>Priser Gatedalen miljøanlegg

Innhold

Illustrasjon gjenvinning av metall. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur for Loop

Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur for Loop

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser Gatedalen miljøanlegg

Publisert: 22.04.2024

Priser kort oppsummert

Disse fastprisene gjelder for privatpersoner bosatt i Sarpsborg:

 • Levere avfall med personbil? Pris 50 kr
 • Levere avfall med henger + personbil? Pris 200 kr
 • Levere avfall med varebil, pick-up eller kombibil? Pris 200 kr
 • Levere avfall med henger + varebil, pick-up eller kombibil? Pris 300 kr

Merk: Du må ha lastet ned appen «MiljøID» eller ha med deg privat kundekort når du kommer til Gatedalen.

Priser for husholdninger i Sarpsborg

Gatedalen miljøanlegg - priser for private innbyggere i Sarpsborg og hytteabonnenter

Prisene gjelder for 2024: 

(Utenbys kunder som ikke betaler renovasjonsavgift til Sarpsborg kommune, må levere avfall i egen kommune, eller betale etter vekt som næringskunder).

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Kundekort (ved tapt/ødelagt kort) kr 200,-

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 65,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 • Du kan kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg - pris er 325,- pr tonn inkl. mva. (Det er mulig å kjøpe mindre mengder).

 

Prøv sorteringsguiden hos sortere.no - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Du må ha appen «MiljøID» eller privat kundekort:

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger/hytteabonnenter som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune – og for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner, som ikke gjør det.

Vi har gått over til en fastprimodell for private innbyggere/hytteabonnenter som betaler renovasjonsavgift til kommunen. Du må ha lastet ned appen «MiljøID» eller ha med deg privat kundekort når du kommer til Gatedalen. Hvis du ikke har dette i orden, må du betale etter vekt for alle avfallstyper - med en minstepris på 200 kroner (slik næring og utenbys kunder må gjøre).

Er du utenbys kunde? Se priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner (under).

Priser for næringskunder og utenbys kunder

Gatedalen miljøanlegg - priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

Prisene gjelder for 2024: 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,50 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 3,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 3,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,50 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 3,00 pr. kg
Minstepris per besøk kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 3,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 3,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 2,13 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 65,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

Du kan kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg - pris er 325,- pr tonn inkl. mva. (Det er mulig å kjøpe mindre mengder).

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall 

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet

Næringslivet må deklarere farlig avfall elektronisk før slikt avfall fraktes til Gatedalen eller annet mottak for farlig avfall. Dette gjelder fra 1. mai 2016. Deklarering/registrering av farlig avfall skal gjøres på Miljødirektoratets nettside www.avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har en del faktaark med informasjon om farlig avfall for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering og håndtering av slikt avfall. Sarpsborg kommune anbefaler næringslivet å sette seg inn i dette. Disse faktaarkene finner du på  www.avfallsdeklarering.no.

Hvorfor er det ulike priser for privathusholdninger og næringskunder?

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune, og for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner.

Gatedalen miljøanlegg er primært etablert for mottak av grovavfall fra husholdningene i kommunen, slik kommunen er pliktig til ifølge forurensningsloven. Kommunen har ikke plikt til å ta i mot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall, i den grad det passer.

Kommunen er videre pliktig til å holde separate regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Fordi regelverket er forskjellig for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall, er også mottaksgebyrene noe ulike.

Loppemarkeder og bruktbutikker

Sarpsborg kommune har som mål å legge til rette for økt ombruk av kasserte gjenstander fra privathusholdninger. Loppemarkeder og bruktbutikker er arenaer der gjenstander og ting kan bli brukt om igjen. I kommunens avfallsplan er strategien at det skal stimuleres til økt ombruk, og at det skal legges bedre til rette for dette ved etablering av ny gjenvinningsstasjon

Kommunen tillater gratis levering av kasserte gjenstander fra loppemarkeder arrangert av frivillige organisasjoner/foreninger. Det er et tak på maks 5.000 kilo per år og det må søkes senest to uker før arrangementet skal gjennomføres.

Bruktbutikker må fra 1. januar 2022 betale for levering av avfall på linje med andre næringsdrivende og er ikke innlemmet i samme ordning som loppemarkeder.

Søknadsskjema for levering av rester fra loppemarkeder. (PDF)

Mer om Gatedalen

Her finner du alt du trenger å vite om Gatedalen miljøanlegg:
www.sarpsborg.com/gatedalen