Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vannforurensning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vannforurensning

02.01.2020

For å holde oversikt med vannkvaliteten i Sarpsborg tas det regelmessige vannprøver. Samtidig gjøres det også en områdehygienisk vurdering av badestedet. Antall prøver og prøvesteder blir vurdert fra år til år, avhengig av vær og spesielle forhold.

Vi tar prøver jevnlig

Det gjennomføres minst to hovedrunder med prøvetaking, en i juni og en i juli eller begynnelsen av august. I Tunevannet tas det vannprøver fire ganger, to i juni og to i juli, mens siktedypet måles hver uke i sommersesongen. Følgende badesteder følges opp rutinemessig:

 • Børtevannet
 • Øketangen
 • Dusa
 • Bussevika
 • Høysand
 • Feriehjemmet
 • Hornneskilen
 • Brevik, Ullerøy
 • Revebukta
 • Tunevannet
 • Isesjø

Arbeid for bedre vannkvalitet

Tunevannet er med sin sentrumsnære beliggenhet attraktivt for bading, mens Isesjø både er badevann og drikkevannskilde. Sarpsborg kommune jobber derfor med å bedre vannkvalitetetn i disse innsjøene, og også i andre vannforekomster. I dette arbeidet benyttes følgende strategi:

 • Redusere ekstern næringstilførsel fra kommunalt kloakkledningsnett, separate avløp og landbruk
 • Gjennomføre tiltak for å redusere den interne omsettingen i vann der dette utgjør et vesentlig bidrag
 • Lokal oppfølging av EUs rammedirektiv for vann.
 • Det jobbes ut fra en Tiltaksplan for Tunevannet og en Tiltaksplan for Isesjø. Videre foreligger et vannatlas som viser kvaliteten på ulike vannforekomster i Sarpsborg.
 • Sarpsborg kommune er også med i det regionale samarbeidet Glomma Sør, som har som mål å bedre vannkvaliteten i Glomma-vassdraget.

Les mer om Tunevannet her.

Overvåking av Ytre Oslofjord

Sarpsborg og 24 andre kommuner overvåker forurensningssituasjonen i Ytre Oslofjord.

Dette inkluderer også områdene Hvaler og Singlefjorden.

Fagråd for Ytre Oslofjord er et samarbeidsorgan for kystkommunene langs Oslofjorden, fra svenskegrensen til og med Telemark fylke. Fagrådets viktigste oppgave er å overvåke og informere om miljøtilstanden i fjorden. For tiden er 25 kommuner med i samarbeidet.

Fagrådet er også kontaktorgan for kommunene overfor statlige myndigheter, også når det gjelder tiltak for å redusere forurensningen.