>Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Om organisasjonen Sarpsborg kommune

16.01.2017

Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne i Sarpsborg og forvalte myndighet i tråd med lovverket og politiske vedtak.

Sarpsborg kommune

 

Kontaktopplysninger
 • Besøksadresse: Glengsgata 38,1706 Sarpsborg
 • Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 • Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
 • Organisasjonsnummer: 938 801 363
 • Kontonummer: 6129 06 64283 (Driftskonto - for innbetalinger som ikke er fakturert.)
 • Telefon: 69 10 80 00
 • Telefaks: 69 15 00 13
Om kommunen
 • Kommunesenter: Sarpsborg
 • Antall innbyggere: 55 127 (pr. 1. januar 2017).
 • Antall årsverk: 3 092
 • Antall ansatte: 3 895
 • Målform: Bokmål
 • Kommunenummer: 0105

Rådmannen

Rådmannen er Sarpsborg kommunes øverste administrative leder. Bystyret ansetter rådmannen. Rådmannen har blant annet ansvaret for saksforberedelser overfor politiske organer, og for å iverksette politiske vedtak.

Unni Skaar er rådmann i Sarpsborg kommune. Skaar er født i 1958 og ble ansatt i stillingen i juni 2010. Hun var fram til det kommunesjef for samfunn, økonomi og kultur i kommunen.
Skaar har tidligere vært rådmann i kommunene Spydeberg, Askim og Ski.

Unni Skaars stedfortreder er kommunesjef Kirsti Skaug.

Kommuneområde oppvekst

Kristia Svendsen
Kommunesjef oppvekst  
Kristia Svendsen 
Tlf. 993 97 051 

 

Kommuneområde oppvekst består av 26 enheter:

Kommuneområde teknisk 

Hasse Ekman

 

Kommunesjef teknisk
Hasse Ekman
Tlf. 913 90 955

 

Kommuneområde teknisk består av tre enheter:

Kommuneområde velferd

Kirsti Skaug
Kommunesjef velferd
Kirsti Skaug
Tlf. 69 11 60 14 / 908 33 359

 

Kommuneområde velferd består av 17 enheter:

Kommuneområde samfunn

Sigmund Vister

Kommunesjef samfunn
Sigmund Vister 
Tlf. 995 46 461

 

Kommuneområde samfunn består av tre enheter:

 

Kommuneområde organisasjon

Reidar Handelsby
Kommunesjef organiasjon 
Reidar Handelsby
Tlf. 69 11 61 50 / 915 19 434

 

Kommuneområde organisasjon består av fire enheter:

Kommuneområde organisasjon arbeider etter arbeidsgiverpolitikkens prinsipper for ledelse, medvirkning, samarbeid og team - og er en av rådmannens støttefunksjoner.

På grunnlag av vedtatt arbeidsgiverpolitikk, helhetlig styringsmodell og IKT-strategi skal kommuneområdet utøve arbeidsgiverrollen i det daglige og være en støttefunksjon for virksomheter og kommuneområder gjennom plan- og strategiarbeid, forhandlinger, rådgivning og i utviklingsarbeid.