>Parkering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Parkering

Publisert: 02.01.2023 – Oppdatert: 05.05.2023

I Sarpsborg sentrum finner du korttidsparkering nær butikker og langtidsparkering rett utenfor bykjernen.

 Klikk her om du ønsker du å se kart over parkering i sentrum i full størrelse. 

I Sarpsborg sentrum har vi fem kategorier for parkering:
ParkeringskategoriPris og tider
Gul (hurtigparkering) Mandag-lørdag 08-16. Maks 29 minutter. Gratis.
Rød (korttidsparkering) Mandag-lørdag 08-16. Progressive satser.
1 time: 36 kroner.
2 timer: 76 kroner.
3 timer: 121 kroner.
Deretter 47 kroner per time.
Blå (langtidsparkering) Mandag-fredag 08-14.
29 kroner per time.
122 kroner per dag.
Gratis lørdag, søndag og helligdager.
Grønn (døgnparkering) Maksimal parkeringstid 24 timer. Dette gjelder alle dager. 

Avgift mandag - fredag 08.00 - 16.00.
10 kr. pr time.
30 kr. pr dag.
Gratis lørdag, søndag og helligdager.
Oransje (boligsoneparkering) Mandag-fredag 08.00-16.00.
Privatpersoner: 1.258 kroner for 12 måneder. 629 kroner for 6 måneder.
Næringsdrivende: 1.782 kroner for 12 måneder. 891 kroner for 6 måneder.
Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Offentlige parkeringsplasser

I Sarpsborg sentrum er det cirka 690 offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser:

Av disse er rundt 290 på gategrunn (langs fortau), mens cirka 400 er på egne parkeringsarealer.

Sarpsborg kommunes avgiftsparkering er regulert med skilt som opplyser om gjeldende avgift, hvor lang tid man kan stå parkert og for hvilke tidsrom det kreves avgift. All parkering skal være forskuddsbetalt. Det vil si at betaling finner sted når man ankommer parkeringsplassen. Det kan betales med mynt, kort (MasterCard/Visa), eller telefon (Easypark). Er parkeringen betalt med kort eller telefon kan man avbryte parkeringen hvis man er tilbake før parkeringstiden utløper.

Kommunens trafikkbetjenter håndhever parkering i tråd med vegtrafikklovgivningen, skiltvedtak og gjeldende forskrifter. Se informasjon som står ved alle p-automater her.

Innenfor avgiftssonen er 23 parkeringsplasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse fordeler seg over hele sonen.

I tillegg til kommunale parkeringsplasser finnes også flere parkeringsplasser som håndheves av private parkeringsaktører. Blant annet parkeringshus i tilknytning til Storbyen og parkeringskjeller under torget. Egne vilkår gjelder for disse plassene.

Parkeringstider

Parkeringstider ved Sarpsborg kommunes offentlige parkeringsplasser:

Sarpsborg kommunes offentlige parkeringsplasser kan benyttes hele døgnet, men du må betale for parkering i følgende tidsrom:

 • P-plasser - med progressive avgifter:
  Mandag - fredag: 08.00 - 16.00.
  Lørdag: 08.00 - 16.00.

 • P-plasser langtid - med heldagsparkering:
  Mandag - fredag: 08.00 - 14.00.

 • P-plasser døgn (Sirkustomta og Borregaardsbakken):
  Mandag - fredag 08.00 - 16.00.

 

Parkeringspriser

Parkering på kommunale plasser 2023

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift 1 time: kr. 36
Parkeringsavgift 2 timer: kr. 76
Parkeringsavgift 3 timer: kr. 121
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 47
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 29
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 122
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00. Gjelder også boligsonene.)
Gratis lørdag, søndag og helligdager.

Avgiftsbelagte parkeringsplasser Sirkustomta og Borregaardsbakken (parkering maks 24 timer, alle dager):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 10
Parkeringsavgift pr. dag: kr. 30


Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc.:
Dag: kr. 180
Uke: kr. 615
Måned: kr. 1.900

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Merk: Enkelte plasser har krav om parkeringsskive. Fysiske skiver kjøpes i butikker som selger slike, eventuelt kan man bruke digital løsning (EasyPark).

Slik parkerer du gratis i maksimalt 29 minutter

Hurtigparkeringsplassene er et tilbud til deg som har noen raske ærend i sentrum:

I løpet av maksimalt 29 minutter med gratis parkering kan du rekke en del gjøremål.

1. Finn en ledig parkeringsplass her:

 • Ved torget, mellom Torggata og Kirkegata.
 • I Torggata mellom Sigvat Skalds og Pellygata.
 • I Kulåsgata bak Sarpsborg rådhus.
 • I Glengsgata mellom Pellygata og St. Marie gate.
 • I Rosenkrantz gate mellom Pellygata og St. Marie gate.
 • I Kirkegata mellom Nils Hønsvalds gate og Sandesundveien.
 • I Sverres gate mellom St.Marie gate og Kirkegata.

2. Bruk enten en parkeringsskive, appen til Easypark (det er takstgruppe 1185), eller bruk en lapp og penn for å registrere klokkeslettet du parkerte. Nå kan du stå gratis i maksimalt 29 minutter - deretter må du flytte bilen. Du kan ikke for eksempel betale for å stå parkert lenger her.

Parkeringsskive kan du få tak i hos en del forretninger.

Parkeringsskive.

Parkeringsskive og EasyPark-app

Les mer om parkeringsskive og app her:

Flere steder i Sarpsborg er det krav om bruk av parkeringsskive eller EasyPark-app.

Ved bruk av parkeringsskive skal denne ligge godt synlig i bilens frontvindu. Slike skiver er dessverre ikke tilgjengelige via servicetorget, men selges i ulike forretninger. 
Alternativt kan EasyPark-appen lastes ned gratis til alle smarttelefoner. 

Elbil - p-plasser og ladestasjoner

Parkeringsavgift for el- og hydrogenbiler

Fra 28. november 2022 må både el- og hydrogenbiler betale for parkering på lik linje med andre kjøretøy på samtlige avgiftsbelagte parkeringsplasser i Sarpsborg.
Gratisparkering på de blå langtidsplassene i byen er også fjernet.

P-plasser for el-biler med ladestasjoner:

Elbil er et miljøvennlig alternativ til diesel- og bensinbiler, som er særlig egnet i byområder. Sarpsborg kommune ønsker å oppmuntre til bruk av el-biler.

Det er ladestasjoner for elbiler i og rundt Sarpsborg sentrum. Se på nettsiden elbil.no for oppdatert informasjon om hvor ladestasjonene finnes. MERK: For å få opp alle type ladere, må du åpne filterknappen oppe i høyre hjørne og huke av på "normallading". Da vises alle ladere i Sarpsborg, uavhengig av leverandør og kapasitet på laderen.

Ønskes mer informasjon kan nettsiden til elbilforeningen være nyttig.

HC-parkering

Ved å klikke her kommer du til et kart som viser oversikt over handikap-parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum.

Boligsoneparkering

Boligsoneparkering finnes flere steder i sentrum. I kartet øverst på siden ser du hvilke områder boligsoneparkering gjelder for og hvilke områder som vil bli innført i løpet av de kommende årene.

Kjøp av parkeringstillatelse i boligsoner

Boligsoneparkering er regulert i forskriften om boligsoneparkering som du kan lese mer om her.

Trenger du å parkere ute i gaten mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager? Da må du ha parkeringstillatelse. Beboere eller firmaer med adresse innenfor boligsonen kan kjøpe slik tillatelse. Les mer om vilkårene for næringsdrivende litt lenger ned i denne info-boksen.   

 • Hver husstand kan søke om inntil to kort.
 • Parkeringstillatelsen blir registrert på registreringsnummeret på bilen.
 • Du kan velge om du vil kjøpe helårstillatelse eller for seks måneder av gangen.
 • Ønsker du å forlenge avtalen, må du søke i god tid før parkeringsperioden er over.
 • Når du har betalt for boligsoneparkering får du ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.
 • Avtalen gjelder bare i den sonen den er utstedt for.

Du kan søke om boligsoneparkering, se dato på aktive/utgåtte avtaler, og finne faktura-oversikt i Boligsoneportalen. Du logger inn/registrerer deg enkelt via ID-porten.

Søknad om boligsoneparkering må være godkjent og betalt før parkeringstillatelsen er gyldig.

Gjester og andre besøkende i boligsonen mellom 08.00 og 16.00 på hverdager må parkere på oppmerkede plasser og betale parkeringsavgift. Fra 16.00 til 08.00 på hverdager, og i helger og helligdager, er det gratis. 

Det tildeles ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Se forskrift om boligsoneparkering for Sarpsborg kommune her.

Næringsdrivende kan søke om parkeringstillatelse til firmabil. Kun næringsdrivende med firma som har registrert adresse innenfor sonen kan søke. Parkeringstillatelsen gis kun for firmabiler, ikke for de ansatte. Håndverkere eller omsorgsarbeidere som har oppdrag i sonen kan også kjøpe en parkeringstillatelse for boligsonene, til samme pris som næringsdrivende.

Bilførere med handicappkort kan parkere gratis boligsonene, både i oppmerkede parkeringsplasser og i gater som ikke er oppmerket med parkeringsfelt.

Boligsoneparkering - priser 2023

Privatpersoner: 1.258 kroner for 12 måneder. 629 kroner for 6 måneder.

Næringsdrivende: 1.782 kroner 12 måneder. 891 kroner for 6 måneder.

Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Når du har betalt for boligsoneparkering får du ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.

Hvis du vil si opp din avtaleparkering kan vi refundere gjenstående beløp, men ikke hvis avtaleperioden er kortere enn 6 måneder.

Boligsoneparkering i Kulås øst

Parkering i boligsoneområde Kulås øst på hverdager i tidsrommet 08.00 - 16.00:

I Kulås øst må de som bor eller som driver næring i området - ha kjøpt parkeringstillatelse - for å kunne parkere i gata i tidsrommet 08.00 – 16.00 på hverdager.

Besøkende og andre som ikke har rett til å kjøpe boligsoneparkering her, kan parkere i skiltede og oppmerkede felt i Sverres gate og Enggata. Merk at denne parkeringen er avgiftsbelagt mandag til fredag fra klokken 08.00 – 14.00.

Mellom klokken 16.00 – 08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen.
Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus. 

Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Boligsoneparkeringen gjelder disse gatene i Kulås øst:

 • Rosenkrantz gate - fra Kulåsgata til Borghilds gate
 • Sverres gate - fra Kulåsgata til Hjalmar Wessels vei
 • Nansens gate - fra Kulåsgata til Hjalmar Wessels vei
 • Enggata - fra Rosenkrantzgata til Oscar Pedersens vei
 • Borghilds gate - fra Rosenkrantz gate til Oscar Pedersens vei
 • Hjalmar Wessels vei - fra Oscar Pedersens vei til Sverres gate

Beboere eller firmaer med følgende adresser, kan kjøpe parkeringstillatelse innenfor boligsonen Kulås øst:

 • Oscar Pedersens vei 15, 17, 19, 21, 23
 • Nansens gate 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 19A, 19B, 20, 22, 23, 24, 25, 27
 • Sverres gate 15
 • Rosenkrantz gate 21, 23, 25, 26, 28
 • Jernbanegata 18 A, 18 B, 20
 • Kulåsgata 34, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64
 • Enggata 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42A, 42B, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56A, 56B
 • Borghilds gate 33A, 33B, 33C, 33D, 34, 35A, 35B, 36, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D, 40, 41A, 41B, 42, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45A, 45B, 45C, 45D, 47A, 47B, 47C, 47D
 • Hjalmar Wessels vei 25, 27, 29 A, 29 B, 31, 32, 33, 35

Ordningen gjelder for de som er folkeregistrert på adressene.

