>Brann- og feiervesen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brann- og feiervesen

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg brann- og feiervesen er lokalisert i Sarpsborg sentrum og har årlig mellom 700 og 800 utrykninger.

Kontaktopplysninger

Servicetorget: 69 10 80 00
Nødanrop: 110
E-post brannvesenet

Se adresse og Adresse: Mikael Lunds gate 3

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Ønsker du å melde fra om midlertidig arbeid på ditt brannvarslingsanlegg som er koblet til alarmsentralen, ta kontakt på 24 13 40 40.

Skal du kontakte en ansatt? Se kontaktopplysninger til ansatte her. 

Lars Erik Gutubakken

Pål Jakobsen

Terje Surdal

Alarmtjenester

Ønsker du å tilkoble ditt brannvarslingsanlegg til automatisk brannvarsling hos Øst 110-sentral? Se Alarmtjenester.

Feiervesenet

Feiervesenet er delt i soner: Se egen nettside her.

 • Skjeberg – 98 20 34 29 / 91 51 94 15
 • Tune – 98 29 01 49 / 40 03 18 93
 • Sarpsborg/Varteig – 91 51 94 17 / 47 48 01 98

Hvis feieren ikke svarer, ringer denne tilbake så snart som mulig. Det er enklest for feieren om du sender en sms. Da blir det enda enklere for oss å ringe tilbake.

Du kan også sende epost: Rådgiver Team brannforebyggende og feiing Jan Olav Olsen

Oppgaver

Å slukke branner er en av mange oppgaver for brann- og feiervesenet:
 • Feiing er viktig for å hindre at branner oppstår. Det brukes også mye ressurser på forebyggende arbeid, som tilsyn og informasjon.
 • Brannvesenet bistår ved ulykker der mennesker eller dyr trenger øyeblikkelig hjelp. Det samme er tilfellet ved uhell som involverer farlig gods, det vil si stoffer som kan påføre mennesker, dyr eller miljø store skader.
 • Våre branninspektører fører tilsyn med offentlige bygg og andre samfunnsviktige bygg og anlegg. Vi har også opplæring innen brannvern både teoretisk og praktisk samt varmearbeiderkurs.
 • Brannvesenet i Sarpsborg er med i det interkommunale utvalget mot akutt forurensing IUA Østfold.
 • Andre oppgaver er vannlekkasjer, innlåsninger, heisalarmer, innbruddsalarmer og andre oppgaver hvor noen trenger vår assistanse.

Fyrverkeri

Brannvesenet behandler søknader om oppskyting av og handel med fyrverkeri.

Beredskap

Minst seks personer bemanner Sarpsborg brannstasjon døgnet rundt. Når vi ikke er på brann- og redningsoppdrag, brukes tiden til å øve til forventede hendelser, og til å vedlikeholde biler og utstyr. Sarpsborg brannvesen er dimensjonert i henhold til veiledning til aktuell forskrift.

Vårt brannvesen er utstyrt med to mannskapsbiler, en tankbil, en lift, en skogbrannbil og en IUA/ tungredningsbil. I tillegg har vi to båter og en ATV.

Ved brann eller ulykker ringer du 110 og får hjelp fra oss. De som besvarer din henvendelse til er Alarmsentral brann øst, som ligger i Ski.

Ønsker du å melde ifra om midlertidig arbeid på ditt brannvarslingsanlegg som er koblet til alarmsentralen, ta kontakt på 64 91 31 00.

Ved overnatting i skole eller andre kommunale bygg som Sarpsborg kommune eier skal det varsles i henhold til rutine som oppgis fra den enkelte brannvernleder i bygget. Her finner du meldeskjemaet for overnatting.

Brannvern i bolig

Alle boliger SKAL ha røykvarsler og slokkeutstyr. Nye boliger skal ha røykvarslere tilkoblet strømnettet.

Mer om varslingsutstyr og slokkeutstyr

Varslingsutstyr:
Det er krav om at alle boenheter skal ha minst en fungerende røykvarsler. Denne skal man kunne høre tydelig i alle rom, selv når dørene er lukket og man sover. Røykvarsleren skal monteres på det høyeste punktet i taket og minst 50 cm ut fra vegg.

Selv om minste kravet er en røykvarsler som kan høres i alle rom, bør man være oppmerksom på at røykvarsleren er en veldig billig forsikring for varsling av brann. Det anbefales at det monteres flere røykvarslere i boligen og at disse er seriekoblet.

Tidlig varsling er helt avgjørende.

Slokkeutstyr:
Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr. Det kan enten være et brannslokningsapparat med pulver eller skum, eller en husbrannslange. Med husbrannslange er det viktig at denne når alle rommene i boligen.

Anskaffelse, kontroll og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr er eierens ansvar (huseier, borettslag o.l.)

Mer om slokkeustyr og krav til bolig kan du finne på Lovdata.no og DSB sine hjemmesider

Nye boliger:
Fra og med 1. juli 2011 kom det nye krav i Byggteknisk forskrift (TEK 10).
I alle nye boliger skal det nå være røykvarslere som er tilkoblet strømnettet, samt har batteri-backup.

