Start Kari chatbot Spør meg

>Parkering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkering

02.01.2018

Parkering på offentlig sted i Sarpsborg sentrum kan kun gjøres på anviste plasser. Slike plasser finnes både i gatene og på avsatte parkeringsarealer. Parkeringen er avgiftspliktig deler av døgnet.

Fra 1. januar 2017 innføres nye nasjonale forskrifter for parkering:

Sarpsborg kommunes avgiftsparkering er regulert med skilt som opplyser om gjeldende avgift, hvor lang tid man kan stå parkert og for hvilke tidsrom det kreves avgift. All parkering skal være forskuddsbetalt. Det vil si at betaling finner sted når man ankommer parkeringsplassen. Det kan betales med mynt, kort (MasterCard/Visa), eller telefon (Easypark). Er parkeringen betalt med kort eller telefon kan man avbryte parkeringen hvis man er tilbake før parkeringstiden utløper.

Kommunens trafikkbetjenter håndhever parkering i tråd med vegtrafikklovgivningen, skiltvedtak og gjeldende forskrifter. Se informasjon som står ved alle p-automater her.

Offentlige parkeringsplasser

I Sarpsborg sentrum er det ca. 690 offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser:

Av disse er rundt 290 på gategrunn (langs fortau), mens ca. 400 er på egne parkeringsarealer.

Følgende parkeringsplasser er tilrettelagt for heldagsparkering med timepris og døgnpris (nummeret på aktuell parkeringsautomat står i parentes):

 • Kirkegata / Sverres gate (A3)
 • Gateparkering i Borggata mellom Pellygata og St. Marie gate + P-plass ut mot Kirkegata (A7)
 • Bak Sarpsborg rådhus (A27)
 • Vis a vis bussterminalen (A28)
 • St. Marie gate ved gravlund (A29)
 • Gateparkering i St. Marie gate mellom Roald Amundsens gate og Hans Nielsen Hauges gate (A29 og A30).

Øvrige kommunale parkeringsplasser har progressive avgifter. Det betyr at timeprisen øker jo lenger du står parkert.

Innenfor avgiftssonen er 23 parkeringsplasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse fordeler seg over hele sonen.

Det finnes også parkeringsarealer utenfor avgiftssonen med gangavstand til bykjernen som er gratis å benytte. Dette gjelder eksempelvis "Sirkustomta" i Torsbekkdalen og et areal i Borregaardsbakken.

Disse parkeringsplassene er gratis på lørdager: Kirkegata/Sverres gate (A3), St. Marie gate ved gravlund (A29 og A30) og parkeringsplassen mellom Borgarsyssel museum og Sarpsborg scene (A7).

I tillegg til kommunale parkeringsplasser finnes også flere parkeringsplasser som håndheves av private parkeringsaktører. Blant annet parkeringshus i tilknytning til Storbyen og parkeringskjeller under torget. Egne vilkår gjelder for disse plassene.

Parkeringstider

Parkeringstider ved Sarpsborg kommunes offentlige parkeringsplasser:

Sarpsborg kommunes offentlige parkeringsplasser kan benyttes hele døgnet, men du må betale for parkering i følgende tidsrom:

 • P-plasser korttid - med progressive avgifter:
  Mandag - fredag: 08.00 - 16.00
  Lørdag: 08.00 - 14.00

 • P-plasser langtid - med heldagsparkering:
  Mandag - fredag: 08.00 - 14.00
  Lørdag: 08.00 - 12.00

 • P-plasser med progressive avgifter i boligsone:
  Mandag - fredag: 08.00 -16.00

 

Parkeringspriser

Parkering på kommunale plasser - priser 2018

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift første time: kr. 24
Parkeringsavgift andre time: kr. 26
Parkeringsavgift tredje time: kr. 32
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 37
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-14.00. I boligsonen mandag til fredag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 23
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 71
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00, lørdag 08.00-12.00.)

Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc:
Dag: kr. 155
Uke: kr. 535
Måned: kr. 1.650
År: kr. 6.700

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Elbil - p-plasser og ladestasjoner

Ikke lenger gratis parkering overalt for el- og hydrogenbiler:

Fra 1. januar 2017 er hovedregelen at det også må betales for parkering for el- og hydrogenbiler, på lik linje med andre kjøretøy. Bystyret har imidlertid vedtatt at el- og hydrogendrevne motorkjøretøy kan parkere gratis på langtidsplassene i byen.

På følgende parkeringsplasser er det fortsatt gratis å parkere for el-biler og hydrogenbiler (nummeret på aktuell parkeringsautomat står i parentes):

 • Kirkegata / Sverres gate (A3)
 • Gateparkering i Borggata mellom Pellygata og St. Marie gate + P-plass ut mot Kirkegata (A7)
 • bak Sarpsborg rådhus (A27)
 • Vis a vis bussterminalen (A28)
 • St. Marie gate ved gravlund (A29)
 • Gateparkering i St. Marie gate mellom Roald Amundsens gate og Hans Nielsen Hauges gate (A30)
P-plasser for el-biler med ladestasjoner:

Elbil er et miljøvennlig alternativ til diesel- og bensinbiler, som er særlig egnet i byområder. Sarpsborg kommune ønsker å oppmuntre til bruk av el-biler.

Derfor er fire kommunale parkeringsplasser reservert elbil og tilrettelagt med lademuligheter. Disse plassene finner du ved parkeringsområdet mellom Sarpsborg rådhus og Jernbanegata og ved torget. Se på nettsiden ladestasjoner.no og skriv "Sarpsborg" i søkefeltet, da får du opp et kart over tilgjengelige ladestasjoner i byen vår. (Vi gjør oppmerksom på at elbiler må betale for parkering på plass A21 ved Sarpsborg torg selv om det på nettsiden ladestasjoner.no står at det er gratis.)

Ønskes mer informasjon kan nettsiden til elbilforeningen være nyttig.

Les også: Strategi for ladestruktur

Boligsoneparkering

Boligsoneparkering i Kulås øst:

I Kulås øst kan man ikke parkere gratis mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager. Da er det kun de som bor eller er næringsdrivende i området - og som har kjøpt parkeringstillatelse - som kan parkere her. 

Det kan søkes om/kjøpes parkeringstillatelse i servicetorget i Sarpsborg rådhus. Du kan også søke om slik parkeringstillatelse på nett ved å bruke et elekronisk skjema du finner her. 

Har du allerede parkeringstillatelse i en boligsone kan du logge deg inn via det samme skjemaet over, dersom du trenger å registrere adresseendring eller sjekke søknader. 

Det er tilrettelagt for parkering i boligsonen for besøkende og andre som ikke har kjøpt boligsoneparkeringer i Sverres gate og Enggata. Disse plassene er skiltet og oppmerket. Parkering mot avgift mandag - fredag klokken 08.00 - 16.00.

Boligsoneparkering - priser

Privatpersoner:
1.100 kroner for ett år og 550 for et halvt år
(Du kan kun kjøpe for et helt eller et halvt år)

Næringsdrivende:
1.600 kroner for ett år eller 750 for et halvt år

I disse gatene ble det innført nye regler om boligsoneparkering i 2015:

Se kart her.

 • Rosenkrantz gate - fra Kulåsgata til Borghilds gate
 • Sverres gate - fra Kulåsgata til Hjalmar Wessels vei
 • Nansens gate - fra Kulåsgata til Hjalmar Wessels vei
 • Enggata - fra Rosenkrantzgata til Oscar Pedersens vei
 • Borghilds gate - fra Rosenkrantz gate til Oscar Pedersens vei
 • Hjalmar Wessels vei - fra Oscar Pedersens vei til Sverres gate

Besøkende og andre kan betale en avgift for å parkere på noen oppmerkede plasser i Sverres gate og Enggata.

På hverdager etter klokken 16.00, kan man fortsatt parkere gratis i boligsonen Kulås øst. Det kan man også hele dagen lørdag og søndag.

