>Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om organisasjonen Sarpsborg kommune

Publisert: 01.12.2023

Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne i Sarpsborg og forvalte myndighet i tråd med lovverket og politiske vedtak.

Sarpsborg kommune

 

Kontaktopplysninger
 • Besøksadresse: Glengsgata 38,1706 Sarpsborg
 • Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 • Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
 • Organisasjonsnummer: 938 801 363
 • Kontonummer: 1506 05 84084 (Driftskonto - for innbetalinger som ikke er fakturert.)
 • Telefon: 69 10 80 00
 • Telefaks: 69 15 00 13
Om kommunen
 • Kommunesenter: Sarpsborg
 • Antall innbyggere: 59 038 (tall fra 01.01.2023)
 • Antall årsverk: 3 895 (pr. 01.01.2023)
 • Antall ansatte: 4 525 (pr. 01.01.2023)
 • Målform: Bokmål
 • Kommunenummer: 3003
Bilder til nedlasting

Du finner bilder (høy oppløsning) av kommunedirektør, ordfører, varaordfører og direktører ved å klikke her.

Kommunedirektør

Turid Stubø JohnsenKommunedirektøren er Sarpsborg kommunes øverste administrative leder. Bystyret ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren har blant annet ansvaret for saksforberedelser overfor politiske organer, og for å iverksette politiske vedtak.

Turid Stubø Johnsen er kommunedirektør i Sarpsborg kommune. Johnsen er født i 1967, og startet i stillingen i august 2020. Hun var før dette avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Johnsen er utdannet landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole og har tatt videreutdanning innenfor ledelse. Johnsen har hatt lederansvar siden 2005, og har hatt en rekke lederstillinger i Statens vegvesen.

Kommunedirektør
Turid Stubø Johnsen
Tlf. 952 41 443

Kommuneområde oppvekst

Direktør Erik Bråthen


Direktør oppvekst  
Erik Bråthen
Tlf. 902 76 614

 

Oppvekst har assisterende direktør og består av 27 virksomheter:

Assisterende direktør oppvekst 
Hanne Lothe
Tlf. 940 23 692

Kommuneområde teknisk

Liv Karin Sørli

Direktør teknisk
Liv Karin Sørli
Tlf. 952 32 908

 

Teknisk består av fem virksomheter:

Kommuneområde helse og velferd

Kirsti Skaug

Direktør helse og velferd
Kirsti Skaug
Tlf. 908 33 359

 

 

Helse og velferd har assisterende direktør og består av 16 virksomheter:

Kst. assisterende direktør helse og velferd
Lene Guthu Ryen
Tlf. 951 03 831

Assisterende direktør helse og velferd
Alice Reigstad
Tlf. 971 48 817

Kommuneområde samfunn

Sigmund Vister

Direktør samfunn
Sigmund Vister 
Tlf. 995 46 461

 

Samfunn består av tre virksomheter:

 

Kommuneområde organisasjon

Elin

 

Direktør organisasjon 
Elin Cathrine Hagen
Tlf. 993 09 173 

 

 

Organisasjon består av tre virksomheter:

Kommuneområde organisasjon arbeider etter arbeidsgiverpolitikkens prinsipper for ledelse, medvirkning, samarbeid og team - og er en av kommunedirektørens støttefunksjoner.

På grunnlag av vedtatt arbeidsgiverpolitikk, helhetlig styringsmodell og IKT-strategi skal kommuneområdet utøve arbeidsgiverrollen i det daglige og være en støttefunksjon for virksomheter og kommuneområder gjennom plan- og strategiarbeid, forhandlinger, rådgivning og i utviklingsarbeid.

Kommuneområde teknologi og endring

Tone Hankø (foto Ole Christian Foss)

Direktør teknologi og endring
Tone Hankø Sandvei
Tlf. 909 47 046
Konstituert direktør teknologi og endring:
Atle Johnsen
Tlf: 907 54 033

 

Teknologi og endring består av fem avdelinger:

Kommuneområde teknologi og endring favner blant annet innovasjon, endringskultur, menneskeorientert tjenestedesign, IKT, og servicetorget.

Området består av de fem avdelingene;