>Bålbrenning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bålbrenning

Publisert: 17.04.2024

Å tenne kaffebål i skogen er tillatt i perioden fra 15. september til 15. april. Om sommeren er det forbudt. Bråtebrenning er forbudt hele året.

I Sarpsborg kommune gjelder et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med forbudet er å forhindre forurensning og helseproblemer. 

Bråtebrenning er forbudt hele året, med unntak for brenning av hageavfall utenfor tettbygd strøk. 

Dette er regulert i en egen forskrift. Dersom det ikke er til hinder for formålet med forskriften eller annet lovverk (f.eks. brannloven, friluftsloven og kommunehelsetjenesteloven) er det likevel tillatt med:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser
  • "Kaffebål" utenom tettbygd område
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn innen­dørs, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn innendørs
  • Brenning av tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk, jf. Statistisk sentralbyrås tett­stedsavgrensning
  • Sankthansbål: Brannvesenet ønsker at det i god tid før St.Hans sendes en epost til brannvesen@sarpsborg.com med informasjon om hvor bål er tenkt satt opp, og navn og kontaktinformasjon på bålansvarlig. 

Eventuell søknad om dispensasjon fra forbudet sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Kontaktpersoner: 

Maylinn Cecilie Dramstad tlf. 476 92 943

Nathalie Bekkelund, tlf. 479 74 549

Les mer om bålbrenning her.