Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Spesialpedagogikk førskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Spesialpedagogikk førskole

21.04.2020

NB: Noe av innholdet på denne siden kan være utdatert!

Den pågående korona-pandemien har ført til at mange av kommunens tjenester og virksomheter er stengt eller har redusert kapasitet. 

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan kommunens tjenester berøres av pandemien.

20.04.2020 - Gjenåpning av barnehagene: Informasjon til foresatte med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp / hjelp ved nedsatt funksjonsevne

20.03.2020 - Sterkt redusert tilbud i barnehagene: Informasjon til foresatte med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp / hjelp ved nedsatt funksjonsevne


Virksomhetsleder: Elisabeth Haglund, tlf. 416 62 880

Ansvar og oppgaver

Enhetens fagpersoner (assistenter/førskolelærere/spesialpedagoger) arbeider mot barn som mottar hjelp etter Barnehageloven - i barnehager, hjemme eller andre steder. De ansatte arbeider direkte med barna på bakgrunn av sakkyndige vurderinger og vedtak. Veiledning og samarbeid med foreldre, barnehagepersonale og andre instanser er også en del av arbeidet. 

Vedrørende spesialpedagogisk hjelp før skolealder, se Barnehageloven §19 a-h

Enhetens ansvar og oppgaver:
  • Koordinering av barn med store hjelpebehov.
  • Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn (med og uten barnehageplass).
Vårt hovedfokus i arbeidet med barn som har behov for høy grad av tilrettelegging:
  • Alle har rett til opplæring og god livskvalitet.
  • Fokus på hele mennesket og tverrfaglig samarbeid.
  • Alle barn/ansatte har en ressurs og kan videreutvikle denne.
  • Tilpasset tilrettelegging og likeverdig behandling.
  • Alle barn/ansatte skal være medvirkende og oppleve inkludering i sin hverdag.

Forsterket avdeling barnehage

Avdelingen Hestehoven er knyttet til Fosbyløkka barnehage og har for tiden plass til tre barn med store sammensatte hjelpebehov. Avdelingen har fast samarbeid med den øvrige barnehagen og de andre avdelingene for gjennomføring av aktiviteter og tilrettelegging for barna.

For mer informasjon, ta direkte kontakt med avdelingen på telefon 404 36 145 eller med enhetsleder.

Spesialpedagogikk førskole

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1739 Sarpsborg