>Barnevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barnevern

02.05.2022

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer

Sentralbord:
Hverdager fra 07.30-15.30
(til 15.00 fra 1. mai til 1. september):
69 10 83 00/ 69 10 80 00

Mottak/akutt:
Hverdager fra 15.30-20.00
(15.00 fra 1. mai til 1. september):
482 80 211

Utenom overnevnte tider
(etter kl 20.00, samt i helger):
Beredskapsvakt: 911 17 140

Barnas alarmtelefon: 
116 111 (ikke kommunal)

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusveien 17
1739 Borgenhaugen

Postadresse:
Pb 237
1702 Sarpsborg

Les mer om barneverntjenesten her.

Ledere

Virksomhetsleder/ barnevernleder:
Gunn Marit Haglund
Tlf: 905 99 135

Rådgiver for barnevernleder og  stedfortreder for barnevernleder/ virksomhetsleder 
Elsie Anette Torkildsen
Tlf: 930 38 154

Avdelingsleder sentrum: 
Lene Granstrøm
Tlf. 913 60 084 

Avdelingsleder øst:
Hanne Hopperstad Jørgensen
Tlf. 41240118

Avdelingsleder vest:
Fredrik Bjørnebekk-Waagen
Tlf. 48117600

Avdelingsleder omsorg barnevern:
Siri Glad Hauge
Tlf. 928 42 106

Avdelingsleder mottak, akutt, mobilt team:
Gro Anita Elvestad 
Tlf: 976 90292

Avdelingsleder administrasjon:
Sylvia Amundrød 
Tlf. 982 66 676

Avdelingsleder tiltak og utvikling barnevern:
Kari Anne Heldahl
Tlf. 934 90 491

Barnevern

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1739 Borgenhaugen