>Vil du jobbe hos oss?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil du jobbe hos oss?

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommune er en framtidsrettet, moderne og allsidig arbeidsplass med omtrent 4.000 ansatte. Som Sarpsborgs største arbeidsgiver kan vi tilby spennende jobber og muligheter for utvikling.

De fleste ansatte yter tjenester i direkte kontakt med byens innbyggere. Kommunen har et mangfold av tjenester og det meste av ressursene går til barn, helse og omsorg - og til utvikling av byen. Dyktige og motiverte medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Se ledige stillinger her

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen er viktig for lokalsamfunnet, som tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikling og forvaltningsorgan. Sarpsborg kommune jobber etter en rekke retningslinjer og strategier som du kan lese mer om under.

Vi i Sarpsborg – Plattform for ledelse og medarbeiderskap

«Vi i Sarpsborg» - PDF  skal uttrykke de handlinger, holdninger og verdier som ansatte praktiserer og står for i det daglige. Plattformen er derfor viktig for både ledere og medarbeidere. Den er tuftet på et felles verdisett og en grunntanke om at vi alle tar felles ansvar for våre felles utfordringer. Dokumentet gir rammer for den enkeltes eget ansvar for å finne gode løsninger i møte med brukerne av kommunens tjenester.

Dokumentet «Vi i Sarpsborg» - PDF gjengir kommunens visjon og verdier, og beskriver viktige utfordringer, innsatsområder og strategier.

«Vi i Sarpsborg» ble vedtatt av bystyret 20.09.2012 og revidert november 2018.

Belønningsstrategi

"Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune" - PDF er et overordnet styringsdokument for prosessen med å belønne og honorere medarbeidere i Sarpsborg kommune, og er utarbeidet etter samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen.

Etikkplakaten

«Etikkplakaten» - PDF angir hovedlinjer og er fundament for refleksjon til hjelp i en konkret handling eller situasjon. Etikkplakaten, praktiske retningslinjer og regler for mottak av personlige gaver og fordeler utgjør samlet etiske retningslinjer for Sarpsborg kommune og forplikter folkevalgte, medarbeidere, leverandører og andre med et kontraktsmessig forhold til kommunen. 
Etiske retningslinjer ble vedtatt i bystyret 11. april 2019.

Kommunens visjon og verdier

Se kommunens visjon og verdier her.

Jobb i helse

Vil du bli sykepleier eller vernepleier i kommunen? Sjekk ut vår nettside med mer informasjon om jobb i helse.

Praksisplass i Sarpsborg kommune

Ønsker du praksisplass i Sarpsborg kommune? Her finner du relevant informasjon i forhold til å søke arbeidspraksis hos oss.


Elev/student-praksis

Skole- og studentpraksis koordineres ikke av kommunen, og den enkelte elev/lærer må derfor selv ta direkte kontakt med den aktuelle arbeidsplass hvor man ønsker arbeidspraksis.

Husk at du bør ha politiattest når du søker praksisplass i Sarpsborg kommune.

Via NAV/tiltaksbedrift

Ønsker du praksisplass i Sarpsborg kommune, ta kontakt med din veileder på NAV/tiltaksbedrift, som igjen sender en henvendelse til kommunens praksisplasskoordinator.

Arbeidspraksis: For deg som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. 
Språkpraksis: For deg som trenger å bedre norskkunnskapene dine og få bedre kjennskap til norsk arbeidsliv.

Husk at du bør ha politiattest når du søker praksisplass i Sarpsborg kommune.

Les mer om arbeidstrening på NAVs nettsider

Privatperson

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller med Praksisplasskoordinator i kommunen.

Lærlinger i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune tar årlig inn ca. 35-40 nye lærlinger, og det har vært et stabilt inntak de siste årene.

Vi tar inn lærlinger i mange forskjellige fag - blant annet helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget, IKT servicefaget, institusjonskokkfaget, feierfaget og bilmekaniker lette kjøretøyfaget. Vi oppfordrer spesielt de som vil bli lærlinger innen kommuneområde teknisk til å søke lærlingplass i kommunen. Vi opplever at mange søker lærlingplass hos oss.

Krav til søker

Generelt kan man si at det å søke læreplass likner på det å søke jobb. Det er konkurranse om plassene. Spesielt i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er konkurransen stor, da vi opplever å få mange søknader.

