>Spesialpedagogikk førskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Spesialpedagogikk førskole

04.01.2022

Virksomhetsleder 
Elisabeth Haglund
Tlf. 416 62 880

Ansvar og oppgaver

Virksomhetens fagpersoner (assistenter/førskolelærere/spesialpedagoger) arbeider mot barn som mottar hjelp etter Barnehageloven - i barnehager, hjemme eller andre steder. De ansatte arbeider direkte med barna på bakgrunn av sakkyndige vurderinger og vedtak. Veiledning og samarbeid med foreldre, barnehagepersonale og andre instanser er også en del av arbeidet. 

For mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp før skolealder, se Barnehageloven kapittel VII (§§ 31-40)

Virksomhetens ansvar og oppgaver:
  • Koordinering av barn med store hjelpebehov.
  • Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn (med og uten barnehageplass).
Vårt hovedfokus i arbeidet med barn som har behov for høy grad av tilrettelegging:
  • Alle har rett til opplæring og god livskvalitet.
  • Fokus på hele mennesket og tverrfaglig samarbeid.
  • Alle barn/ansatte har en ressurs og kan videreutvikle denne.
  • Tilpasset tilrettelegging og likeverdig behandling.
  • Alle barn/ansatte skal være medvirkende og oppleve inkludering i sin hverdag.
Spesialpedagogikk førskole

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1739 Sarpsborg