>Feiing og forebygging

Innhold

Sarpsborg brann- og feievesen

Besøksadresse:

Mikael Lunds gate 3
1707 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg
Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Feiing og forebygging

02.01.2019

Innbyggere i Sarpsborg får besøk av feieren basert på en risikovurdering. Hvert fjerde år erstattes feiing med boligtilsyn.

Besøksadresse: 
Mikael Lunds gate 3, 1707 Sarpsborg

 • 400 31 893
 • 982 03 429

Hvis feieren ikke svarer, ringer denne tilbake så snart som mulig. Du kan også sende sms med navn, adresse og nummer.

Rådgiver Team brannforebyggende og feiing: Jan Olav Olsen

Feieavdelingen

I Sarpsborg feievesen er det seks feiersvenner og to lærlinger. Hovedoppgaven er å utføre feiing og boligtilsyn i henhold til forskrift og påse at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar. Feierens arbeidsoppgaver er:

 • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
 • Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget
 • Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegg.
Forebyggende avdeling

Sarpsborg brann- og feievesen gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og ulykker ikke oppstår eller forårsaker for store skader. Oppgavene retter seg mot ulike grupper og faser:

 • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 13, ca. 370 stk. i Sarpsborg kommune), samt branntekniske befaringer av bygg
 • Saksbehandling eksplosiv vare
 • Deltakelse i "utelivskontroll" i samarbeid med politi, arbeidstilsyn, toll, mattilsyn
 • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten via media og stands
 • Åpen dag på brannstasjonen lørdag i uke 38
 • Brannvernopplæring av 6.klassinger, besøk på skoler, institusjoner osv.
 • Kurs og øvelser i forhold til brannsikkerhet i både statlige, kommunale og private virksomheter 

Feiing

Feiing skal varsles minimum 1 dag før det skal skje, og da før klokken 11.00.

Feiing omfatter feiing av skorstein, kanaler og røykrør samt uttak av sot. Dersom sot skal fjernes må eier eller representant for eier være til stede. Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne soten. Dersom ingen er hjemme ved feiing må eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing. Feieren skal legge igjen en beskjed om eventuelt hvorfor ikke arbeidet kunne utføres.

Dersom tiden på varselet ikke passer, kan ny time bestilles innen 1 måned vederlagsfritt. 

Dersom feiing ønskes utenom oppsatt rute, faktureres huseier i tillegg til kommunalt gebyr.

Tilsyn

Boligtilsyn gjennomføres jevnlig. Les mer om hva det betyr her: 

Mer om tilsyn

Dette kontrolleres på tilsyn:

 • Tilstand på skorstein og ildsted
 • Ser om det er røkvarslere
 • Kontroll av slokkeutstyr (manometeret, slangen, sikring og plombering) Kontroll av utstyr utføres av eksternt firma og ikke feierne.

Dette kan du selv gjøre:

Brannslukningsutstyr

 • Alle boliger og fritidsboliger skal ha minst ett brannslukningsapparat eller brannslange, og bør ha det i hver etasje
 • Vend brannslukningsapparatet minst hver tredje måned for å kontrollere det. Se til at viseren på apparatet står på grønt
 • Hvert femte år skal brannslukningsapparatet kontrolleres (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen)
 • Hvert tiende år skal apparatet på service (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen)

Røykvarslere

 • Boliger skal ha minst en røykvarsler i hver etasje og den må høres i alle soverom
 • Bytt batteri minst en gang i året
 • Test varsleren en gang i mnd.
 • Boliger som er bygd etter 2010 skal ha seriekoblede røykvarslere som er montert i alle oppholdsrom og koblet på via strømnettet med batteribackup

Dette står på regningen din:
Det året brann- og feievesenet har tilsyn i boligen din blir ikke skorsteinen feiet. Du må likevel betale tilsyn/fyringsavgift fordi denne summen er fordelt utover fire år.

Gebyr for boligtilsyn er inkludert i avgiften.

Denne avgiften er en del av kommunale avgifter og det er lovpålagt at du skal ha både feiing og tilsyn.

 

 

Priser

Tilsyn/fyringsavgift 2018:

Kr 510,- inkludert mva. Dette er en avgift som betales årlig.