Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Norskopplæring

Innhold

St. Marie læringssenter

Besøksadresse:

Oscar Pedersens vei 16B
1721 Sarpsborg

Telefon: 474 55 898

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Norskopplæring

02.01.2020

Alle innvandrere kan søke om norskkurs ved St. Marie læringssenter i Sarpsborg. Mange får kursene gratis, men noen må betale.

Disse får opplæringen gratis:

Personer i aldersgruppen 16-55 år, som har rett og plikt til opplæring
 • Personer med asylstatus (flyktninger)
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med gruppene over
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere.
 • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse)

MERK: De som har "rett og plikt" må ta 600 timer norsk og samfunnskunnskap innen 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse. Dette for å få opplæringen gratis.

Personer i aldersgruppen 55-67 år, som har rett til opplæring
 • Personer med asylstatus (flyktninger)
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med gruppene over
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere.
 • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse)
Personer som har plikt, men ikke rett til opplæring

Disse må betale for opplæringen: 

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS("EU")-området
 • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening
Personer som ikke har rett og plikt til opplæring

Dette ifølge Introduksjonsloven.

Følgende personer har altså ikke rett og plikt til opplæring.

 • Studenter
 • Au pairer og andre med midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for varig opphold
 • Norske og nordiske borgere
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Permanent oppholdstillatelse

For å kunne søke permanent oppholdstillatelse (bosetningstillatelse) kreves dette:
 • Personer som har plikt til opplæring må ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Personer som har rett og plikt til opplæring og har fått oppholdstillatelse før 1.1.2012 må ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Personer som har rett og plikt til opplæring og får første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2012 må ta 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Norskprøve A1 muntlig - bestått
 • Samfunnskunnskapsprøve - bestått

Statsborgerskap

For å kunne søke statsborgerskap (få norsk pass) kreves dette:
 • Personer som har plikt til opplæring må ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Personer som har rett og plikt til opplæring og har fått oppholdstillatelse før 1.1.2012 må ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Personer som har rett og plikt til opplæring og får første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2012 må ta 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Norskprøve A2 muntlig - bestått
 • Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve på norsk - bestått

Trenger du mer opplæring?

Les mer om behovsprøvet opplæring her:

Personer med rett / rett og plikt kan søke om mer opplæring - utover de første 600 timene norsk og samfunnskunnskap.

Dette er ikke en rettighet, men skolen vurderer søkerens behov for mer opplæring opp mot søkerens individuelle plan og mål for opplæringen. Dette kalles behovsprøvet opplæring.

Behovsprøvet opplæring stopper når søker består Norskprøve B1 muntlig og skriftlig, eller når søker har tatt 3000 timer totalt eller når det er mer enn 5 år fra søker fikk første oppholdstillatelse som ga rett til opplæringen.

Fritak fra norskopplæring

Les mer om fritak fra norskopplæring her:

Personer som kan dokumentere at de har tilstrekkelige norskkunnskaper kan søke fritak for norskopplæring.

Søknadsskjema finner du her.

Ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap er et vedtak om fritak likeverdig med dokumentasjon på gjennomført 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap.

Gyldig dokumentasjon kan være:

 • Bestått norskprøve A2 eller B1 muntlig og skriftlig
 • Bestått Bergenstesten, 450 poeng eller mer
 • Fullført grunnskole med faget norsk
 • Vitnemål i fra videregående med karakterutskrift i norsk, muntlig og skriftlig
 • Dokumentasjon på 30 studiepoeng i faget norsk i fra høgskole eller universitet
 • Dokumentasjon fra lege på helseproblem som gjør at du ikke kan gjennomføre norskopplæring

Kurs og prøver

Påmelding til norskkurs

Ønsker du å melde deg på norskkurs? Ta kontakt med oss på St. Marie læringssenter på telefon eller e-post.

Du kan også møte opp i resepsjonen ved St. Marie læringssenter og fylle ut et registreringsskjema.

Etter dette blir du innkalt til en kartleggingssamtale.

Til samtalen må du ta med deg:

 • Pass
 • Brev fra UDI eller politiet
 • Papirer som viser at du har oppholdstillatelse
 • Eventuelt dokumentasjon fra tidligere norskkurs.

Du kan gjerne ta med deg en person som kan hjelpe deg.

Kveldskurs

Kveldskursene våre er på 90 timer, to kvelder i uken på tre timer. De starter som oftest i august og januar.

Kursene er intensive og de krever mye egenarbeid.

Kveldskurs koster 5.400 kroner (60 kroner per time).

Dersom du har "rett og plikt" eller "rett" til gratis opplæring er kurset gratis. Hvis ikke må du betale.

Påmelding til kurset er bindende. Du må betale for hele kurset selv om du slutter tidligere (for eksempel midt i kurset).

Hvis du ikke betaler innen forfall, mister du plassen. Vi ønsker at du betaler med bankkort.

Tekstbok kan lånes, mens arbeidsbok må du kjøpe selv.

Norskprøver

Prøvene tar utgangspunkt i emner som er kjent gjennom undervisning - og opphold i Norge.

Prøvene er laget ut i fra nivådelingen i "lærerplan for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Norskprøven er en avsluttende prøve. Det betyr at du skal gå opp til prøven rett etter avsluttet norskopplæring, eller senest seks måneder etter avsluttet opplæring.

Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Den skriftlige prøven er digital (på datamaskin).

Den muntlige prøven består av individuelle oppgaver hvor du skal snakke alene, og samtaleoppgaver hvor du skal snakke sammen med en annen person.

Resultatet på de ulike prøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1».
Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1.
Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2.
Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3.

Norskprøven arrangeres fire ganger i året:

 • mars
 • mai/juni
 • september
 • desember

For mer informasjon om prøvene, se www.norskproven.no

Påmelding til norskprøvene

Du kan henvende seg til St.Marie læringssenter for å melde seg opp til prøver eller via http://www.norskprøven.no

De som har rett/rett og plikt får en muntlig og en skriftlig prøve gratis. De som kom etter 1.9.2013 må gå opp til norskprøve. 

Norskprøven betales med bankkort før du går opp til prøven.

Rådgiver

Dette kan rådgiveren ved St. Marie læringssenter hjelpe deg med:
 • Oversettelse av papirer fra hjemlandet.
 • Hjelp til å få vitnemål fra hjemlandet godkjent.
 • Informasjon om valg av linje på videregående skole og hjelp med søknad.
 • Informasjon om grunnskoletilbud og hjelp med søknad.
 • Informasjon og rådgivning om videre utdanning.
 • Hjelp til å søke lån i lånekassen (gjelder kun for de som går grunnskole for voksne).
 • Informasjon om realkompetansevurdering på grunnskolenivå.

Rådgiveren har taushetsplikt.

Samfunnskunnskap

Les mer om 50 timers samfunnskunnskap her:

Kurset er obligatorisk og holdes på morsmålet eller et språk som deltakeren forstår. Kursene gjennomføres i uke 8 og uke 40.

St. Marie læringssenter samarbeider med de andre voksenopplæringssentrene i Østfold. Hvis skolen ikke kan tilby deg et kurs på et språk du forstår, kan du ta det i en annen kommune.

Informasjon om kurset på norsk eller et annet språk her: samfunnskunnskap.no

De som ikke har rett til gratis norskopplæring, må betale for kurset.

Du må bestå samfunnskunnskapsprøven for å få permanent opphold i Norge. Prøven er på et språk du forstår godt, og varer i cirka 60 minutter. 

Her finner du eksempeloppgaver i samfunnskunnskap.