Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Innhold

St. Marie læringssenter

Besøksadresse:

Oscar Pedersens vei 16B
1721 Sarpsborg

Telefon: 474 55 898

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Særskilt språkopplæring i grunnskolen

02.01.2020

En grunnskoleelev med et annet morsmål enn norsk kan ha rett til særskilt språkopplæring etter §2.8 i Opplæringsloven.

Retten gjelder inntil eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge ordinær læreplan. Særskilt språkopplæring kan bestå av tre former for opplæring:

  1. Særskilt norskopplæring – forsterket og tilpasset opplæring i norsk.
  2. Tospråklig fagopplæring – opplæring i fag på norsk med morsmålsstøtte.
  3. Morsmålsopplæring – opplæring i morsmålet.

Organisering:

Velkomstsamtale

Alle nyankomne flerspråklige elever i grunnskolen kommer med foresatte til en velkomstsamtale på St. Marie læringssenter. Eleven kartlegges, og elever og foresatte får informasjon om skole- og språktilbudet i Sarpsborg kommune.

Kontaktperson:
Anette Annesdatter Huseby, tlf. 99 54 48 99

Innføringstilbud

Nyankomne flerspråklige elever kan få tilbud om ett år i innføringsklasse. 

Særskilt norskopplæring

Dette språktilbudet organiseres og gis på hver enkelt skole. Eleven får tilbud om særskilt norskopplæring inntil han/hun har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær læreplan.

Tospråklig fagopplæring

Blir tildelt og organisert fra St. Marie læringssenter. Elevene får opplæringen på sin nærskole innenfor ordinær skoletid.

Morsmålsopplæring

Kan bli gitt i enkelte språk på enkelte skoler. Undervisningen skjer utenfor ordinær skoletid.