>Landbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Landbruk

Publisert: 03.01.2022

Landbrukseiendom

Sarpsborg kommune behandler søknader om blant annet omdisponering av landbruksareal, deling av landbrukseiendom og konsesjon for kjøp av landbrukseiendom. Dette gjøres med grunnlag i kommunens arealplan og landbruksplan, samt nasjonalt lovverk.

Du kan lese mer om omdisponering av landbruksareal og om deling av landbrukseiendom på sidene til Landbruksdirektoratet.

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

 

Gebyr 2023

  • Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven § 12 er 2 000 kr.
  • For behandling av søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven er gebyret på 5 000 kr. Se også forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
  • For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Gebyret for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF-område) er på kr 16 600 per ny grunneiendom. Se også kapittel B i «Gebyrregulativ for oppmåling, deling og seksjonering - PDF ».
  • Dersom saken i tillegg krever dispensasjon fra arealformål, påfølger ytterligere gebyr på kr 25 000 per arealformål/bestemmelse. For ytterligere informasjon, se kapittel D i «Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling i Sarpsborg kommune ».

Kontaktpersoner i kommunen
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen
Delingssaker: Malin Skjelin

Veterinærvakta

Les om veterinærvakta her.

Skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Her finner du mer informasjon om skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Tilskuddsordninger i landbruket

Les om tilskuddsordningene her.

Skogfond

Les mer om skogfond her.

Bålbrenning

Les om bålbrenning her.

Jakt og naturforvaltning

Les mer om jakt og naturforvaltning her.