Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skogbruksplanlegging i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skogbruksplanlegging i Sarpsborg

04.01.2021 av Maren Lunde

Alle skogeiere i Sarpsborg har nå fått tilbud om å bli med på en felles kartlegging av skogressursene. Slik kartlegging gjennomføres ca hvert 15 år. For å få solgt tømmeret sitt må skogeieren ha en oppdatert miljøkartlegging av skogen sin.

Skogen er i konstant utvikling, og god forvaltning av skogressursene avhenger av kunnskap om eiendommen. For å kunne selge tømmer, må skogeieren blant annet ha en oppdatert miljøkartlegging. Kartleggingen må tilfredsstille kravene i skognæringen sitt sertifiseringssystem. 

En ressursoversikt gir skogeieren kunnskap om hvilke ressurser som finnes i skogen, og et godt grunnlag for å planlegge hvilke tiltak som skal gjennomføres. Du får også mer kunnskap om det er spesielle verneverdier i skogen, eller andre hensyn som bør tas. 

Områdetakst i Sarpsborg

Sarpsborg kommune gjennomfører nå områdetaksering av skogen i kommunen. Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog har fått tilsendt informasjon om dette. Taksten avsluttes i løpet av 2020.

Her finner du brosjyre med informasjon for skogeiere.

Tre produkter

Skogeieren kan bestille en av tre ulike typer produkter:

  • Ressursoversikt med miljødokumentasjon

Enkel oversikt over ressursene på eiendommen - areal, bonitet, tilvekst og kubikkmasse fordelt på hogstklasser basert på flybilde.

  • Utvidet ressursoversikt med miljødokumentasjon

Du får den samme oversikten som i det første alternativet, men inkludert forslag til hvilke tiltak som bør gjennomføres på eiendommen - som ungskogpleie, hogst, planting osv. 

  • Miljødokumentasjon

Dette er kun en dokumentasjon på deltakelse i miljørevisjonen.

Her kan du laste ned brosjyre om nye skogbruksplaner i Sarpsborg.

Digitale løsninger

Skogeieren kan velge å få sin ressursoverikt digitalt eller på papir (eller begge deler).  

Programmet ALLMA kan lastes ned som app. Det gir tilgang til ressursoverikten på mobil eller nettbrett, som du kan ha med ut i skogen. Skogeieren kan gi entreprenøren tilgang til opplysninger om eiendommen, og selv oppdatere med gjennomførte tiltak. 

ALLMA koster kl 400,- pr år i abbonement, samt 0,35 kr/daa opp til 1 000 daa, 0,25 kr/daa 1 000 - 9 000 daa, og 0,15 kr/daa over 9 000 daa.

Priser

Alle de tre produktene har en fastpris og en arealavhengig pris. Det blir gitt 50 prosent statstilskudd til ressursoversikt og utvidet ressursoversikt, og du kan bruke skogfond for å dekke egenandelen.

Priser for produkter
 PristypeRessursoversiktUtvidet ressursoversiktMiljødokumentasjon
Fastpris ALLMA 1 200,- 1 200,-  
Fastpris papir 2 000,- 2 000,- 1 800,-
Fastpris ALLMA + papir  2 500,- 2 500,-    
Pris 10 -100 daa 10,20 13,20 1,-
Pris 100 - 999 daa 9,90 12,90 1,-
Pris over 1 000 daa 8,60 11,60 1,-

Kontroller at eiendomsgrensene stemmer

På gardskart.no kan du sjekke at teiger og eiendomsgrenser stemmer. Hvis du oppdager feil, må du melde fra til kommunen. Se kontaktinformasjon under.

Bestilling

Bestillingsfristen har utløpt, men etterbestillinger mottas inntil videre. Du finner mer informasjon og bestilling på Mjøsen skog sine nettsider.

Spørsmål og informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om områdetakst, eller de ulike produktene kan du kontakte

Malin Skjelin, rådgiver Sarpsborg kommune
tlf. 99 20 58 76

Geir Korsvold, avdelingsleder Mjøsen Skog
tlf. 48 14 01 16