Eiendomsskatt i Sarpsborg kommune

Eiendomsskatt 

 

På denne siden finner du informasjon om eiendomsskatt i Sarpsborg.

Eiendomsskatt er innført i hele kommunen, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer.

Den styrker kommuneøkonomien og bidrar til at kommunen kan opprettholde og bedre tjenestetilbudet til befolkningen.

Skatteseddel

Utsendelse og innhold  

Betaling av skatt

Terminer, promille, bunnfradrag

Fritak eiendomsskatt

Noen er fritatt fra eiendomsskatt

Taksering av eiendom

Slik takserer vi eiendommen din

Taksering i 2022

Informasjon om årets taksering

Klagerett

Slik klager du på eiendomsskatten

Nemnder

Medlemmer, møtedatoer, sakspapirer

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelister, fritakslister

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål, ord og uttrykk

Kontakt: Hans-Petter Agnalt og Anne Steen 
eiendomsskatt@sarpsborg.com / Telefonhenvendelser går via servicetorget; 69 10 80 00

Eiendomsskatt i Sarpsborg kommune