>HR

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


HR

04.01.2018

Julie BäckstrømEnhetsleder
Julie E. Bäckstrøm 
Tlf. 482 66 253 

Enhet HR

Enheten jobber med drift, rådgivning, og strategi og utvikling innenfor følgende fagområder:

 • Lønn og tariff
 • Lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning
 • Fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner)
 • Arbeidstidsordninger, turnus
 • Rådgivning på pensjonsområdet
 • Omstilling, endringsarbeid
 • Personalsaker
 • HMS, inkluderende arbeidsliv, attføring
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Rekruttering og tilsettinger
 • Lærlingeordningen, praksisplasser
 • Rapportering

Antall årsverk: 29
Antall medarbeidere: 32

 

Her finner du Enhet HR

Besøksadresse:

Tuneveien 95
1712 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg