>Sarpsfossen skole

Innhold

Alternative skolearenaer

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1739 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg

Telefon: 905 12 955

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsfossen skole

Publisert: 12.01.2023

Om skolen

Sarpsfossen skole ble opprettet 01.08.2021. Dette er en skole der spesialundervisning er gjennomgående i grunnskoleløpet fra 1. til 10. trinn. Sarpsfossen skole er et kommuneovergripende skoletilbud.

Skolen består i dag av tre spesialavdelinger for elever fra 1. til 10. trinn, samt spesialundervisning for voksne innenfor grunnskolens område. Skolen har i underkant av 50 elever, noe som utgjør ca. 0.9% av skoleelevene i Sarpsborg.

De to barneskoleavdelingen er samlokalisert med hver sin ordinære barneskole. Ungdomsskoleavdelingen ligger litt utenfor en ordinær ungdomsskole. Alle avdelingene har et tett samarbeid med nærskolene de er tilknyttet.

Voksenopplæringen er lokalisert sammen med skolens administrasjon, ved Skjeberg administrasjonsbygg. Noe undervisning foregår her, men det meste av undervisningen blir gitt i elevens naturlige omgivelser som arbeids-, bo- og fritidsomgivelser.

Se mer informasjon om Sarpsfossen skole her:

Kommunens visjon er «Sammen skaper vi Sarpsborg». Visjonen er knyttet til tre innsatsområder: Det gode hjemsted,  jobbene for framtiden, opplevelser for livet.

Ved Sarpsfossen skole har vi videreutviklet visjonen i tråd med samfunnsoppdraget vårt: «Sammen skaper vi livsmestring». Dette innebærer å gi riktig og adekvat opplæring utfra elevenes individuelle behov, samt å utvikle elevenes kompetanse slik at de kan løse utfordringer de møter der de skal leve - ute i samfunnet.

  • Alle barn og unge har rett til å få sitt skoletilbud på sin nærskole. Det er også en rettighet å søke om skolebytte. Sarpsfossen skole er et supplement til elevenes nærskole, og foresatte må selv aktivt søke for å kunne få tildelt plass.

  • Det er langt flere søknader enn antall ledige plasser ved Sarpsfossen skoles spesialavdelinger. Vi må derfor prioritere søknadene, selv om de oppfyller de generelle kravene til å bli vurdert for plass. Det generelle kravet er at den sakkyndige vurderingen anbefaler spesialundervisning i alle fag og alle timer, at eleven har psykisk utviklingshemming med moderat- eller mer alvorlig grad, og med samsvarende adaptive ferdigheter. Det vurderes også utfra et helhetsbilde for eleven, dens utfordringer og opp mot barnets beste.

  • Elevenes behov for spesialavdeling blir årlig vurdert. Dette for å ivareta barnets rett til tilbakeføring til nærskole, dersom utviklingen tilsier det. I tillegg har enhver elev rett til tilbakeføring til nærskolen om ønskelig. Det tilbakeføres flere elever til sin nærskole hvert år.

Søke om plass

Her finner du søknadsskjema for skoleplass ved Sarpsfossen skole:

Spesialundervisning barn/ungdom - søknad om plass ved Sarpsfossen skole (Word)
Spesialundervisning barn/ungdom - søknad om plass ved Sarpsfossen skole (PDF)

Søknadsfristen er 1. november.

Søknad med vedlegg sendes til: Sarpsborg kommune v/Sarpsfossen skole, Postboks 237, 1702 Sarpsborg. Den kan også leveres direkte til Sarpsfossen skole, Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen.

Ledelse og ansatte
Jørn Wallin Pettersen

Virksomhetsleder / rektor
Jørn Wallin Pettersen 
Tlf. 992 05 887

 

 

Førstesekretær
Mette Minge
Tlf. 474 74 474

Koordinator skyss og SFO
Monica Ellevold
Tlf. 911 224 67

Teamleder barneskoleavd. Regnbuen
Ulrika Eleonora Østli
Tlf. 915 22 982

Teamleder barneskoleavd. Maren Juel
Christine Tangen Brorstrøm
Tlf. 975 26 737

Teamleder ungdomskoleavd. Studio
Inger-Helene Holm Martinsen
Tlf. 900 11 021

Rådgiver
Mari Kindem
975 32 393