>Jakt og naturforvaltning

Innhold

Elg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Jakt og naturforvaltning

Publisert: 07.09.2022 – Oppdatert: 14.03.2023

Viltforvaltning


Ved viltpåkjørsel ring politiet på 02800.

Sarpsborg kommune er sekretariat for viltnemnda (utvalg for vilt- og innlandsfisk 2019-2023).

Stine Espe
Tlf. 474 80 188

Sten Erik Knive
Tlf. 415 30 253

Du kan nå viltnemnda i Sarpsborg på tlf. 940 15 444 eller politiet på 02800.

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune

Elg, voksent dyr kr 580,-
Elg, kalv kr 340,-

Elgjakt i Sarpsborg

Når er elgjakt i Sarpsborg?

Tune Vald (vestsiden av Glomma)

  • 5. oktober - 31. oktober.
  • 1. november - 23. desember, forutsatt at annen friluftslivsutøvelse eller annen jaktutøvelse ikke hindres eller reduseres.

Valdleder: Hans Ole Arnesen

Vald Øst (østsiden av Glomma)

  • Ullerøy og Skjeberg Vestre starter 21. oktober.
  • Resten starter 5. oktober.

Lagene melder til valdleder når de er ferdig.

Valdleder: Rudi Jensen. 

Båndtvang

Det er båndtvang i hele Sarpsborg kommune fra 1. april til 20. august. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og mark.

Utenfor ordinær båndtvangsperiode kan du ha hunden din løs, men du skal likevel ha kontroll på hunden slik at den ikke er til sjenanse for mennesker eller dyr.

Her er gjeldende lov:
Lov om hundehold (hundeloven)

Dersom du kommer over en løs hund i strid med båndtvangbestemmelsene, kan den fanges inn og leveres tilbake til hundeeieren, dersom det er mulig. Hvis hunden ikke blir levert til hundeieren, skal den leveres til politiet, som du treffer på telefon 02800.

Motorferdsel i utmark

Søknader om motorferdsel i utmark sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Stine Espe
Tlf. 474 80 188

Asbjørn Kvam Karbø
Tlf. 900 82 346

Les mer om motorferdsel i utmark her

Biologisk mangfold

Begrepet biologisk mangfold omfatter den store variasjonen av livsformer som finnes i naturen.

De alvorligste truslene mot det biologiske mangfoldet i vår tid i Østfold er endret bruk og oppsplitting av arealer, introduksjon av nye arter og virkninger av sur nedbør og forurensning. Særlig utsatte naturtyper er urørt barskog, gammel løvskog, våtmark (myr, bekk, dam, strandeng, fukteng, sumpskog) og eng- og hagemarker.

I Sarpsborg kommune er det gjennomført kartlegging av ca. 325 lokaliteter (naturtyper) for biologisk mangfold, i tillegg til en rekke artsobservasjoner.

Eksterne lenker:

Stine Espe
Tlf. 474 80 188 

Asbjørn Kvam Karbø
Tlf. 900 82 346