>Landbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Landbruk

03.01.2022

Landbrukseiendom

Sarpsborg kommune behandler søknader om blant annet omdisponering av landbruksareal, deling av landbrukseiendom og konsesjon for kjøp av landbrukseiendom. Dette gjøres med grunnlag i kommunens arealplan og landbruksplan, samt nasjonalt lovverk.

Du kan lese mer om omdisponering av landbruksareal og om deling av landbrukseiendom på sidene til Landbruksdirektoratet.

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

Gebyr

Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven paragraf 12 er 2000 kroner.

For behandling etter plan- og bygningsloven viser vi til kommunens gebyrregulativ for saksbehandling etter matrikkellova og lov om eierseksjonering, KAP C.

For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom, der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Prisen for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF) er 13.900 kroner per tomt.

Krever saken i tillegg dispensasjon koster dette 15.700 kroner. Gebyr for behandling av søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom: 5.000 kroner.

Kontaktpersoner:
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen, tlf. 911 17 155
Delingssaker: Camilla Skarning, tlf 415 30 247
Les også: Gebyrregulativ for bygge- og delingssaker-PDF

Veterinærvakta

Les om veterinærvakta her.

Skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Her finner du mer informasjon om skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Tilskuddsordninger i landbruket

Les om tilskuddsordningene her.

Bålbrenning

Les om bålbrenning her.

Jakt og naturforvaltning

Les mer om jakt og naturforvaltning her.