Ønsker du flere gode tips til en sikker hverdag, besøk www.sikkerhverdag.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg.

Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv. www.branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om  bekymringsfulle forhold. Det kan være vanskelig å vite hva man bør melde fra om og ikke. Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, så mener vi forhold som potensielt kan føre til brann.

På denne nettsiden finner du også en lang rekke tips til brannsikkerhet som du kan sjekke hjemme hos deg selv.

Bålbrenning og faste grillplasser

Bålbrenning i Sarpsborg kommune

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning som en del av tur- og friluftsliv i eller i nærheten av skog og utmark.

I den lokale forskriften for Sarpsborg kommune er det totalforbud mot brenning i tettbebygde strøk hele året.

Les den lokale forskriften for Sarpsborg kommune her

Eventuelle søknader om dispensasjon fra forbudet mot bålbrenning sendes 
Virksomhet byggesak, landbruk og kart, Sarpsborg kommune
Postboks 237
1702 Sarpsborg
eller en e-post til postmottak@sarpsborg.com

Selv om det er forbud mot bålbrenning, er det allikevel tillatt med «kaffebål» utenfor tettbebygd område, så lenge det ikke er i skog og utmark, eller brannsjefen har lagt ned totalforbud mot åpen ild. 

Brenning på grillinnretninger og utepeiser er tillatt i hele perioden, men vær forsiktig ved bruk av engangsgriller. De skal ikke settes rett på brennbart materiale.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann (§ 3 i forebyggendeforskriften).

Åpen brenning må ikke foretas til tider og på steder der ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. (Brann og eksplosjonsvernlovens § 5. )
Følg med i det daglige nyhetsbilde vedrørende brannfaren.

Brannsjefen i Sarpsborg kommune  kan alene, eller i fellesskap med brannsjefene i nabokommunene, når som helst, nedlegge totalforbud mot bålbrenning, grilling og brenning av  St.hansbål. Et totalforbud vil henge sammen med tørt vær over en lengre periode. Sommer som vinter.

Et totalforbud gjelder inntil det kommer nedbør av betydelige mengder.

Les mer om bålbrenning her.

Oversikt over faste grillplasser

I Sarpsborg finnes det en rekke fastmonterte griller som er til fri benyttelse av alle. Ta med grillkull og husk å slukke godt før du går fra stedet. Her finner du grillene:

 • Dusa
 • Øketangen
 • Hvitsand/Kålvikholmen
 • Ullerøy leirskole
 • Høysand 2 stk.
 • Bodalstranda 3 stk.
 • Ørretdammen (lysløypa)
 • Appelsintoppen 4 stk.
 • Ravneberg fort
 • Tjernsparken
 • Greåker fort
 • Sandesund
 • Tunevannet
 • Landeparken
 • Sandbukta, Hafslundsøy
 • Glengshølen
 • Tarris
 • Tjueklo 2 stk.

https://www.sarpsborg.com/byen-og-kommunen/opplev-sarpsborg/#heading-h2-3

Brannvern og eksplosjonsvern

Les mer om brannvern og eksplosjonsvern her.

Skjemaer

Her finner du brannvesenets mest etterspurte søknadsskjemaer:

Retningslinjer for slokkevann og sprinkler

Retningslinjer slokkevann og sprinkler Sarpsborg - vedtatt 10.01.18.pdf

Vil du jobbe i Sarpsborg brannvesen?

Ledige stillinger i Sarpsborg brann- og feievesen lyses ut alltid ut på 
Sarpsborg kommunes nettsider og på nav.no.

Kravene til søkere kan variere, men under får du en liten oversikt over ønskede 
kvalifikasjoner og egenskaper.

Vil du jobbe hos oss? Her kan du lese mer om ønskede kvalifikasjoner og egenskaper.

Krav til utdanning:

 • Oppfylle kravene jf. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen  7-3
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, kode 160
 • Gode datakunnskaper samt skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Inneha minimum førerkort klasse CE
 • Fagbrev eller relevant utdannelse til yrket

Erfaring:

 • God kompetanse i brann, redning og farlig gods / uhell

Personlige egenskaper:

 • Gode holdninger og ønske om å bidra positivt
 • Jobbe systematisk, energisk og målrettet
 • God på formidling, både skriftlig og muntlig
 • Utadvent, engasjert, fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert
 • Takle stor arbeidsbelastning og stressende situasjoner
 • Løsningsorientert
 • God psykisk og fysisk helse

Det kreves helseattest som godkjent røykdykker og politiattest.

Kontaktinformasjon:

For konsulenter

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er å betrakte som løsninger brannvesenet vurderer som nødvendige tiltak for at funksjonskravene i TEK17 § 11-17 skal være ivaretatt. Formålet med utarbeidelsen av veiledningen er at Sarpsborg brannvesen skal kunne utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr.

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, Sarpsborg kommune. (PDF)