>Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Om organisasjonen Sarpsborg kommune

24.01.2019

Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne i Sarpsborg og forvalte myndighet i tråd med lovverket og politiske vedtak.

Sarpsborg kommune

 

Kontaktopplysninger
 • Besøksadresse: Glengsgata 38,1706 Sarpsborg
 • Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 • Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
 • Organisasjonsnummer: 938 801 363
 • Kontonummer: 1506 05 84084 (Driftskonto - for innbetalinger som ikke er fakturert.)
 • Telefon: 69 10 80 00
 • Telefaks: 69 15 00 13
Om kommunen
 • Kommunesenter: Sarpsborg
 • Antall innbyggere: 56 000
 • Antall årsverk: 3 465 (pr. 31.12.2018)
 • Antall ansatte: 4 218 (pr. 31.12.2018)
 • Målform: Bokmål
 • Kommunenummer: 0105
Bilder til nedlasting

Du finner bilder (høy oppløsning) av kommunedirektør, ordfører, varaordfører og direktører ved å klikke her.

Kommunedirektør

Unni SkaarKommunedirektøren er Sarpsborg kommunes øverste administrative leder. Bystyret ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren har blant annet ansvaret for saksforberedelser overfor politiske organer, og for å iverksette politiske vedtak.

Unni Skaar er kommunedirektør i Sarpsborg kommune. Skaar er født i 1958 og ble ansatt i stillingen som frem til 24.januar 2019 het rådmann, i juni 2010. Hun var før det kommunesjef for samfunn, økonomi og kultur i kommunen.
Skaar har tidligere vært rådmann i kommunene Spydeberg, Askim og Ski.

Unni Skaars stedfortreder er direktør Kirsti Skaug.

Kommunedirektøren har ett team under seg:

Team sekretariat

Kommuneområde oppvekst

Kristia Svendsen

Direktør oppvekst  
Kristia Svendsen 
Tlf. 993 97 051 

 

Kommuneområde oppvekst består av 25 virksomheter:

Kommuneområde teknisk 

Hasse Ekman

 

Direktør teknisk
Hasse Ekman
Tlf. 913 90 955

 

Kommuneområde teknisk består av fem virksomheter:

Kommuneområde helse og velferd

Kirsti Skaug
Direktør velferd
Kirsti Skaug
Tlf. 69 11 60 14 / 908 33 359

 

Kommuneområde helse velferd består av 17 virksomheter:

Kommuneområde samfunn

Sigmund Vister

Direktør samfunn
Sigmund Vister 
Tlf. 995 46 461

 

Kommuneområde samfunn består av tre virksomheter:

 

Kommuneområde organisasjon

Reidar HandelsbyDirektør organisasjon 
Reidar Handelsby
Tlf. 69 11 61 50 / 915 19 434

 

Kommuneområde organisasjon består av tre virksomheter:

Kommuneområde organisasjon arbeider etter arbeidsgiverpolitikkens prinsipper for ledelse, medvirkning, samarbeid og team - og er en av kommunedirektørens støttefunksjoner.

På grunnlag av vedtatt arbeidsgiverpolitikk, helhetlig styringsmodell og IKT-strategi skal kommuneområdet utøve arbeidsgiverrollen i det daglige og være en støttefunksjon for virksomheter og kommuneområder gjennom plan- og strategiarbeid, forhandlinger, rådgivning og i utviklingsarbeid.

Kommuneområde teknologi og endring

 

Direktør teknologi og endring
Ole Gabrielsen
Tlf. 950 88 287

 

Mer informasjon om kommuneområdet kommer

Kommuneområdet favner blant annet innovasjon, endringskultur, menneskeorientert tjenestedesign, strategi og utvikling IKT, servicetorget, samt informasjonsavdeling.

Mer informasjon kommer.