For å kvalifisere til å søke læreplass i Sarpsborg kommune bør du ha bestått alle fagene på skolen (VG1+VG2), inkludert gym. Det er en fordel om du har hatt lite udokumentert fravær og at du har en god referanse fra tidligere praksis. Personlig egnethet har også mye å si. Slikt kommer gjerne mer fram under et intervju.

Som regel er det unge med skolerett (17-18-19 år) som søker læreplass hos oss. De har gått to år med yrkesfag på videregående skole, og søker så to års læretid hos oss. Søkere med skolerett bosatt i Sarpsborg kommune prioriteres. Når vi skal velge hvem vi tar inn som lærling er det viktig med beståtte fag, lite fravær, god motivasjon og gode referanser fra faget yrkesfaglig fordypning.

De aktuelle blant søkerne blir invitert til intervju i perioden mars-april, og her er det viktig å gjøre et godt inntrykk i tillegg til å ha gode faglige resultater.

Siden Sarpsborg kommune også er en stor samfunnsaktør og ønsker å bidra til at flere unge fullfører utdanning, inviterer vi hvert år noen søkere til intervju blant de som har fått tilpasset opplæring og som har kompetansebevis som mål (ikke fagbrev). Derfor er det viktig at du søker læreplass, og skriver/forteller om din motivasjon, selv om du ikke har toppkarakterer eller har fritak i noen fag. Det er viktig for oss å hjelpe alle, både de teoristerke og de mindre teoristerke på veien til sluttkompetanse.

Ikke alle får læreplass

Det er et faktum at en del søkere, også noen blant de med gode karakterer og gode referanser, ikke får læreplass. Dette kommer av at arbeidsgiverne skal lønne lærlingene, og at det er begrenset med midler og dermed plasser. Det kan også være begrenset med kapasitet blant veiledere som skal ha lærlingene. Sarpsborg kommune er en av arbeidsgiverne som tar inn lærlinger, og selv om vi oppfordrer deg til å søke hos oss, er det viktig at du søker også hos andre aktuelle arbeidsgivere for å øke dine muligheter til å få læreplass.

Dersom du lurer på om du kan søke lærlingplass, om du har skolerett osv. ta gjerne kontakt med den videregående skolen du går/har gått på.

Slik søker du læreplass

Hovedopptaket av lærlinger i Sarpsborg kommune er en gang i året. Dersom du ønsker læreplass hos oss er søknadsfristen hvert år 1. mars.

Alle søknader om læreplass må sendes via www.vigo.no innen 1.mars. Sarpsborg kommune tar ikke imot søknader direkte fra elever. Søknader skal ikke sendes med vanlig brevpost, e-post eller leveres til enkeltpersoner eller enheter i Sarpsborg kommune. Du kan heller ikke muntlig søke eller avtale om læreplass med det stedet der du har vært i yrkesfaglig fordypning eller annen praksis.

Dersom du er aktuell for oss vil du bli kalt inn til intervju i mars/april og dersom du blir valgt til læreplass vil du få et tilbud på dette innen midten av mai.

Du har søkt, men ikke fått læreplass

Dersom du har søkt læreplass og ikke fått det, bør du ta kontakt med OKOS slik at de kan veilede deg videre. Det kan finnes andre muligheter for deg – hos andre arbeidsgivere eller i regi av fylkeskommunen. 
Det er fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring i Norge, og elever skal først og fremst søke hjelp og veiledning der, eller på den skolen der de går.

Nyttig kontaktinformasjon

Information to you as applicant

Important information about vacancies in Sarpsborg kommune:

Vacancies in the local government in Sarpsborg (Sarpsborg kommune)  are to be found at www.sarpsborg.com/ledigstilling or at www.nav.no. The position you wish to apply for, must be vacant and your application sent electronic. For that reason you need a private e-mail account. A private e-mail account is similar to an ordinary e-mail address (with personal username and password). You might acquire an e-mail account by creating one at www.hotmail.com or at other related forums.

All information about vacancies, qualification acquired and the application process will occur electronically. That means that the incoming applications only will be managed if sent electronically.

If sent by regular mail or e mail, your application will not be accepted or considered. By electronically, we mean you have to follow the link from the vacancy and it will guide you through the applying process.

Applicants are requested not to submit applications at Servicetorget in Sarpsborg City Hall or elsewhere in the local government.

If you have trouble finding out about vacancies or are unable to apply online, please contact Servicetorget and they will assist and guide you. At Servicetorget you will also have access to computers.

We look forward to hearing from you.