>Vil du jobbe hos oss?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil du jobbe hos oss?

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommune er en framtidsrettet, moderne og allsidig arbeidsplass med omtrent 4.000 ansatte. Som Sarpsborgs største arbeidsgiver kan vi tilby spennende jobber og muligheter for utvikling.

De fleste ansatte yter tjenester i direkte kontakt med byens innbyggere. Kommunen har et mangfold av tjenester og det meste av ressursene går til barn, helse og omsorg - og til utvikling av byen. Dyktige og motiverte medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Se ledige stillinger her

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen er viktig for lokalsamfunnet, som tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikling og forvaltningsorgan. Sarpsborg kommune jobber etter en rekke retningslinjer og strategier som du kan lese mer om under.

Vi i Sarpsborg – Plattform for ledelse og medarbeiderskap

«Vi i Sarpsborg» - skal uttrykke de handlinger, holdninger og verdier som ansatte praktiserer og står for i det daglige. Plattformen er derfor viktig for både ledere og medarbeidere. Den er tuftet på et felles verdisett og en grunntanke om at vi alle tar felles ansvar for våre felles utfordringer. Dokumentet er inspirert av KS sin arbeidsgiverstrategi og har fem fokusområder: våge, lede, lære, mobilisere og samarbeide.

«Vi i Sarpsborg» ble vedtatt av bystyret 20.09.2012, revidert 2018 og 2024.

Her er PDF-versjonen av plattformen

Belønningsstrategi

"Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune" - PDF er et overordnet styringsdokument for prosessen med å belønne og honorere medarbeidere i Sarpsborg kommune, og er utarbeidet etter samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen.

Etikkplakaten

«Etikkplakaten» - PDF angir hovedlinjer og er fundament for refleksjon til hjelp i en konkret handling eller situasjon. Etikkplakaten, praktiske retningslinjer og regler for mottak av personlige gaver og fordeler utgjør samlet etiske retningslinjer for Sarpsborg kommune og forplikter folkevalgte, medarbeidere, leverandører og andre med et kontraktsmessig forhold til kommunen. 
Etiske retningslinjer ble vedtatt i bystyret 11. april 2019.

Kommunens visjon og verdier

Se kommunens visjon og verdier her.

Jobb i helse

Vil du bli sykepleier eller vernepleier i kommunen? Sjekk ut vår nettside med mer informasjon om jobb i helse.

Praksisplass i Sarpsborg kommune

Ønsker du praksisplass i Sarpsborg kommune? Her finner du relevant informasjon i forhold til å søke arbeidspraksis hos oss.


Elev/student-praksis

Skole- og studentpraksis koordineres ikke av kommunen, og den enkelte elev/lærer må derfor selv ta direkte kontakt med den aktuelle arbeidsplass hvor man ønsker arbeidspraksis.

Husk at du bør ha politiattest når du søker praksisplass i Sarpsborg kommune.

Via NAV/tiltaksbedrift

Ønsker du praksisplass i Sarpsborg kommune, ta kontakt med din veileder på NAV/tiltaksbedrift, som igjen sender en henvendelse til kommunens praksisplasskoordinator.

Arbeidspraksis: For deg som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. 
Språkpraksis: For deg som trenger å bedre norskkunnskapene dine og få bedre kjennskap til norsk arbeidsliv.

Husk at du bør ha politiattest når du søker praksisplass i Sarpsborg kommune.

Les mer om arbeidstrening på NAVs nettsider

Privatperson

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller med Praksisplasskoordinator i kommunen.

Lærlinger i Sarpsborg kommune

Les om lærlinger og fagopplæring her.

Information to you as applicant

Important information about vacancies in Sarpsborg kommune:

Vacancies in the local government in Sarpsborg (Sarpsborg kommune)  are to be found at www.sarpsborg.com/ledigstilling or at www.nav.no. The position you wish to apply for, must be vacant and your application sent electronic. For that reason you need a private e-mail account. A private e-mail account is similar to an ordinary e-mail address (with personal username and password). You might acquire an e-mail account by creating one at www.hotmail.com or at other related forums.

All information about vacancies, qualification acquired and the application process will occur electronically. That means that the incoming applications only will be managed if sent electronically.

If sent by regular mail or e mail, your application will not be accepted or considered. By electronically, we mean you have to follow the link from the vacancy and it will guide you through the applying process.

Applicants are requested not to submit applications at Servicetorget in Sarpsborg City Hall or elsewhere in the local government.

If you have trouble finding out about vacancies or are unable to apply online, please contact Servicetorget and they will assist and guide you. At Servicetorget you will also have access to computers.

We look forward to hearing from you.