>Lærlinger og fagopplæring i Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Lærlinger og fagopplæring i Sarpsborg kommune

Publisert: 07.02.2024

På denne siden finner du informasjon om fagopplæring i Sarpsborg kommune og se ledige stillinger for lærlinger.

Sarpsborg kommune kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, oppfølging via et opplæringskontor og samlinger for lærlinger på tvers av fagområder. Vi gir deg lønn under utdanning, samtidig som du opparbeider deg nyttig erfaring innenfor ditt fag.

Ansettelsesprosessen

Sarpsborg kommune lyser ut stillinger for lærlinger i midten av februar. Fristen for å søke er 13. mars.

Se ledige lærlingplasser her

Søker du utenom hovedinntaket kan dette gjøres via e-post til kontaktpersonen for fagopplæring, Maria Nathalie Oberti Karlsen. Disse søknadene blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser.

 • Ledige læreplasser i Sarpsborg kommune utlyses
 • Vi bruker også Vigo for å finne aktuelle søkere. 
 • Søknadsfrist for hovedinntaket er 13. mars.
 • Søkere på læreplasser i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget innkalles til intervju med en intervjugruppe
 • I øvrige fag gjennomføres intervju med det som kan bli din leder.
 • Søkere som får læreplass, mottar et muntlig tilbud 1-2 uker etter intervju.
 • Skriftlig tilbud om læreplasser sendes ut fortløpende etter dette.
 • Alle som har søkt innen fristen får svar før 1. mai.
 • Alle som har fått tilbud blir invitert til informasjonsmøte. Dette møtet blir i uke 19.
 • Oppstart læretid
 • Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget begynner normalt 1. august
 • Lærlinger i helsearbeiderfaget begynner normalt 1. september
 • Andre lærlinger begynner etter avtale

Hvem kan få læreplass?

Det finnes ulike opplæringsordninger:

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme plikter og rettigheter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Vi tilbyr

 • Fagsamlinger for lærlinger på tvers av fagområder
 • Jevnlig oppfølginger med faglig leder og instruktør
 • Samarbeid med opplæringskontor (OK Viken)
 • Lønn etter hovedtariffavtalen

Kvalifikasjoner

 • Har fullført videregående trinn 1 (Vg1) og videregående trinn 2 (Vg2)
 • Har bestått programfag og yrkesfaglig fordypning (YFF) for både Vg1 og Vg2
 • Godkjent politiattest i fag der dette kreves

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å lære av dine kollegaer
 • Våger å ta i bruk nye arbeidsmetoder
 • Tar selvstendige avgjørelser
 • God til å samarbeide
 • Motivert for faget ditt

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.

Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, og læretiden er den samme som for lærlinger.
Vil du søke om en lærekandidatstilling? Ta kontakt med rådgiver Maria Nathalie Oberti Karlsen

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55+ år som mottar ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen. Snakk med din veileder i NAV, om dette kan være aktuelt for deg.

Les mer om Menn i helse

Sarpsborg kommune tilbyr annethvert år Helsefagarbeiderutdanningen for minoritetsspråklige innbyggere i Sarpsborg. Helsefag for minoritetsspråklige er et samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV og flere kommuner i Østfold.

Tilbudet er tilrettelagt for voksne med forholdsvis kort botid i Norge og som har sterk motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. Målet er å gi kandidatene en fagutdanning og muligheten for varig, stabilt arbeid. Gruppen følger undervisning ved Borg eller Askim videregående skole, samtidig som de er i praksis i kommunen. Deretter kan de signere lærekontrakt.

Målgruppen for «Fagbrev på jobb» er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Søkere må ha ett års fulltidspraksis fra det aktuelle lærefaget, og har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Du kan lese mer om ordningen via Østfold fylkeskommune.

Opplæringskontoret

Alle lærlinger i Sarpsborg kommune får oppfølging av et eksternt opplæringskontor, OK Viken. Kontoret har spisskompetanse om læreplaner for fagene og organiseringen av opplæringen. Det juridiske ansvaret for lærekontraktene ligger hos opplæringskontoret, og Sarpsborg kommune har arbeidsgiveransvaret. Når du blir lærling får du en egen veileder ved opplæringskontoret.

Har du spørsmål?

Virksomhet HR er ansvarlig for å koordinere fagopplæring i Sarpsborg kommune.

Send en e-post til
Maria Nathalie Oberti Karlsen
eller ring servicetorget 69 10 80 00.