Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Jakt og naturforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jakt og naturforvaltning

01.01.2018

Viltforvaltning

Sarpsborg kommune er sekretariat for viltnemnda (utvalg for vilt- og innlandsfiskeforvaltning).

Stine Espe,
Tlf. 474 80 188

Sten Erik Knive,
Tlf. 415 30 253

Etter kontortid kan du viltnemnda i Sarpsborg på tlf. 901 57 524 eller politiet på 02800.

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune 2018/2019:

Elg, voksent dyr kr 562,-
Elg, kalv kr 331,-

Båndtvang

Det er båndtvang i Sarpsborg kommune fra 1. april til 20. august.
Her er gjeldende lov:

Lov om hundehold (hundeloven)

Motorferdsel i utmark

Søknader om motorferdsel i utmark sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Signe Bergum,
Tlf. 404 36 154

Stine Espe,
Tlf. 474 80 188

Les mer om motorferdsel i utmark her

Biologisk mangfold

Begrepet biologisk mangfold omfatter den store variasjonen av livsformer som finnes i naturen.

De alvorligste truslene mot det biologiske mangfoldet i vår tid i Østfold er endret bruk og oppsplitting av arealer, introduksjon av nye arter og virkninger av sur nedbør og forurensning. Særlig utsatte naturtyper er urørt barskog, gammel løvskog, våtmark (myr, bekk, dam, strandeng, fukteng, sumpskog) og eng- og hagemarker.

I Sarpsborg kommune er det gjennomført kartlegging av ca. 325 lokaliteter (naturtyper) for biologisk mangfold, i tillegg til en rekke artsobservasjoner.

Eksterne lenker:

Egil Holme,
Tlf. 415 30 238