroner
Middag 118 kroner
Grøt 49 kroner
Kveldsmåltid 38 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 904 kroner
Måltider døgn utenom middag 1809 kroner
Middag 3282 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Næringsavfall – kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2023 er gebyret på kr 3 800.

Prisene finner du også i kapittel D i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Kontaktperson
Marija Vuckovic
Maylinn Dramstad

Oljeholdig avløpsvann

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp av oljehold avløpsvann. For 2023 er gebyret på kr 4 600.

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2023 er gebyret på kr 3 800.

Prisene finner du også i kapittel E i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Oppmåling, deling og seksjonering - proser:

Oppmåling, deling og seksjonering-priser - PDF

P-S

Parkering på kommunale plasser 2023

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift 1 time: kr. 36
Parkeringsavgift 2 timer: kr. 76
Parkeringsavgift 3 timer: kr. 121
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 47
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 29
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 122
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00. Gjelder også boligsonene.)
Gratis lørdag, søndag og helligdager.

Avgiftsbelagte parkeringsplasser Sirkustomta og Borregaardsbakken (parkering maks 24 timer, alle dager):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 10
Parkeringsavgift pr. dag: kr. 30


Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc.:
Dag: kr. 180
Uke: kr. 615
Måned: kr. 1.900

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Merk: Enkelte plasser har krav om parkeringsskive. Fysiske skiver kjøpes i butikker som selger slike, eventuelt kan man bruke digital løsning (EasyPark).

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

Renovasjon - priser

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 2.260,- pr. år. Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 1.175 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.590 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 2.080 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.990 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 5.600 kr
Felles stor beholder med lås 660 liter 120 126 83 4 6.320 kr
Restavfallscontainer Pr. liter         8,20 kr


Kjekt å vite:
Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir og/eller glass- og metallemballasje.


Henteordning for hageavfall:
 Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.
Merk: Beholderen må oppbevares av abonnenten i vinterhalvåret. Ellers påløper nytt oppstartsgebyr året etter.
Oppstartspris: Kr 430,- 
Abonnement pr. år: 740,-


Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 3.850,- pr. boenhet. Erstatningskort for mistede eller ødelagte nøkkelkort til nedgravde containere koster 200 kroner inkludert merverdiavgift.


Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 1.160,-


Avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Her finner du informasjon om hvordan du endrer beholder eller abonnement.


Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 280,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 410,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 2.100,- 
 • Ekstrasekk kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.


Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Søknadsskjema finnes på side 21 i dette dokumentet: Serviceavtale henteavstand renovasjon - PDF

Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 410 kr 435 kr 1.100 kr 1.430 kr 1.640 kr
660 liter med fire hjul 950 kr 1.100 kr 3.500 kr 4.500 kr 5.500 kr


Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 260,- 


Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 1.900,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePapiravfallRestavfallGlass- og
metallemballasje 
Matavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 390 kr 1.550 kr 390 kr 1.550 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 525 kr 2.120 kr    
Stor beholder 240 liter 110 58 73 680 kr 2.760 kr 680 kr 2.760 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 1.000 kr 4.180 kr    
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1.800 kr 7.570 kr    
Felles stor beholder med lås 660 liter 120 126 83  2.760 kr 8.530 kr    
Avfallscontainer Pr. liter       2,80 kr 12,30 kr    

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del for næringslivet: 

 • Fastgebyr næring nedgravde avfallsløsninger: 5.300 kr pr. år
 • (inkluderer tilgang til avfallsløsninger for papp/papir, glass- og metallemballasje)
 • Fastgebyr næring beholderløsning/containere: 2.780 kr pr. år
 • Plastemballasje, sekkeløsning: kr. 680,-
 • Glass- og metallemballasje, iglo: kr 790,- pr. tømming
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr 7,70
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr 12,30
 • Nøkkelkort til nedgravde containere koster 200 kroner inkl. mva.
 • Nøkkel til sylinderlås for avfallsløsninger koster 200 kroner inkl. mva.
 • Vask av helt og delvis nedgravde containere, pr. lokalitet koster: 3.200 inkl. mva.
Servicetorget - priser for varer
Salg av varer i servicetorget
Vare:Pris:
Jubileumsboken "1000 takk" kr.     399,-
Sarpsborg gjennom hundre år 1839-1939 kr.     150,-
Sarpsborg 1940-1945 kr.     200,-
Sarpsborg 1945-1991 kr.     250,-
Tune bygdebok bind I   1537-1800 kr.       50,-
Tune bygdebok bind II  1800-1930  kr.       50,-
Tune bygdebok bind III 1930-1992 kr.     250,-
Varteig bygdebok bind II kr.     250,-
Olavs by kr.     250,-
Hendelser i 1000 år kr.     299,-
DVD film "Sarpsborgfilmen - Fossen og byen"  kr.     100,-
Turkart kr.     250,-
Eksta sekk til renovasjon  kr.       60,-
Kopiering i farger kr.         6,-
Kopiering   kr.         3,-
SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2023:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

