Eiendomsskatt i Sarpsborg kommune

Eiendomsskatt. Illustrasjon

Eiendomsskatt

På denne siden finner du informasjon om eiendomsskatt i Sarpsborg. 

Eiendomsskatt er innført i hele kommunen, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer. Den styrker kommuneøkonomien og bidrar til at kommunen kan opprettholde og bedre tjenestetilbudet til befolkningen.

Kontakt: Hans-Petter Agnalt og Anne Steen 
eiendomsskatt@sarpsborg.com / Telefonhenvendelser går via servicetorget; 69 10 80 00

Eiendomsskatt i Sarpsborg kommune