>Mikrohus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Mikrohus

Publisert: 06.03.2023

1. juli 2023 ble det innført nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter.

Målet med de nye reglene er å legge til rette for alternative boformer, slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus. Det endres ikke på kravene til sikkerhet og du må fortsatt søke kommunen for å sette opp en slik bolig.

Det er gjort endringer i både byggteknisk forskrift (TEK17) og saksbehandlingsforskriften (SAK10). Reglene i plan- og bygningsloven er uendret, og mikrohuset kan bare plasseres på eiendommer som er regulert til bebyggelse.

De nye reglene ser du på lovdata.no:

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (SAK10)

Mikrohus har færre byggtekniske krav enn en vanlig enebolig, men kommunens arealplaner kan sette begrensninger både for plassering av huset, hvordan og hvor mye du kan bygge på de enkelte tomtene.

Hvilke regler gjelder?

  • Reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruksareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
  • Bygningen må brukes til boligformål og må inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
  • En bolig på inntil 30 kvadratmeter må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.
  • Du må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger.
  • Midlertidige plassering av mikrohus er normalt unntatt fra kravet om søknad dersom plasseringen kun varer inntil 2 måneder, men også her kan det finnes begrensinger i lokalt vedtatte planer.