>Vannforurensning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vannforurensning

Publisert: 03.01.2022

For å holde oversikt med vannkvaliteten i Sarpsborg tas det regelmessige vannprøver. Antall prøver og prøvesteder blir vurdert fra år til år, avhengig av vær og spesielle forhold.

Vi tar prøver jevnlig

Det gjennomføres minst to hovedrunder med prøvetaking ved badeplasser i Sarpsborg gjennom sommeren, en i juni og en i juli eller begynnelsen av august. Samtidig gjøres det også en områdehygienisk vurdering av badestedet.

I Tunevannet tas det vannprøver hyppigere, to ganger i juni og to ganger i juli. I tillegg måles siktedypet hver uke i sommersesongen. 

Følgende badesteder følges opp rutinemessig:

 • Børtevannet
 • Øketangen
 • Dusa
 • Bussevika
 • Høysand
 • Feriehjemmet
 • Hornneskilen
 • Brevik, Ullerøy
 • Revebukta
 • Tunevannet
 • Isesjø

Les mer om badevannskvalitet og resultater her.

Arbeid for bedre vannkvalitet

Tunevannet er med sin sentrumsnære beliggenhet attraktivt for bading, mens Isesjø både er badevann og drikkevannskilde. Sarpsborg kommune jobber derfor med å bedre vannkvaliteten i disse innsjøene, og også i andre vannforekomster. I dette arbeidet benyttes følgende strategi:

 • Redusere ekstern næringstilførsel fra kommunalt kloakkledningsnett, separate avløp og landbruk
 • Gjennomføre tiltak for å redusere den interne omsettingen i vann der dette utgjør et vesentlig bidrag
 • Lokal oppfølging av EUs rammedirektiv for vann.
 • Det jobbes ut fra en Tiltaksplan for Tunevannet og en Tiltaksplan for Isesjø. Videre foreligger et vannatlas som viser kvaliteten på ulike vannforekomster i Sarpsborg.
 • Sarpsborg kommune er også med i det regionale samarbeidet Glomma Sør, som har som mål å bedre vannkvaliteten i Glomma-vassdraget.

Les mer om Tunevannet her.

Overvåking av Ytre Oslofjord

Sarpsborg og 24 andre kommuner overvåker forurensningssituasjonen i Ytre Oslofjord.

Dette inkluderer også områdene Hvaler og Singlefjorden.

Fagråd for Ytre Oslofjord er et samarbeidsorgan for kystkommunene langs Oslofjorden, fra svenskegrensen til og med Telemark fylke. Fagrådets viktigste oppgave er å overvåke og informere om miljøtilstanden i fjorden. For tiden er 25 kommuner med i samarbeidet.

Fagrådet er også kontaktorgan for kommunene overfor statlige myndigheter, også når det gjelder tiltak for å redusere forurensningen.