>Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Publisert: 02.01.2024

Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne i Sarpsborg og forvalte myndighet i tråd med lovverket og politiske vedtak.

Sarpsborg kommune

 

Kontaktopplysninger
 • Besøksadresse: Glengsgata 38,1706 Sarpsborg
 • Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 • Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
 • Organisasjonsnummer: 938 801 363
 • Kontonummer: 1506 05 84084 (Driftskonto - for innbetalinger som ikke er fakturert.)
 • Telefon: 69 10 80 00
Om kommunen
 • Kommunesenter: Sarpsborg
 • Antall innbyggere: 59 771 (tall fra 01.01.2024)
 • Antall årsverk 3865 (tall fra 01.01.2024)
 • Antall faste ansatte 4719 (tall fra 01.01.2024)
 • Målform: Bokmål
 • Kommunenummer: 3105
Bilder til nedlasting

Du finner bilder (høy oppløsning) av kommunedirektør, ordfører, varaordfører og direktører her.

Kommunedirektør

Turid Stubø JohnsenKommunedirektøren er Sarpsborg kommunes øverste administrative leder. Bystyret ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren har blant annet ansvaret for saksforberedelser overfor politiske organer, og for å iverksette politiske vedtak.

Turid Stubø Johnsen er kommunedirektør i Sarpsborg kommune. Johnsen er født i 1967, og startet i stillingen i august 2020. Hun var før dette avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Johnsen er utdannet landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole og har tatt videreutdanning innenfor ledelse. Johnsen har hatt lederansvar siden 2005, og har hatt en rekke lederstillinger i Statens vegvesen.

Kommunedirektør
Turid Stubø Johnsen
Tlf. 952 41 443

Kommuneområde oppvekst

Konstituert direktør oppvekst  
Hanne Lothe
Tlf. 940 23 692

Oppvekst har assisterende direktør og består av 27 virksomheter:

Konsistuert assisterende direktør oppvekst 
Ann Kristin Jacobsen
Tlf. 900 22 987

Kommuneområde teknisk

Liv Karin Sørli

Direktør teknisk
Liv Karin Sørli
Tlf. 952 32 908

 

Teknisk består av fem virksomheter:

Kommuneområde helse og velferd

Kirsti Skaug

Direktør helse og velferd
Kirsti Skaug
Tlf. 908 33 359

 

 

Helse og velferd har assisterende direktør og består av 16 virksomheter:

Kst. assisterende direktør helse og velferd
Lene Guthu Ryen
Tlf. 951 03 831

 

Kommuneområde samfunn

Sigmund Vister

Direktør samfunn
Sigmund Vister 
Tlf. 995 46 461

 

Samfunn består av tre virksomheter:

 

Kommuneområde fellesfunksjoner

Elin

 

Direktør fellesfunksjoner 
Elin Cathrine Hagen
Tlf. 993 09 173 

 

 

Fellesfunksjoner består av fire virksomheter: