Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Parkering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Parkering

03.09.2020

I Sarpsborg sentrum finner du korttidsparkering nær butikker og langtidsparkering rett utenfor bykjernen.

 

I Sarpsborg sentrum har vi fem kategorier for parkering

ParkeringskategoriPris og tider
Gul (hurtigparkering) Mandag-lørdag 08-16. Maks 29 minutter. Gratis.
Rød (korttidsparkering) Mandag-lørdag 08-16. Progressive satser.
1 time: 29 kroner.
2 timer: 60 kroner.
3 timer: 93 kroner.
Deretter 35 kroner per time.
Blå (langtidsparkering)

Mandag-fredag 08-14.
22 kroner per time.
93 kroner per dag.
Gratis lørdag, søndag og helligdager.
Gratis de to første timene på hverdager. Alle må uansett løse billett i automat eller registrere parkeringen i appen EasyPark.

Grønn (gratis døgnparkering) Gratis. Maksimal parkeringstid 24 timer.
Oransje (boligsoneparkering) Mandag-fredag 08.00-16.00.
Privatpersoner: 1.200 kroner for 12 måneder. 600 kroner for 6 måneder.
Næringsdrivende: 1.700 kroner for 12 måneder. 850 kroner for 6 måneder.
Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Offentlige parkeringsplasser

I Sarpsborg sentrum er det cirka 690 offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser:

Av disse er rundt 290 på gategrunn (langs fortau), mens cirka 400 er på egne parkeringsarealer.

Sarpsborg kommunes avgiftsparkering er regulert med skilt som opplyser om gjeldende avgift, hvor lang tid man kan stå parkert og for hvilke tidsrom det kreves avgift. All parkering skal være forskuddsbetalt. Det vil si at betaling finner sted når man ankommer parkeringsplassen. Det kan betales med mynt, kort (MasterCard/Visa), eller telefon (Easypark). Er parkeringen betalt med kort eller telefon kan man avbryte parkeringen hvis man er tilbake før parkeringstiden utløper.

Kommunens trafikkbetjenter håndhever parkering i tråd med vegtrafikklovgivningen, skiltvedtak og gjeldende forskrifter. Se informasjon som står ved alle p-automater her.

Innenfor avgiftssonen er 23 parkeringsplasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse fordeler seg over hele sonen.

I tillegg til kommunale parkeringsplasser finnes også flere parkeringsplasser som håndheves av private parkeringsaktører. Blant annet parkeringshus i tilknytning til Storbyen og parkeringskjeller under torget. Egne vilkår gjelder for disse plassene.

Parkeringstider

Parkeringstider ved Sarpsborg kommunes offentlige parkeringsplasser:

Sarpsborg kommunes offentlige parkeringsplasser kan benyttes hele døgnet, men du må betale for parkering i følgende tidsrom:

 • P-plasser korttid - med progressive avgifter:
  Mandag - fredag: 08.00 - 16.00.
  Lørdag: 08.00 - 16.00.

 • P-plasser langtid - med heldagsparkering:
  Mandag - fredag: 08.00 - 14.00.
  Gratis de to første timene på hverdager. Alle må uansett løse billett i automat eller registrere parkeringen i appen EasyPark.

 • P-plasser med progressive avgifter i boligsone:
  Mandag - fredag: 08.00 -16.00.

 

Parkeringspriser

Parkering på kommunale plasser

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift 1 time: kr. 29
Parkeringsavgift 2 timer: kr. 60
Parkeringsavgift 3 timer: kr. 93
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 35
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 22
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 93
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00. Gjelder også boligsonene.)
Gratis lørdag, søndag og helligdager.
Gratis de to første timene på hverdager. Alle må uansett løse billett i automat eller registrere parkeringen i appen EasyPark.


Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc.:
Dag: kr. 165
Uke: kr. 570
Måned: kr. 1.750

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Slik parkerer du gratis i 29 minutter

Hurtigparkeringsplassene er et tilbud til deg som har noen raske ærend i sentrum:

I løpet av 29 minutter med gratis parkering kan du rekke en del gjøremål.

1. Finn en ledig parkeringsplass her:

 • Mellom Torggata og Kirkegata ved torget.
 • I Glengsgata mellom Pellygata og St. Marie gate.
 • I Rosenkrantz gate mellom Pellygata og St. Marie gate.
 • I Kirkegata mellom Nils Hønsvalds gate og Sandesundveien.

2. Bruk enten en parkeringsskive, eller bruk appen til Easypark, eller bruk en lapp og penn for å registrere klokkeslettet du parkerte. Nå kan du stå gratis i inntil 29 minutter - deretter må du flytte bilen.

Parkeringsskive kan du hente gratis hos byselskapet iSarpsborg ved torget, eller i sentrumsforretninger.

Elbil - p-plasser og ladestasjoner

Ikke lenger gratis parkering overalt for el- og hydrogenbiler:

Fra 1. januar 2017 er hovedregelen at det også må betales for parkering for el- og hydrogenbiler, på lik linje med andre kjøretøy. Bystyret har imidlertid vedtatt at el- og hydrogendrevne motorkjøretøy kan parkere gratis på langtidsplassene i byen. (For ladbar hybridbil må du betale avgift.)

På følgende parkeringsplasser er det fortsatt gratis å parkere for el-biler og hydrogenbiler (nummeret på aktuell parkeringsautomat står i parentes):

 • Kirkegata / Sverres gate (A3)
 • Gateparkering i Borggata mellom Pellygata og St. Marie gate + P-plass ut mot Kirkegata (A7)
 • St. Marie gate ved gravlund (A29)
 • Gateparkering i St. Marie gate mellom Roald Amundsens gate og Hans Nielsen Hauges gate (A30)
 • Ved Borgarsyssel museum (A31)
 • Torsbekkdalen med 14 ladestasjoner og i Borregaardsbakken ved Borgarsyssel museum
P-plasser for el-biler med ladestasjoner:

Elbil er et miljøvennlig alternativ til diesel- og bensinbiler, som er særlig egnet i byområder. Sarpsborg kommune ønsker å oppmuntre til bruk av el-biler.

Det er ladestasjoner for elbiler i og rundt Sarpsborg sentrum. Se gjerne på nettsiden ladestasjoner.no for oppdatert informasjon om hvor ladestasjonene finnes.
NB! Fra 26. august 2020 er ladestasjonene ved "Sirkustomta" i Torsbekkdalen inntil videre ikke i bruk på grunn av testsenter for koronavirus.

Ønskes mer informasjon kan nettsiden til elbilforeningen være nyttig.

Les også: Strategi for ladestruktur

Boligsoneparkering

Boligsoneparkering finnes i dag i området Kulås øst, Kulås vest og Borregaard. I kartet øverst på siden ser du hvilke områder boligsoneparkering gjelder for og hvilke områder som vil bli innført i løpet av de kommende årene.

Kjøp av parkeringstillatelse i boligsoner

Trenger du å parkere ute i gaten mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager? Da må du ha parkeringstillatelse. Hver husstand kan søke om inntil to kort. Parkeringstillatelsen blir registrert på registreringsnummeret på bilen. Du kan velge om du vil kjøpe helårstillatelse eller for seks måneder av gangen. Ønsker du å forlenge avtalen, må du søke i god tid før parkeringsperioden er over. Du kan også søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et elekronisk skjema du finner her.  Vi gjør oppmerksom på at søknad må være godkjent og betalt før parkeringstillatelsen er gyldig.

Gjester og andre besøkende i boligsonen mellom 08.00 og 16.00 på hverdager må parkere på oppmerkede plasser og betale parkeringsavgift. Fra 16.00 til 08.00 på hverdager, og i helger og helligdager, er det gratis. 

Næringsdrivende kan søke om parkeringstillatelse til firmabil. Kun næringsdrivende med firma som har registrert adresse innenfor sonen kan søke. Parkeringstillatelsen gis kun for firmabiler, ikke for de ansatte. Håndverkere eller omsorgsarbeidere som har oppdrag i sonen kan også kjøpe en parkeringstillatelse for boligsonene, til samme pris som næringsdrivende.

Bilførere med handicappkort kan parkere gratis boligsonene, både i oppmerkede parkeringsplasser og i gater som ikke er oppmerket med parkeringsfelt.

Boligsoneparkering - priser

Privatpersoner: 1.200 kroner for 12 måneder. 600 kroner for 6 måneder.

Næringsdrivende: 1.700 kroner 12 måneder. 850 kroner for 6 måneder.

Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Dersom behovet for avtaleparkering opphører, refunderes ikke avtaleperiode kortere enn 6 måneder.

Boligsoneparkering i Kulås øst

I Kulås øst kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her. 

Du kan søke om/kjøpe parkeringstillatelse i servicetorget i Sarpsborg rådhus. Du kan også søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et elekronisk skjema du finner her. 

Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Det er tilrettelagt for parkering i boligsonen for besøkende og andre som ikke har kjøpt boligsoneparkeringer i Sverres gate og Enggata. Disse plassene er skiltet og oppmerket. Parkering mot avgift mandag - fredag klokken 08.00 - 14.00.

Boligsoneparkeringen gjelder disse gatene i Kulås øst:

Se kart her.

