>Installasjoner, ventilasjonsanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Installasjoner, ventilasjonsanlegg

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Installasjoner på eksisterende offentlige vann- og avløpsledninger er også unntatt.

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Installasjoner i landbruksbygg (ikke i boliger).

Les mer om å søke selv her.

Søknad med ansvarsrett

Andre installasjoner i eksisterende bygg og/eller når installasjoner føres gjennom til annen branncelle eller bruksenhet er søknadspliktig.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Litt til om installasjoner:

I vurderingen av om en installasjon er "enkel" må det blant annet legges vekt på installasjonens størrelse, vanskelighetsgrad, hvilke faglige kvalifikasjoner som bør stilles for å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte og hvilke konsekvenser en eventuell feil på anlegget vil kunne medføre.

Dersom installasjonen forutsetter nye ledninger eller kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet, gjelder søknadsplikten. Det gjelder f.eks. der man må trekke røropplegg eller kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet. Mindre reparasjoner av bad kan bli søknadspliktig dersom f.eks. sluk i dekke som også har branntekniske egenskaper, må hugges ut. Bytte av sluk i blokkleilighet vil kunne være søknadspliktig.

En reparasjon hvor det byttes ut ledninger i baderommet og eventuell tilføyes f.eks. nytt avløp for vaskemaskin etc. anses unntatt fra søknadsbehandlingen.

Ventilasjonsanlegg i enebolig innebærer såpass små arbeider at de må anses unntatt selv om anlegget er tilknyttet flere rom. Derimot vil store anlegg i større bygg (kontorbygg, industribygg, sykehus, hoteller o.l.) ikke anses som «enkle bygningstekniske installasjoner» og vil således være søknadspliktige etter pbl. § 20-1.

Mindre anlegg i store bygg vil være unntatt. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse

Det er viktig å huske at øvrige byggesaksregler (tekniske krav) TEK og lov vil gjelde selv om installasjonen er unntatt fra søknadsplikten.

Vannmåler er i seg selv ingen bygningsteknisk installasjon og omfattes derfor ikke av kravet til byggesaksbehandling.