>Feiing og forebygging

Innhold

Sarpsborg brann- og feievesen

Besøksadresse:

Mikael Lunds gate 3
1707 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg
Feievesenet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Feiing og forebygging

Publisert: 02.01.2024

I Sarpsborg feiervesen er det syv feiesvenner. Hovedoppgaven er å utføre feiing og boligtilsyn i henhold til forskrift og påse at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

Kontaktopplysninger

Besøksadresse: 
Mikael Lunds gate 3, 1707 Sarpsborg

Feiervesenet er delt i soner:

 • Skjeberg – 982 03 429 / 915 19 415
 • Tune – 982 90 149 / 400 31 893
 • Sarpsborg/Varteig – 915 19 417 / 474 80 198

Hvis feieren ikke svarer, vil du bli ringt tilbake så snart som mulig. Det er enklest for feieren om du sender en sms. Da blir det enda enklere for oss å ringe tilbake.

Du kan også sende e-post: feievesen@sarpsborg.com

Få varsel om feing og tilsyn på sms

Varsel om feing og tilsyn sendes nå til deg på sms og ikke lenger papirlapp i postkassen. Hvis vi ikke har ditt mobiltelefonnummer registrert, kan du selv ordne det på denne nettsiden. Ved å være registrert her vil du få viktige påminnelser fra stat og kommune på sms.

Feiervesenet

Feiervesenets hovedoppgaven er å utføre feiing og boligtilsyn i henhold til forskrift og påse at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

Feierens arbeidsoppgaver er:
 • Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
 • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget
 • Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegg.
Forebyggende avdeling

Sarpsborg brann- og feiervesen gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og ulykker ikke oppstår eller forårsaker for store skader. Oppgavene retter seg mot ulike grupper og faser:

 • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 13, ca. 370 stk. i Sarpsborg kommune), samt branntekniske befaringer av bygg
 • Saksbehandling eksplosiv vare
 • Deltakelse i "utelivskontroll" i samarbeid med politi, arbeidstilsyn, toll, mattilsyn
 • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten via media og stands
 • Åpen dag på brannstasjonen lørdag i uke 38
 • Brannvernopplæring av 6.klassinger, besøk på skoler, institusjoner osv.
 • Kurs og øvelser i forhold til brannsikkerhet i både statlige, kommunale og private virksomheter 
Hvordan jobber feieravdelingen?

Tilsyn av boliger og fyringsanlegg er viktig for å hindre at branner oppstår. Og ikke minst forhindre at liv skulle gå tapt om en brann skulle oppstå. Feiing utfører vi der vi har vurdert fyringsanlegget på tilsynet og ser behov for det.

Innbyggere i Sarpsborg får besøk av feieren basert på en risikovurdering. I tilsynsbesøket kartlegger vi risiko basert på en mengde faktorer. Eksempelvis: type ildsted, type skorstein, sotmengde, type sot, fyringsmønster, alder på person osv når vi utfører tilsyn. Utfra disse faktorene setter vi også en frekvens for feiing. Der det er hensiktsmessig med en snarlig feiing så lager vi en ny avtale for dette fortløpende i etterkant.

I 2018 startet vi også med tilsyn og feiing av fritidsboliger. Dette er noe vi utfører på sommeren. Her legger vi samme vurderinger til grunn i risikovurderingen. Det er forventet en litt sjeldnere hyppighet på disse, da vi stort sett har sommerhytter i Sarpsborg.

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet og ønsker å melde fra?

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv. www.branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om  bekymringsfulle forhold. Det kan være vanskelig å vite hva man bør melde fra om og ikke. Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, så mener vi forhold som potensielt kan føre til brann.

På denne nettsiden finner du også en lang rekke tips til brannsikkerhet som du kan sjekke hjemme hos deg selv.

Tilsyn

Tilsyn varsles på sms minimum 1 uke i forveien. Og vi sender en påminnelse. Det er viktig at en person som er godt kjent i boligen er tilstede på tilsynet. Vi trenger tilgang til hele fyringsanlegget fra bunn og til toppen av skorstein. Utføres feiing fra tak, trenger vi også tilgang til taket på ett tilsyn.  Vi varsler tilsyn innenfor en tidsramme på 4 timer, men man kan få eksakt tidspunkt om ønskelig. Eventuelt en annen dag, om dagen ikke passer. Send gjerne en sms til nummeret som står oppført, så kontakter vi dere og avtaler en ny passende tid. Tilsynet tar ca 30 minutter pr bolig/leilighet. Dersom tiden på varselet ikke passer, kan ny time bestilles innen 1 måned vederlagsfritt. Dersom tilsyn ønskes utenom oppsatt rute, faktureres huseier i tillegg til kommunalt gebyr.

Dette kontrolleres/ber vi om på tilsyn:

 • Tilstand på skorstein og ildsted.
 • Sjekk av røykvarslere. Både alder og plassering. Minimumskravet står beskrevet i Forskrift om brannforebygging §7
 • Sjekk av slokkeutstyr (manometeret, slangen, sikring og plombering) Vi informerer gjerne om bruk og metoder. Kontroll av utstyr utføres av eksternt firma og ikke feierne.
 • Rømningsveier.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.
Feiing

Feiing varsles på sms. Du vil få ett anslag under tilsynet om når feiing skal gjennomføres.

Feiing omfatter feiing av skorstein, kanaler og røykrør samt uttak av sot. Dersom sot skal fjernes må eier eller representant for eier være til stede. Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne soten. Dersom ingen er hjemme ved feiing må eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing. Feieren skal legge igjen en beskjed om eventuelt hvorfor ikke arbeidet kunne utføres.

Dersom tiden på varselet ikke passer, kan ny time bestilles innen 1 måned vederlagsfritt.

Dersom feiing ønskes utenom oppsatt rute, faktureres huseier i tillegg til kommunalt gebyr.

Skorstein

Skorstein er en del av fyringsanlegget og en viktig bygningsteknisk installasjon i bygget. Skorstein er den vertikale delen av røykanalen. Skorsteinen har til oppgave å transportere røykgasser fra fyringsanleggets røykkanal til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.
Det er eiers ansvar å sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes. (Lovdata)
Ved oppføring av eller endringer på den delen av skorsteinen som er under taket, må du søke byggesaksavdelingen i Sarpsborg kommune.

Ildsted

Ildsted er en del av fyringsanlegget. Ildsted er ovner for vedfyring, flytende eller gassformig brensel, samt peiser og peisovner for lokal oppvarming. Ved montering/endring av ildsteder, skal kontrollerklæringsskjema fylles ut, signeres og sendes Sarpsborg brannvesen.

Om du skal installere nytt ildsted eller foreta andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget må du melde ifra til kommunen.

Dette kan du selv gjøre

Brannslukningsutstyr:

 • Alle boliger og fritidsboliger skal ha minst ett brannslukningsapparat eller brannslange, og bør ha det i hver etasje.
 • Vend brannslukningsapparatet minst hver tredje måned for å kontrollere det. Se til at viseren på apparatet står på grønt.
 • Hvert femte år skal brannslukningsapparatet kontrolleres (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen).
 • Hvert tiende år skal apparatet på service (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen).

Røykvarslere:

 • Boliger skal ha minst en røykvarsler i hver etasje og alle oppholdsrom, den må høres i alle soverom.
 • Bytt batteri minst en gang i året.
 • Test varsleren en gang i mnd.

Boliger som er bygd etter 2010 skal ha seriekoblede røykvarslere som er montert i alle oppholdsrom og koblet på via strømnettet med batteribackup.

Rømningsveier

 • Kontroller at de er ryddige.
 • Sjekk at rømningsstige fungerer.
 • Hold en liten øvelse med familien. (Bestem en møteplass).
Fritidsbolig/eiendom

I Sarpsborg har vi cirka 2.500 hytter med fyringsanlegg. I 2018 startet vi opp jobben med å besøke disse. Jobben blir utført slik som vi utfører tradisjonell feiing og tilsyn. Vi kommer 2 på besøk så vi utfører begge jobbene samtidig. Dette for å spare både eier og feievesenet for unødig tid og flere avtaler.

Disse besøkene vil i all hovedsak bli utført på sommeren i ferietid. Og vi ser for oss en frekvens på cirka hvert 5-6 år da vi i all hovedsak har sommerhytter i Sarpsborg.

Varsel vil bli sendt cirka 1-2 uker i forkant. Med en påminnelse 1-2 dager før besøket.

Nyttige linker

Brannsikkerhet på mange språk. / Firesafety in many languages.

Riktig fyring.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskrift om brannforebygging.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer. Kapittel 17. Arbeid i høyden.

Priser

Tilsyn/fyringsavgift 2024

Pris for 2024: Kr 512. Dette er en avgift som betales årlig.

 

Blir du fakturert for feiing selv om du ikke lenger har et ildsted i bruk?
Du må dokumentere at dette er tilfelle, for å slippe fakturering. 

Alle ildsteder må fjernes, eller du må plombere skorstein på toppen, slik at det er fysisk umulig å bruke ildstedet.
Det betyr at alle ildsteder må være frakoblet skorsteinen, selv om de ikke brukes. (Det gjelder også om du har en gammel ovn i kjelleren, som aldri har vært brukt.) Skorsteinen kan ha en plate eller helle liggende på toppen som "tetter utløpet i skorsteinen". Denne platen må sikres godt. 

God dokumentasjon sendes til feievesen@sarpsborg.com, hvor det vil bli vurdert behovet for ytterligere informasjon og eventuell befaring av stedet.

Merk at midlertidig bruk som fritidseiendom, oppussing eller salg, ikke gir grunnlag for fritak dersom det står noe installert i skorsteinen.