 • Rosenkrantz gate - fra Kulåsgata til Borghilds gate
 • Sverres gate - fra Kulåsgata til Hjalmar Wessels vei
 • Nansens gate - fra Kulåsgata til Hjalmar Wessels vei
 • Enggata - fra Rosenkrantzgata til Oscar Pedersens vei
 • Borghilds gate - fra Rosenkrantz gate til Oscar Pedersens vei
 • Hjalmar Wessels vei - fra Oscar Pedersens vei til Sverres gate

Besøkende og andre kan betale en avgift for å parkere på noen oppmerkede plasser i Sverres gate og Enggata.

På hverdager etter klokken 16.00, kan man fortsatt parkere gratis i boligsonen Kulås øst. Det kan man også hele dagen lørdag og søndag.

Beboere eller firmaer med følgende adresser, kan kjøpe parkeringstillatelse innenfor boligsonen Kulås øst:

 • Oscar Pedersens vei 15, 17, 19, 21, 23
 • Nansens gate 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 19A, 19B, 20, 22, 23, 24, 25, 27
 • Sverres gate 15
 • Rosenkrantz gate 21, 23, 25, 26, 28
 • Jernbanegata 18 A, 18 B, 20
 • Kulåsgata 34, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64
 • Enggata 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42A, 42B, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56A, 56B
 • Borghilds gate 33A, 33B, 33C, 33D, 34, 35A, 35B, 36, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D, 40, 41A, 41B, 42, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45A, 45B, 45C, 45D, 47A, 47B, 47C, 47D
 • Hjalmar Wessels vei 25, 27, 29 A, 29 B, 31, 32, 33, 35

Ordningen gjelder for de som er folkeregistrert på adressene.

Boligsoneparkering i Kulås vest

Boligsoneparkering i området Kulås vest ble innført 1.mars 2019. I Kulås vest kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her. 

 Du kan også søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et elekronisk skjema du finner her. 

Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor sonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må finne en parkeringsplass eller strekning hvor det er skiltet parkering. Se kart for området her. (PDF) Det vil si en plass eller strekning som er skiltet med offentlig parkeringsskilt og underskilt hvor vilkårene for å parkere fremkommer. Her må du betale i tidsrommet 08.00-14.00 mandag-fredag. Gratis på disse parkeringsplassene fra 14.00. 

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse:

Roald Amundsens gate: 48, 50 51, 53, 54, 55, 57, 59

Dronningens gate: 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50a, 50b, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75a, 75b, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Skolegata: 1, 2d, 3, 4a, 4b, 5, 9, 11, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45a, 45b, 47, 47b, 49a, 49b.

Grotterødgata: 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 7, 9.

Balders gate: 1, 3.

Falck Ytters gate: 1, 3, 4.

Jacob Hilditch' gate: 1, 3, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 9, 11. 

Sannesundsveien: 13, 15a, 15b, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31a, 31b, 33a, 33b, 33c, 35a, 35b, 39, 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 45, 53.

Korsgata: 4, 10a, 10b.

Storgata: 2, 2a, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e.

Hans Nielsen Hauges gate: 54.

Boligsoneparkering i området Borregaard

I området kalt Borregaard ble det innført boligsoneparkering 1. mai 2020. Dette bidrar til å skape et bedre bomiljø og et tryggere trafikkbilde. Boligsonen Borregaard er området mellom Oscar Pedersens vei og Borregaard industriområde og mellom Hjalmar Wessels vei og fylkesvei109 Kirkegata. Se kart over parkering i sentrum øverst på siden for oversikt over hvor boligsoneparkering gjelder.

Du som bor eller driver næring i området må kjøpe en boligsoneavtale dersom du ønsker å parkere i gaten i tidsrommet 08:00 – 16:00 på hverdager unntatt lørdag. På lørdag, søndag og andre helligdager er det ikke krav om boligsoneavtale.

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse. Du kan kjøpe en slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et elekronisk skjema du finner her. Du kan ringe servicetorget for bistand i søkeprosessen.

Når du har betalt for boligsoneparkering får du ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering og oppmerket.  Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager unntatt lørdag. Denne parkeringen er gratis. I øvrige tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene er merket rødt. Plassene finnes i Sverdrups gate, Borghilds gate og Borggata.

Besøkende til boligsonen har også et parkeringstilbud på parkeringsplassen i Vollgata ved inngangen til Borgarsyssel museum. På denne plassen er det ingen tidsbegrensning, men det må betales parkeringsavgift i tidsrommet 08.00 - 14.00 på hverdager unntatt lørdag. Plassen er merket med blått på kartet.

Parkeringsgebyr

Ønsker du å klage på et parkeringsgebyr fra kommunen? 

Skjema for klage på parkeringsgebyr