Boligsoneparkering i Kulås vest

Parkering i boligsoneområde Kulås vest på hverdager i tidsrommet 08.00 - 16.00:

I Kulås vest må de som bor eller som driver næring i området - ha kjøpt parkeringstillatelse - for å kunne parkere i gata i tidsrommet 08.00 – 16.00 på hverdager.

Besøkende og andre som ikke har rett til å kjøpe boligsoneparkering her, kan parkere i skiltede og oppmerkede felt (se kart øverst på siden). Merk at denne parkeringen er avgiftsbelagt mandag til fredag fra klokken 08.00 – 14.00.

Mellom klokken 16.00 – 08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen.
Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus. 

Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse:

 • Roald Amundsens gate: 48, 50 51, 53, 54, 55, 57, 59
 • Dronningens gate: 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50a, 50b, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75a, 75b, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
 • Skolegata: 1, 2d, 3, 4a, 4b, 5, 9, 11, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45a, 45b, 47, 47b, 49a, 49b.
 • Grotterødgata: 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 7, 9.
 • Balders gate: 1, 3.
 • Falck Ytters gate: 1, 3, 4.
 • Jacob Hilditch' gate: 1, 3, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 9, 11. 
 • Sannesundsveien: 13, 15a, 15b, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31a, 31b, 33a, 33b, 33c, 35a, 35b, 39, 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 45, 53.
 • Korsgata: 4, 10a, 10b.
 • Storgata: 2, 2a, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e.
 • Hans Nielsen Hauges gate: 54.
Boligsoneparkering i området Borregaard

I området Borregaard kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her. 

Mellom 16.00-08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen.
Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus. 
Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering og oppmerket.  Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Du må bruke parkeringsskrive i vinduet eller EasyPark-app (takstgruppe 1183) for å vise at du holder deg innenfor makstiden. I øvrige tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Se kart øverst på siden.

Besøkende til boligsonen har også et parkeringstilbud på parkeringsplassen i Vollgata ved inngangen til Borgarsyssel museum. På denne plassen er det ingen tidsbegrensning, men du må betale parkeringsavgift i tidsrommet 08.00 - 14.00 på hverdager unntatt lørdag. Plassen er merket med blått på kartet.

Beboere eller firmaer med følgende adresser, kan kjøpe parkeringstillatelse innenfor boligsonen Borregaard:

 • Bispegata 8, 10, 15, 19 AB, 21AB
 • Borggata 10ABC, 12, 13, 14, 17, 19AB, 20, 21AB, 25, 27AB, 29AB, 31
 • Borghilds gate 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
 • Borregaardsveien 11, 13, 15, 17ABC,19, 25
 • Enggata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
 • Gamlebygata 10
 • Grimkjells gate 2, 3AB, 4, 5AB, 6, 7AB, 8, 9, 10, 11 13, 14
 • Hjalmar Wessels vei 1AB, 3, 5, 7, 9AB
 • Håkons gate 12, 13AB, 15, 16, 17B, 18A, 19, 19B, 20A, 21, 22, 23, 24AB, 25, 26, 27, 27B, 28, 29, 30AB, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41
 • Kirkegata 2ABCD, 4, 6, 8, 14, 16
 • Kulåsgata 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22AB, 24, 26, 28, 30
 • Oscar Pedersens vei 20, 22, 24
 • St. Marie gate 12, 16, 18, 20
 • Sverdrups gate 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 29
 • Vollgata 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 20
Boligsoneparkering i området sentrum øst

I området sentrum øst kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her. 

Mellom 16.00-08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus.  Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering og oppmerket. Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Du må bruke parkeringsskrive i vinduet eller EasyPark-app (takstgruppe 1183) for å vise at du holder deg innenfor makstiden. I øvrige tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene er merket rødt. Plassene finnes i Oskars gate og i Borggata.

