Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Jakt og naturforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Jakt og naturforvaltning

04.01.2021

Viltforvaltning

Sarpsborg kommune er sekretariat for viltnemnda (utvalg for vilt- og innlandsfisk 2019-2023).

Asbjørn Kvam Karbø
Tlf. 47 48 01 88

Stine Espe, (i permisjon til august 2022)
Tlf. 47 48 01 88

Sten Erik Knive,
Tlf. 41 53 02 53

Du kan nå viltnemnda i Sarpsborg på tlf. 940 15 444 eller politiet på 02800.

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune

Elg, voksent dyr kr 580,-
Elg, kalv kr 340,-

Elgjakt i Sarpsborg

Når er elgjakt i Sarpsborg?

Tune Vald (vestsiden av Glomma)

  • 5. oktober - 31. oktober.
  • 1. november - 23. desember, forutsatt at annen friluftslivsutøvelse eller annen jaktutøvelse ikke hindres eller reduseres.

Valdleder: Øystein Storm.

Vald Øst (østsiden av Glomma)

  • Ullerøy og Skjeberg Vestre starter 23. oktober.
  • Resten starter 5. oktober.

Lagene melder til valdleder når de er ferdig.

Valdleder: Rudi Jensen. 

Båndtvang

Det er båndtvang i Sarpsborg kommune fra 1. april til 20. august.
Her er gjeldende lov:

Lov om hundehold (hundeloven)

Motorferdsel i utmark

Søknader om motorferdsel i utmark sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Signe Bergum,
Tlf. 40 43 61 54

Asbjørn Kvam Karbø
Tlf. 47 48 01 88

Stine Espe, (i permisjon til august 2022)
Tlf. 47 48 01 88

Les mer om motorferdsel i utmark her

Biologisk mangfold

Begrepet biologisk mangfold omfatter den store variasjonen av livsformer som finnes i naturen.

De alvorligste truslene mot det biologiske mangfoldet i vår tid i Østfold er endret bruk og oppsplitting av arealer, introduksjon av nye arter og virkninger av sur nedbør og forurensning. Særlig utsatte naturtyper er urørt barskog, gammel løvskog, våtmark (myr, bekk, dam, strandeng, fukteng, sumpskog) og eng- og hagemarker.

I Sarpsborg kommune er det gjennomført kartlegging av ca. 325 lokaliteter (naturtyper) for biologisk mangfold, i tillegg til en rekke artsobservasjoner.

Eksterne lenker:

Asbjørn Kvam Karbø
Tlf. 47 48 01 88

Stine Espe, (i permisjon til august 2022)
Tlf. 47 48 01 88