 

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.890,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.734,- (inkludert mat)
50% plass kr. 1.445,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.156,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.215,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.430,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 245,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 196 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 20%, kr 49 pr. dag.
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 310,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 248 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 60%, kr 186 pr. dag.
 • Gebyr for forsinket henting kr. 310,- for hver påbegynte halvtime.


12 timer gratis plass i SFO for barn i 1. klasse - du trenger ikke søke:
Alle barn i 1. klasse får 12 timer gratis SFO pr. uke, uansett plasstype. Dette betyr et fratrekk tilsvarende betalingen for 50% plass. Du trenger ikke søke. Fratrekket kommer automatisk på din faktura. MERK: Fra 01.08.2023 gjelder dette også for alle barn i 2. klasse.

Redusert pris i SFO - dette må du søke om:
Se veiledning for å søke om redusert pris i SFO her. 


Prisene er vedtatt av bystyret 15.12.2022. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Slamtømming - priser 2023

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 5040,- 
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 2520,-
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1680,-
 • Årsgebyr for levering av tørrslam til Gatedalen miljøanlegg per bruksenhet kr 860,-
 • Ekstratømming av slam kr 6600,-
 • Akutt-tømming av slam kr 8040,-
 • Forskjøvet årlig tømming kr 2020,-
 • Bomtur kr 1150,-
 • Pris pr spyling av slamanlegg kr 1100,-

 

 

Svømmehallen - priser for besøk 2023

Priser for enkeltbesøk i svømmehallen:

 • Voksne: kr. 100,-
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige : kr. 50,-

Det er også mulig å kjøpe klippekort:

 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 6 klipp: kr. 200,- 
 • Voksne - 6 klipp: kr. 400,-
 • Barn - 12 klipp: 400,-
 • Voksne - 12 klipp: kr. 800,-

Du kan betale med kontanter, bankkort og Vipps.

Badetiden er på 60 minutter per besøkende.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2023 i henhold til forskrift 185 kroner per døgn. For enkelte dag- eller nattopphold, 105 kroner per natt/dag i 2023.

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. 

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

T-V

Torgplass - priser 2023

Priser for leie av plass ved Sarpsborg torg:
Pr. dag: kr. 315,-
Pr. uke: kr. 960,-
Pr. måned: kr. 2.000,-
Pr. halvår: kr. 3.350,-
Pr. år: kr. 6.250,-

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis leie av plass.

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm har en egenandel. Egenandeler fastsettes av bystyret. Trygghetsalarmen er kommunens eiendom. Når behovet for trygghetsalarm opphører, må du selv ta kontakt med kommunen for tilbakelevering av utstyret.

Priser trygghets- og smykkealarmer 2023
Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 286,00
Inntekt >2G kr. 359,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap.

Utslippstillatelse – saksbehandling, kontroll og tilsyn

Ved etablering av private renseanlegg må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsregelverket og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Saksbehandlingsgebyret for utslippstillatelse etter forurensningsloven varierer ut ifra anleggets størrelse (PE - personekvivalenter):

1-15 PE (tilsvarer 1-3 boenheter): kr 5 000
16-49 PE (tilsvarer 4-9 boenheter): kr 8 200
50-1999 PE (tilsvarer 10-200 boenheter) kr: 18 400

Prisene finner du også i kapittel A i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Gebyr for behandling av søknad om tiltak for å etablere avløpsanlegget etter plan- og bygningsloven er på kr 12 000 for avløpsanlegg 1-49 PE. For større avløpsanlegg, 50-1999 PE, er gebyret på kr 36 000.

Ved samlet søknad om utslippstillatelse og tiltak etter plan- og bygningsloven tas det halvt gebyr for behandling av utslippssøknaden. For den vanligste anleggsstørrelsen (beregnet på 1-3 boenheter) vil samlet gebyr da være kr 14 500. (Byggesaksgebyr: kr 12 000 + halvt forurensningsgebyr: 2 500 kr).
Merk at det i enkelte tilfeller kan påløpe andre gebyrer i tillegg til ovennevnte, for eksempel ved søknad om dispensasjon fra arealplanformål eller byggeforbud etter plan- og bygningsloven.

Byggesaksgebyr for 2023, se kapittel C.2.3.3 og C.2.3.4: gebyr-for-byggesaksbehandling-2023 (PDF)

Ved søknad om endring av utslippstillatelse etter forurensningsregelverket varierer prisen ut ifra hva slags endringer det søkes om:
Endring av utslippstillatelsens varighet: kr 2 000.

Andre endringer av eksisterende utslippstillatelse: kr 1 500 per time etter medgått tid

Utslippstillatelse – årlig tilsynsgebyr
Årlig tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av alle boenheter som har et separat avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver boenhet skal belastes med gebyr. Størrelsen på tilsynsgebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret varierer med type boenhet:
Bolig < 50 PE: kr 420
Bolig 50-1999 PE: kr 965
Hytte: kr 230
For ytterligere informasjon, se også kapittel A i  Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Kontaktperson:
Marija Vuckovic
Maylinn Cecilie Dramstad

Vaksinasjonskontoret prisliste

Her er oversikt over hvilke vaksiner som kan fås ved vaksinasjonskontoret, og prisene for disse.


Generelt for alle vaksinasjoner tilkommer et konsultasjonsgebyr pr.besøk pr.person
Konsultasjonstakst dagtid: 260 kroner
Konsultasjonstakst kveld fra kl. 16.00: 360 kroner

Uteblitt time uten beskjed dagen før faktureres med 260 kroner for dagtime og 360 kroner for kveldstime.
Fakturagebyr på 71 kroner kommer i tillegg.

Kontant betaling eller bankkort.

Prisliste vaksinasjoner
Vaksinetype:Pris:
Gul feber 400 kr.
Nytt gul-feber vaksinasjonssertifikat(WHO) 50 kr.
Difteri/tetanus, kikhoste, polio 330 kr.
Polio 180 kr.
Tyfoid injeksjon 250 kr.
Tyfoid kapsler 250 kr.
Rabies 575 kr.
Dukoral pr. dose 250 kr.
Meningokokk A-C-W-Y 450 kr.
Japansk encefalitt 890 kr. 
Pneumokokk 400 kr. 
Hepatitt A, voksen 350 kr.
Hepatitt A, barn 300 kr.
Hepatitt B, voksen 270 kr.
Hepatitt B, barn (under 16 år) 200 kr.
Twinrix (Hep A+B), voksen 570 kr.
Twinrix, barn (under 16 år) 400 kr.
TBE-vaksine (skogflåttencephalitt), over 16 år 380 kr.
TBE-vaksine(skogflåttencephalitt), under 16 år 350 kr.
HPV (cervarix) 1050 kr.
Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr 1.580  pr. fast del. Avløp = kr 2.165,- pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr 21,65 pr. m3. Avløp = kr. 33,00 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: kr 7.000,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom.
  Kr 8.100,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
 • Kontroll og tilsynsgebyr (oppmøtegebyr) = 1.790 kr
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse opp til 1''  = 400 kr
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse over 1''  = 650 kr
 • Årlig leie av vannmåler fritidseiendom  = 400 kr
 • Erstatning vannmåler = 3.000 kr

Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3


I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 5.040,- 
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 2.520,-
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1.680,-
 • Årsgebyr for levering av tørrslam til Gatedalen miljøanlegg per bruksenhet kr 860,-
 • Ekstratømming av slam kr 6.600,-
 • Akutt-tømming av slam kr 8.040,-
 • Forskjøvet årlig tømming kr 2.020,-
 • Bomtur kr 1.150,-
 • Pris pr spyling av slamanlegg kr 1.100,-


Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.

Avgifter for olje- og fettutskillere

 • Kontroll- og tilsynsgebyr per utskiller: kr 4.200,-

 

Vigsel - se priser her

Vielser som er gratis: Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager innenfor ordinær arbeidstid er gratis og foretas av administrasjonen

Ordinær arbeidstid er mandag-fredag:

 • Fra 1. mai til 31. august kl. 08.00-14.30
 • Fra 1. september til 30. april kl. 08.00-15.00

MERK: Vielser på offentlige fridager/helligdager og i uke 52, koster 2.560 kroner (pris for 2023)

Vielser dere må betale for:

 • Hvis det er ønske om vielse andre steder i kommunen og/eller utenfor ordinær arbeidstid, foretas vielsen av folkevalgte. Vielsen koster 2.560 kroner (pris for 2023)
 • Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1.160 kroner (pris for 2023).

Faktura sendes i etterkant av vielsen.
Prisene kan bli justert hvert år ved nytt budsjett.