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse:

 • Astrids gate: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16.
 • Borggata: 1, 3.
 • Håkons gate: 1 a, b, c, 2, 3, 4, 5 a, b, c, d, e, f, g, h, 6.
 • Oscar Pedersens vei: 2 a, b, c, 4.
 • Oskars gate: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a, b, 14, 15, 16, 17 a, b, c, 19, 19 a, b, 21, 23, 25, 26 a, b, c, d, 27, 28.
 • Pellygata: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a, b, 15, 27, 27 a, b, c, d, e, 29.
 • Sverdrups gate: 1, 4, 5, 6, 7.
 • St. Nikolas gate: 4.
Boligsoneparkering i området Fritznerbakken øst

I området Fritznerbakken øst kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her.

Mellom 16.00-08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus.  Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader.

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering og oppmerket. Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Du må bruke parkeringsskrive i vinduet eller EasyPark-app (takstgruppe 1183) for å vise at du holder deg innenfor makstiden. I øvrige tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene er merket rødt. Plassene finnes i Færders gate og Lindesnes gate.

I Hals gate ved Fritznerbakken barnehage er det også lagt til rette for besøksparkering. Her er det lov til å stå parkert i inntil 30 minutter. Tidsbegrensningen gjelder i tidsrommet 07 – 17 hverdager unntatt lørdag. I øvrig tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene, som er merket gult, finner du i kartet.

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse:

 • Færders gate: 17 A-F, 19 A-C, 22, 23, 24.
 • Glengsgata: 1, 3 A-B, 4, 5, 7 A-C, 9 A-C, 13 A-C, 15 A-C, 17.
 • Hals' gate: 2 A-C, 3, 4 A-B, 6 A-D, 7, 8, 10 A-C, 16, 18.
 • Lindesnes' gate: 11, 13, 14, 16.
 • Olav Haraldssons gate: 41, 41 B, 43 A-C, 45, 51.
 • Roald Amundsens gate: 2, 4, 6, 8, 10, 16.
 • Ulfhilds gate 1, 1 A-F, 2, 4, 6. 
Boligsoneparkering i området Fritznerbakken vest

I området Fritznerbakken vest kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her.

Mellom 16.00-08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus.  Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader.

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering og oppmerket.  Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Du må bruke parkeringsskrive i vinduet eller EasyPark-app (takstgruppe 1183) for å vise at du holder deg innenfor makstiden. I øvrige tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene er merket rødt. Plassene finnes i Færders gate og Alfheims gate.

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse:

 • Alfheims gate: 2 A-C, 3, 4 A-B, 6 A-D, 7, 9, 10, 11, 12 A-B, 13, 15, 16, 17, 25, 30, 32, 34.
 • Follogata: 1, 3, 6 A-B, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24.
 • Færders gate: 29, 30, 30 B, 32, 33, 34, 35 A-E, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 A-B, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62.
 • Islands gate: 9, 10 A-B, 11 A-H, 12, 13 A-D, 15 A-B.
 • Lindesnes' gate: 17 A-V, 20 A-B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 A-D, 29 A-B, 32 A-D, 33, 36 A-G, 39, 42 A-C, 43, 45, 47, 53.
 • Nordkapps gate: 18, 20, 22, 24 A-F, 26 A-B, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46.
 • Olav Haraldssons gate: 57, 61 A-E, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 81 A-B, 83, 85, 87, 89, 91, 93.
 • Roald Amundsens gate: 9, 11, 13.
 • Vikens gate: 6 A-V, 7 A-D, 9 A-B, 10, 11, 12, 13. 
Boligsoneparkering i området Enenda

I området Enenda kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her.

Mellom 16.00-08.00 på hverdager, samt i helger og helligdager, er det gratis for alle å parkere i boligsonen. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus. Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader.

Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering og oppmerket.  Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Du må bruke parkeringsskrive i vinduet eller EasyPark-app (takstgruppe 1183) for å vise at du holder deg innenfor makstiden. I øvrige tidsrom (lørdag, søndag og andre helligdager) er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene er merket rødt. Plassene finnes i Sannegata, Svalbardgata og Ringgata.

Beboere som er folkeregistrert - eller firmaer - på disse adressene innenfor boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse:

 • Haftor Jonssons gate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A-C, 9, 11 A-C, 15.
 • Hans Nielsen Hauges gate: 15, 17 A-B, 19 A-C.
 • Svalbardgata: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 A-B, 15, 16, 17 A-B, 18, 19, 20, 22.
 • Olav Haraldssons gate: 92, 94, 98, 100 A-B, 102, 108, 110, 114, 116, 116 B, 118.
 • Ringgata: 2 A-H, 3, 4, 4B, 5, 6 A-B, 7 A-B, 9.
 • Sannegata: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23 B, 24, 25, 26, 27, 28.
 • St. Marie gate: 157, 159, 161.
 • Valaskjoldgata: 2, 4, 8 A-B, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23.
Boligsoneparkering i området Grotterød

I området kalt Grotterød blir det innført boligsoneparkering 19. januar 2023.
Du som bor eller driver næring i området må kjøpe en boligsoneavtale dersom du ønsker å parkere i gaten i tidsrommet 08:00 – 16:00 på hverdager. På lørdag, søndag og andre helligdager er det ikke krav om boligsoneavtale. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. (Det er mulig å søke fra 5. januar).
Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus.  Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Besøksparkering:
Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering. Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Vilkår for å benytte disse plassene er at benyttes parkeringsskive, enten fysisk eller digital (EasyPark takstgruppe 1183).
I øvrige tidsrom hverdager samt lørdag, søndag og andre helligdager er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene finner du i kartet og er merket rødt. Plassene finnes i Dovregaten fra Snorresgate til Krusesgate, Conradis gate fra Kruses gate til Ringgata, Tordensskjolds gate fra Snorres gate til Kruses gate, Jacob Hilditch gate fra Storgata og frem til Christies gate og Kruses gate fra nr 38 frem til Jørgen Bjelkes vei. Besøkende til boligsonen må ut over dette benytte ordinært parkeringstilbud i sentrumsområdet.


Hvor innføres det?
Boligsonen Grotterød er området mellom Storgata/Hans Nielsen Hauges gate og Fylkesvei 109 Torsbekkveien og mellom Korsgata og Holbergsgate.

 • Balchens gate 1, 2A, 2B, 3
 • Christies gate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11AB, 12AB
 • Conradis gate 1, 2
 • Dovregata 1, 2, 3AB, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 • Hans Nielsen Hauges gate 43, 45, 47, 47B, 49, 51AB
 • Jørgen Bjelkes vei 1, 2, 3
 • Korsgata 32, 34AB, 36
 • Kruses gate 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ABC, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30AB, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43ABCD, 44, 45, 47
 • Pilgata 1
 • Ringgata 30AB, 31C, 32ABCD, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57AB, 58, 59, 60ABC, 61, 62, 63AB, 64, 65, 66, 67AB, 68, 69, 70ABCD, 71, 72AB, 73, 74, 75, 77
 • Rondegata 2, 4, 5, 6, 8, 10
 • Sibberns vei 1, 3, 5, 7
 • Snorres gate 1, 2, 3AB, 4, 5, 6, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • Storgata 9AB, 11, 11ABCD, 13, 15ABCD, 21, 23, 25AB, 27, 27B, 29, 31 ABCDEFGH, 33ABCDEF, 35ABCDEF, 37ABCDE
 • Tordenskjolds gate 1, 2, 3, 4, 5
Boligsoneparkering i området Kruseløkka øst

I området kalt Kruseløkka øst blir det innført boligsoneparkering 1. juni 2023.
Du som bor eller driver næring i området må kjøpe en boligsoneavtale dersom du ønsker å parkere i gaten i tidsrommet 08:00 – 16:00 på hverdager. På lørdag, søndag og andre helligdager er det ikke krav om boligsoneavtale. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. (Det er mulig å søke fra 2. mai).
Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus.  

