Gatedalen miljøanlegg

Gatedalen
miljøanlegg


Gatedalen miljøanlegg er avfallsmottaket i Sarpsborg. Vi har over 100.000 besøk i året. Velkommen!

Gatedalen miljøanlegg