Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om organisasjonen Sarpsborg kommune

04.01.2021

Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne i Sarpsborg og forvalte myndighet i tråd med lovverket og politiske vedtak.

Sarpsborg kommune

 

Kontaktopplysninger
 • Besøksadresse: Glengsgata 38,1706 Sarpsborg
 • Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 • Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
 • Organisasjonsnummer: 938 801 363
 • Kontonummer: 1506 05 84084 (Driftskonto - for innbetalinger som ikke er fakturert.)
 • Telefon: 69 10 80 00
 • Telefaks: 69 15 00 13
Om kommunen
 • Kommunesenter: Sarpsborg
 • Antall innbyggere: 56 732 (pr. 01.01.2020)
 • Antall årsverk: 3 572 (pr. 01.01.2020)
 • Antall ansatte: 4 410 (pr. 01.01.2020)
 • Målform: Bokmål
 • Kommunenummer: 3003
Bilder til nedlasting

Du finner bilder (høy oppløsning) av kommunedirektør, ordfører, varaordfører og direktører ved å klikke her.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er Sarpsborg kommunes øverste administrative leder. Bystyret ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren har blant annet ansvaret for saksforberedelser overfor politiske organer, og for å iverksette politiske vedtak.

Turid Stubø Johnsen er kommunedirektør i Sarpsborg kommune. Johnsen er født i 1967, og startet i stillingen i august 2020. Hun var før dette avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Johnsen er utdannet landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole og har tatt videreutdanning innenfor ledelse. Johnsen har hatt lederansvar siden 2005, og har hatt en rekke lederstillinger i Statens vegvesen.

Kommuneområde oppvekst

Direktør Erik Bråthen

Direktør oppvekst  
Erik Bråthen
Tlf. 902 76 614

Kommuneområde oppvekst består av 26 virksomheter:

Kommuneområde teknisk 

Hasse Ekman

 

Direktør teknisk
Hasse Ekman
Tlf. 913 90 955

 

Kommuneområde teknisk består av fem virksomheter:

Kommuneområde helse og velferd

Kirsti Skaug
Direktør velferd
Kirsti Skaug
Tlf. 69 10 88 04 / 908 33 359

 

Kommuneområde helse velferd består av 18 virksomheter:

Kommuneområde samfunn

Sigmund Vister

Direktør samfunn
Sigmund Vister 
Tlf. 995 46 461

 

Kommuneområde samfunn består av tre virksomheter:

 

Kommuneområde organisasjon

Reidar HandelsbyDirektør organisasjon 
Reidar Handelsby
Tlf. 69 11 61 50 / 915 19 434

 

Kommuneområde organisasjon består av tre virksomheter:

Kommuneområde organisasjon arbeider etter arbeidsgiverpolitikkens prinsipper for ledelse, medvirkning, samarbeid og team - og er en av kommunedirektørens støttefunksjoner.

På grunnlag av vedtatt arbeidsgiverpolitikk, helhetlig styringsmodell og IKT-strategi skal kommuneområdet utøve arbeidsgiverrollen i det daglige og være en støttefunksjon for virksomheter og kommuneområder gjennom plan- og strategiarbeid, forhandlinger, rådgivning og i utviklingsarbeid.

Kommuneområde teknologi og endring

 

Direktør teknologi og endring
Ole Gabrielsen
Tlf. 950 88 287

 

Kommuneområdet består av fem avdelinger:

Kommuneområde teknologi og endring favner blant annet innovasjon, endringskultur, menneskeorientert tjenestedesign, IKT, servicetorget, samt kommunikasjonsrådgivere.

Området består av de fem avdelingene;