Merk at forskrift for boligsoneparkering i Sarpsborg sier at det ikke tildeles parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Besøksparkering:
Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering. Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Vilkår for å benytte disse plassene er at benyttes parkeringsskive, enten fysisk eller digital (EasyPark takstgruppe 1183).
I øvrige tidsrom hverdager samt lørdag, søndag og andre helligdager er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene finner du i kartet og er merket rødt.

Plassene finnes i Hagegata fra nr 6 til Thranesgate, Jonas Lies gate fra Turkerødgata til Thranes gate, Thranesgate fra Jonas Lies gate til Hagegata, og Jonas Lies gate fra nr 6 til Thranes gate.
Besøkende til boligsonen må ut over dette benytte ordinært parkeringstilbud i sentrumsområdet

Hvor innføres det?
Boligsonen Kruseløkka øst er området avgrenset av St.Marie gate, Hans Nielsen Hauges gate, Korsgata og kvartalene øst for Jonas Lies gate.

 • Hagegata 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Hans Nielsen Hauges gate 38, 40AB, 42
 • Jonas Lies gate 1, 2, 3, 6
 • Korsgata 19, 23, 25, 27ABCDEF
 • St.Marie gate 116, 118, 120, 120B, 122 ABC, 126, 128, 130
 • Thranes gate 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35
 • Turkerødgata 12
Boligsoneparkering i området Kruseløkka vest

I området kalt Kruseløkka vest blir det innført boligsoneparkering 1. juni 2023.
Du som bor eller driver næring i området må kjøpe en boligsoneavtale dersom du ønsker å parkere i gaten i tidsrommet 08:00 – 16:00 på hverdager. På lørdag, søndag og andre helligdager er det ikke krav om boligsoneavtale. Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplassene. Her må vilkårene som fremkommer på disse plassene følges.

Du kan søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et digitalt skjema du finner her. (Det er mulig å søke fra 2. mai).
Hvis du trenger veiledning kan du kontakte servicetorget i Sarpsborg rådhus.  

Merk at forskrift for boligsoneparkering i Sarpsborg sier at det ikke tildeles parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Besøksparkering:
Du som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering. Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Vilkår for å benytte disse plassene er at benyttes parkeringsskive, enten fysisk eller digital (EasyPark takstgruppe 1183).
I øvrige tidsrom hverdager samt lørdag, søndag og andre helligdager er det ingen tidsbegrensning på parkeringen. Disse plassene finner du i kartet og er merket rødt.

Plassene finnes i Plassene finnes i Ringgata fra St.Marie gate til Krebs’ gate, Ringgata v/v nr 23 b til St.Marie gaten, Thranes gate fra Krusesgate til Ringgata, og fra Ringgata nr 39 til Korsgata. Besøkende til boligsonen må ut over dette benytte ordinært parkeringstilbud i sentrumsområdet.

Hvor innføres det?
Boligsonen Kruseløkka vest er området avgrenset fra Krebs’ gate, Hans Nielsen Hauges gate, Korsgata og grøntarealet vest for Ringgata.

 • Hans Nielsen Hauges gate 21, 23, 25, 29, 31, 39, 41ABCD
 • Korsgata 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
 • Kruses gate 1, 2, 3, 4
 • Ringgata 8, 11, 12, 13, 15, 15B, 17, 19, 20, 21, 22, 23AB, 24, 25, 27, 29, 31, 31AB
 • Thranes gate 34, 36

Parkeringsgebyr

Ønsker du å klage på et parkeringsgebyr fra kommunen? 

Skjema for klage på parkeringsgebyr