>Porteføljestyring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Porteføljestyring

08.01.2022

Avdeling porteføljestyring er lokalisert til Sarpsborg rådhus.
Avdelingen ligger under kommuneområde teknologi og endring, og skal sikre maksimal effekt fra kommunens utviklingsprosjekter på tre måter:

  • Ved å kvalitetssikre og prioritere prosjektene
  • Ved å støtte prosjektgjennomføringen og gevinstrealiseringsarbeidet – også etter implementering i linja
  • Ved å kontrollere og, om nødvendig, gripe inn i prosjektgjennomføringen

Avdelingen har videre ansvar for å gripe inn i prosjekter som ikke leverer eller ser ut til å levere i henhold til mandatets angitte kvalitets-, kostnads- eller tidsramme.

Adresse:

Sarpsborg rådhus, Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg

Avdelingsleder:

Anita Grøseth  Tlf 977 61 138