Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Jakt og naturforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jakt og naturforvaltning

02.01.2017

Viltforvaltning

Sarpsborg kommune er sekretariat for utvalg for vilt- og innlandsfiskeforvaltning (viltnemnda).

Kontaktpersoner:
Elise Lyftingsmo, tlf . 474 80 188

Sten Erik Knive, tlf. 415 30 253

Etter kontortid, kan disse kontaktes:
Vakttelefon viltnemnda i Sarpsborg: 901 57 524
Ring 02800 for å kontakte ditt lokale politi.

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune 2017/2018:

Elg, voksent dyr kr. 537,-
Elg, kalv kr. 316,-

Båndtvang

Det er båndtvang i Sarpsborg kommune fra 1. april til 20. august.
Her er gjeldende lov:

Lov om hundehold (hundeloven)

Motorferdsel i utmark

Søknader om motorferdsel i utmark sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Kontaktpersoner:

Signe Bergum, 404 36 154

Elise Lyftingsmo, tlf . 474 80 188

Les mer om motorferdsel i utmark her

Biologisk mangfold

Begrepet biologisk mangfold omfatter den store variasjonen av livsformer som finnes i naturen.

De alvorligste truslene mot det biologiske mangfoldet i vår tid i Østfold er endret bruk og oppsplitting av arealer, introduksjon av nye arter og virkninger av sur nedbør og forurensning. Særlig utsatte naturtyper er urørt barskog, gammel løvskog, våtmark (myr, bekk, dam, strandeng, fukteng, sumpskog) og eng- og hagemarker.

I Sarpsborg kommune er det gjennomført kartlegging av ca 325 lokaliteter (naturtyper) for biologisk mangfold, i tillegg til en rekke artsobservasjoner. I 2002 ble det også utarbeidet en tiltaksplan for biologisk mangfold i Sarpsborg kommune.

Eksterne lenker:

Kontaktpersoner: