>Landbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Landbruk

Publisert: 03.01.2022

På denne siden finner du informasjon om landbruk, skog og jakt.

Landbruk

Landbrukseiendom

Sarpsborg kommune behandler søknader om blant annet omdisponering av landbruksareal, deling av landbrukseiendom og konsesjon for kjøp av landbrukseiendom. Dette gjøres med grunnlag i kommunens arealplan og landbruksplan, samt nasjonalt lovverk.

Du kan lese mer om omdisponering av landbruksareal og om deling av landbrukseiendom på sidene til Landbruksdirektoratet.

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

 

Gebyr 2024

  • Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven § 12 er 2 000 kr. Skjema «Tilleggsopplysninger – jordloven» må fylles ut og legges ved søknad om deling.
  • For behandling av søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven er gebyret på 5 000 kr. Se også forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
  • For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Gebyret for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF-område) er på kr 17 560 per ny grunneiendom. Se også kapittel B i «Gebyrregulativ for oppmåling, deling og seksjonering - PDF ».
  • Dersom saken i tillegg krever dispensasjon fra arealformål, påfølger ytterligere gebyr på kr 26 500 per arealformål/bestemmelse. For ytterligere informasjon, se kapittel D i «Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling i Sarpsborg kommune ».

Kontaktpersoner i kommunen
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen
Delingssaker: Malin Skjelin

Tilskuddsordninger i landbruket

Les om tilskuddsordningene her.

Veterinærvakta

Les om veterinærvakta her.

Skog

Skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Her finner du mer informasjon om skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Skogfond

Les mer om skogfond her.

Barkbiller

Følg med på skogen din før varmen kommer

Bålbrenning

Les om bålbrenning her.

Jakt og naturforvaltning

Les mer om jakt og naturforvaltning her.