Beboere eller firmaer med følgende adresser, kan kjøpe parkeringstillatelse innenfor boligsonen Kulås øst:

 • Oscar Pedersens vei 15, 17, 19, 21, 23
 • Nansens gate 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 19A, 19B, 20, 22, 23, 24, 25, 27
 • Sverres gate 15
 • Rosenkrantz gate 21, 23, 25, 26, 28
 • Jernbanegata 18 A, 18 B, 20
 • Kulåsgata 34, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64
 • Enggata 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42A, 42B, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56A, 56B
 • Borghilds gate 33A, 33B, 33C, 33D, 34, 35A, 35B, 36, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D, 40, 41A, 41B, 42, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45A, 45B, 45C, 45D, 47A, 47B, 47C, 47D
 • Hjalmar Wessels vei 25, 27, 29 A, 29 B, 31, 32, 33, 35

Ordningen gjelder for de som er folkeregistrert på adressene.

Mer om kjøp av parkeringstillatelse i boligsoner

Hver husstand kan søke om inntil to kort. Parkeringstillatelsen blir registrert på registreringsnummeret på bilen. Du kan velge om du vil kjøpe helårstillatelse eller for seks måneder av gangen. Ønsker du å forlenge avtalen, må du søke i god tid før parkeringsperioden er over.

Skulle du flytte eller selge bilen i løpet av perioden og det er mer enn en måned til parkeringstillatelsen går ut, vil du få penger igjen.

Næringsdrivende kan søke om parkeringstillatelse til firmabil. Kun næringsdrivende med firma som har registrert adresse innenfor sonen kan søke. Parkeringstillatelsen gis kun for firmabiler, ikke for de ansatte. Håndverkere eller omsorgsarbeidere som har oppdrag i sonen kan også kjøpe en parkeringstillatelse for boligsonene, til samme pris som næringsdrivende.

Parkeringsbot

Ønsker du å klage på en parkeringsbot fra kommunen? 

Skjema for klage på parkeringsbot

Parkeringspolitikk

Les mer om parkeringspolitikk i Nedre Glomma her:

I samarbeid med Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er Sarpsborg kommune i gang arbeidet med å utrede den framtidige parkeringspolitikken i Nedre Glomma.

Bakgrunn for utredningen er Bypakke Nedre Glomma, som er samarbeidet om transport i Nedre Glomma. Bypakka er en «pakke» med ulike tiltak, store og små, som skal gjøre transportsystemet i Nedre Glomma mer effektivt og miljøvennlig. Partene i Bypakka har forpliktet seg til nullvekst i personbiltrafikken. For å nå målet må det legges til rette for kollektivtransport, sykkel og gange. Samtidig er det nødvendig å innføre restriktive tiltak på blant annet parkering. Regionen har fått statlige midler («belønningsmidler») for å utrede den framtidige parkeringspolitikken i Nedre Glomma.

Hovedspørsmålet er: hvordan begrense bilbruken og nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i Sarpsborg og Fredrikstad, og samtidig styrke sentrumsområdene som sosiale, kommersielle og arenaer? Utgangspunktet er at en felles parkeringspolitikk er nødvendig for å unngå konkurransevridninger mellom de to byene ved at én by fører en mye mer restriktiv politikk enn den andre.

Utredningen skal gi en anbefaling om hvilke tiltak som er nødvendige i de to byene på kort og på lang sikt. En viktig del av arbeidet er også å avgjøre hvilke områder som krever en samordning mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er det danske konsulentfirmaet Via trafik som ble tildelt oppdraget. Her er deres sluttrapport. De har også evaluert boligsoneparkering og utvidet gratis parkering i sentrum.

Utredningen er en faglig anbefaling. Den skal høsten 2017 behandles av Østfold fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, og Statens vegvesen som et felles saksframlegg i bypakkesamarbeidet. Etter det skal saken behandles politisk i begge kommunene.

Kontaktperson for denne parkeringsutredningen er

Emilie Cosson-Eide
Tlf 991 50 944

Hege Hornnæs
Tlf. 414 32 499

(Andre tekniske spørsmål om parkering skal stilles til Enhet kommunalteknikk)

Kart over kommunens p-plasser i sentrum: